• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siemianowice Śląskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Gimnastyka sportowa (ang. artistic gymnastics, łac. gymnos – nagi) – jedna z odmian gimnastyki, z tradycjami sięgającymi starożytności. Gimnastycy sportowi wykonują, na różnych przyrządach gimnastycznych, krótkie układy ćwiczeń (trwające mniej więcej od 30 do 90 sekund a przy skokach przez stół gimnastyczny jeszcze krócej). Sport ten zarządzany jest przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną, która określa zasady punktacji i reguluje wszystkie sprawy związane z międzynarodowym współzawodnictwem elity zawodników gimnastyki sportowej. W poszczególnych krajach sprawy związane z tym sportem regulują krajowe związki sportowe. Gimnastyka sportowa jest popularnym sportem widowiskowym szczególnie podczas letnich igrzysk olimpijskich i podczas wielu innych imprez współzawodnictwa sportowego.Teodor Stanisław Wieczorek (ur. 9 listopada 1923 w Michałkowicach, zm. 26 maja 2009 w Chorzowie) – polski piłkarz grający na pozycji pomocnika i obrońcy, reprezentant Polski.

  Siemianowice Śląskie (śl. Śymjanowicy, niem. Siemianowitz, Laurahütte; 1923-27 Huta Laura-Siemianowice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, położone nad rzeką Brynicą, na Wyżynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Witold Ziaja (ur. 16 listopada 1940 w Siemianowicach Śląskich) – polski hokeista na trawie (pomocnik), dwukrotny olimpijczyk (Rzym (1960) i Monachium (1972)), szkoleniowiec drużyn narodowych Polski (m.in. na Olimpiadzie w Moskwie w 1980), Austrii i Szwajcarii, współpracownik młodzieżowej reprezentacji Niemiec.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Klimat
 • 1.3 Gleba
 • 1.4 Hydrologia
 • 1.5 Fauna i flora
 • 1.6 Podział administracyjny
 • 1.7 Demografia
 • 2 Toponimia
 • 3 Historia
 • 4 Gospodarka
 • 5 Infrastruktura
 • 5.1 Drogowa
 • 5.1.1 Tramwaje i autobusy
 • 5.2 Kolejowa
 • 5.3 Lotnicza
 • 5.4 Infrastruktura techniczna
 • 6 Edukacja
 • 7 Kluby sportowe działające w mieście
 • 8 Kultura i rozrywka
 • 8.1 Lokalne media
 • 9 Architektura
 • 9.1 Zabytki
 • 9.2 Miejsca Pamięci Narodowej
 • 10 Administracja
 • 11 Kościoły i związki wyznaniowe
 • 12 Służba zdrowia
 • 13 Prezydenci Siemianowic Śląskich po 1989
 • 14 Rada Miasta
 • 14.1 Skład Rady Miasta w latach 2002-2006
 • 14.2 Skład Rady Miasta w latach 2006-2010
 • 14.3 Skład Rady Miasta w latach 2010-2014
 • 14.4 Skład Rady Miasta w latach 2014-2018
 • 15 Siemianowiczanie
 • 15.1 Urodzeni w Siemianowicach
 • 16 Zobacz też
 • 17 Przypisy
 • 18 Bibliografia
 • 19 Linki zewnętrzne
 • Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Centrum miasta Siemianowice Śląskie zajmuje południowo-wschodnie terytorium gminy o powierzchni 11,983 km². Dzielnica graniczy z: Bańgowem, Czeladzią, Katowicami, Bytkowem i Michałkowicami. Zamieszkuje je 36990 mieszkańców (2001 r). Centrum można podzielić na: śródmieście, osiedle Tuwima, osiedle Wróbla-Korfantego, Pszczelnik, Nowy Świat, Sadzawki i Srokowiec. Główna ulica w centrum to ulica Świerczewskiego. W tej dzielnicy mieści się rynek miejski wraz z zabytkowym ratuszem oraz wiele obiektów i terenów przemysłowych, między innymi: pozostałości po Hucie Jedność, Kopalni KWK Siemianowice, Piaskowni czy Hucie Szkła Wanda oraz tereny Srokowca (położone bliżej granicy z Katowicami). Oprócz terenów przemysłowych i typowo miejskich, dzielnica posiada kilka parków: Pszczelnik, Miejski i Hutnika, także w tej dzielnicy częściowo leży Lasek Bytkowski.

  Geografia[]

  Położenie[]

  Siemianowice Śląskie leżą na garbie chorzowsko-bytomskim, który leży na Wyżynie Katowickiej będącej częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Miasto położone jest na terenie charakteryzującym się słabym naturalnym rozwinięciem rzeźby, jednak jest dość urozmaicona. Znajdują się liczne niecki, rowy, doliny rzeczne oraz łagodne wzgórza. Przez miasto przepływa Brynica oraz kilka mniejszych rzek.

  Sierpówka, synogarlica turecka (Streptopelia decaocto) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny gołębiowatych (Columbidae).Kompleks Sportowy "Michał" – kompleks sportowo-rekreacyjny położony w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Michałkowice. W skład kompleksu wchodzą:

  Najwyższe wzniesienie znajduje się w Bytkowie – 320 m n.p.m., a najniższe punkty Siemianowic leżą na terenie dawnych Sadzawek oraz w dolinie Brynicy – najniższy punkt wysokości 260 m n.p.m. W topografii Siemianowic znaczna rolę odgrywają obok form naturalnych także formy będące rezultatem działalności człowieka. Są to hałdy, zwałowiska skały płonnej. Istnieją również zagłębienia powierzchni będące rezultatem: eksploatacji piasku i węgla. Pod względem geologicznym Siemianowice położone są w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym cały Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Siemianowice graniczą z: Katowicami, Chorzowem, Czeladzią, Piekarami Śląskimi i Wojkowicami.

  Stefan Feliks Białas (ur. 8 grudnia 1948 w Siemianowicach Śląskich) – trener piłkarski i komentator sportowy. Był piłkarzem m.in. Śląska Wrocław i Legii Warszawa.Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.

  Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.

  Klimat[]

  Klimat miasta cechuje się pewną przewagą klimatu oceanicznego nad kontynentalnym. Maksymalna temperatura występuje najczęściej w lipcu i o kilka stopni przekracza 30 °C. Minimalna temperatura zdarza się w styczniu lub lutym i sięga około –20 °C. Średnia roczna temperatura oscyluje wokół 8 °C. Opady w mieście wynoszą przeciętnie 660–700 mm rocznie, a najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec. W mieście dominuje wiatr o kierunku południowo-zachodnim i zachodnim. Klimat Siemianowic był na przestrzeni XIX i XX zachwiany przez zanieczyszczenia atmosfery, zadymienia i zapylenia. Po upadku przemysłu ciężkiego, powietrze oczyściło się.

  Rafał "Taracha" Taracha (ur. 16 kwietnia 1969 roku w Siemianowicach Śląskich) – polski muzyk rockowy, wokalista; znany z takich zespołów jak Tuff Enuff, Novak czy M.A.S.H..Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

  Gleba[]

  Gleby w Siemianowicach Śląskich najczęściej wykształcone są na podłożu czwartorzędowych osadów wodno-lodowcowych, czyli piasków, gliny oraz iłów. Podglebie utworzone z glin, glin piaszczystych, rzadziej z iłów, stanowi warstwę nieprzepuszczalną dla wód opadowych infiltrujących w głąb. W takich miejscach powstają stałe lub czasowo występujące strefy zawilgoceń i podtopień warstwy glebowej. Na podłożu holoceńskich osadów rzecznych (piaski, żwiry) na tarasie rzeki Brynicy w okolicach Bańgowa i Przełajki wykształciły się mady. Na podłożu triasowych skał węglanowych (wapienie, dolomity, margle) wykształciły się rędziny. Na północ od Parku Pszczelnik, w Bańgowie i Przełajce na podłożu triasowych skał węglanowych (wapienie, dolomity, margle) wykształciły się również rędziny. Natomiast w Michałkowicach jest gleba triasu środkowego, czyli wapień muszlowy oraz triasu dolnego, czyli ret. Rędziny są najbardziej urodzajnymi glebami w Siemianowicach, generalnie przeważają w nim jednak gleby gliniasto-piaszczyste średniej i gorszej jakości. Na znacznej powierzchni miasta, a przede wszystkim na południu gleba jest zdegradowana w wyniku działalności przemysłu ciężkiego. Głównymi źródłami skażeń gleb są: składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, emisje gazów i pyłów oraz ścieki przemysłowe. Największym problemem Siemianowickich gleb są skażenia metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem i cynkiem).

  Michałkowice (śl. Michoukowicy, niem. Michalkowitz, ros. Михалковице) – dzielnica miasta Siemianowice Śląskie o charakterze mieszkaniowo-przemysłowo-rolniczym. Znajduje się na północno-zachodnich obrzeżach miasta. Zajmuje powierzchnię 545,5 ha, zamieszkuje ją 15532 mieszkańców (2001 r.). Gęstość zaludnienia 2847 m/km². Kod pocztowy 41-103.Lasek Bytkowski – drugi co do wielkości las w Siemianowicach Śląskich. Ma powierzchnię 20 ha. W lasku spotkać można: zające, bażanty, puszczyki, dzięcioły, wiewiórki. Wśród wielu istniejących alejek są dwie asfaltowe.

  Głównym surowcem mineralnym wydobywanym w mieście był węgiel kamienny, a na północy rudy cynku i ołowiu. Oba surowce eksploatowane były metodą podziemną. Metodą odkrywkową wydobywane były gliny, piasek oraz wapienie. W złożu, w pokładach pozostało 51,3 mln ton węgla zasobów pozabilansowych, w tym grupy A – 29,6 mln ton i B – 21,7 mln ton.

  Tuff Enuff – polska grupa muzyczna założona w 1992 roku w Chorzowie, wykonująca szeroko rozumiany thrash metal z naciskiem na groove metal.Grzegorz Roman (ur. 30 października 1955 w Siemianowicach Śląskich) – w latach 1960-70 odtwórca ról dziecięcych w filmach fabularnych i serialach telewizyjnych. Znany przede wszystkim z głównej roli w serialu Niewiarygodne przygody Marka Piegusa.

  Hydrologia[]

  Miasto w całości zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, oprócz północno-zachodniej części Michałkowic gdzie niewielki fragment dorzecza rzeki Odry (zlewnia Bytomki). Dział wodny I rzędu rozgraniczający oba dorzecza w Siemianowicach ma jednak przebieg niepewny, z powodu deformacji wywołanych działalnością górniczą. Dorzecze rzeki Wisły w granicach miasta to prawie wyłącznie fragment zlewni rzeki Brynicy, która stanowi północno-wschodnią granicę miasta na Przełajce i częściowo na Bańgowie. W całym mieście uchodzi do Brynicy tylko jeden ciek wodny – Rów Michałkowicki, który stanowi prawy dopływ rzeki. W południowo-wschodniej części miasta istnieje, również prawobrzeżny, dopływ rzeki Brynicy – Rów Siemianowicki, który uchodzi do tej rzeki już na terenie sąsiedniego miasta Katowice. Niestety, wymienione cieki wodne są bardzo zanieczyszczone z powodu wpuszczania do nich ścieków przemysłowych i komunalnych.

  Ernst Steinitz (ur. 13 czerwca 1871 r. w Siemianowicach Śląskich, zm. 29 września 1928 r. w Kilonii) – matematyk niemiecki.Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ministerstwo istniało od 23 października 1987 do 31 grudnia 1996 (zlikwidowane w wyniku reformy Centrum).
  Michałkowice – staw w parku „Górnik”

  Na terenie Siemianowic Śląskich znajduje się kilkadziesiąt zbiorników wody stojącej. Są to jednak zbiorniki sztuczne. W większości są to zbiorniki podpoziomowe o konstrukcji ziemnej, w których utrzymywanie się wody jest możliwe na skutek zalegania w podłożu warstw gleby słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Znaczna część zalewisk powstała w wyniku prowadzonego wydobycia węgla. Ważnym problemem tychże zbiorników jest niedobór wody i wysychanie. Jest to często spowodowane zaprzestaniem dostarczania wód podziemnych z zamkniętych kopalni. Liczba bakterii coli, coli typu kałowego, paciorkowców kałowych i innych niebezpiecznych dla zdrowia jest w siemianowickich zbiornikach często znacznie przekroczona i nie ma możliwości kąpieli i korzystania z wód w celach rekreacyjnych.

  Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..Wojciech Ziętarski (ur. 8 października 1937 w Siemianowicach Śląskich, zm. 14 października 1996 w Krakowie) — polski aktor teatralny i filmowy.

  Fauna i flora[]

  Udział terenów zielonych szacuje się na 45% powierzchni miasta, co stawia Siemianowice Śląskie pod tym względem na jednym z czołowych pozycji w aglomeracji katowickiej. W mieście żyje 10 gatunków płazów zaliczanych do grupy bioindykatorów. Do najczęściej spotykanych należą m.in. traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, rzekotka drzewna i żaba wodna. Jedynym występującym w mieście przedstawicielem gadów jest jaszczurka zwinka. Najpospolitsze ptaki to m.in. kaczka krzyżówka, bażant, łyska, gołąb miejski i sierpówka (łącznie 90 gatunków ptaków). Ze ssaków owadożernych spotkać można jeża, kreta oraz ryjówkę aksamitną. Ponadto w mieście żyją również nietoperze oraz łasice. Najliczniej reprezentowany jest rząd gryzoni – występują ssaki takie jak: mysz polna, szczur wędrowny, nornik, wiewiórka, karczownik ziemnowodny, piżmak czy chomik europejski. Na terenie Siemianowic Śląskich można spotkać także zająca szaraka i sarnę – jako jedynego ssaka średniej wielkości.

  Śląski Związek Gmin i Powiatów - jest to stowarzyszenie, którego priorytetowym zadaniem jest działalność na rzecz rozwoju województwa Śląskiego, a przede wszystkim społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice.Alojzy Józef Deja (ur. 20 stycznia 1949 w Michałkowicach, zm. 4 lutego 1991 w Zabrzu) – były piłkarz, grający na pozycji pomocnika.

  W Siemianowicach występuje 21 okazów roślin chronionych.

  Podział administracyjny[]

  Siemianowice Śląskie zajmują powierzchnię 25,5 km² i podzielone są na 5 dzielnic administracyjnych:

 • Centrum – 11,98 km²
 • Michałkowice – 5,46 km²
 • Bańgów – 2,96 km²
 • Przełajka – 2,7 km²
 • Bytków – 2,3 km²
 • Demografia[]

  Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011 narodowość śląską podało 20 832 siemianowiczan, czyli 29,7% mieszkańców miasta.

  Piramida wieku mieszkańców Siemianowic Śląskich w 2014 roku .
  Piramida wieku Siemianowice Slaskie.png

  Wyżyna Katowicka (341.13) - wyżyna zajmująca centralną część Wyżyny Śląskiej. Od północy i północnego wschodu graniczy z Garbem Tarnogórskim, od południowego wschodu z Pagórami Jaworznickimi, od południowego zachodu z Płaskowyżem Rybnickim i od zachodu z Kotliną Raciborską.Powiat katowicki – dawny powiat ziemski ze stolicą w Katowicach, istniejący w latach 1873−1951 na obrzeżach ówczesnych Katowic i Chorzowa. Obecnie gminy byłego powiatu są dzielnicami Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic (w województwie śląskim).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) – regionalna gazeta, dziennik ukazujący się w województwie śląskim i opolskim. Jej siedziba mieści się w Sosnowcu, wcześniej mieściła się w Domu Prasy w Katowicach-Śródmieściu. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska. Zajmuje się szeroką tematyką, przedstawia wydarzenia ze świata, kraju i regionu. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego, umieszczony na ostatniej stronie.
  Kolej piaskowa – kolej przemysłowa której głównym zadaniem jest transport materiałów podsadzkowych do zabezpieczania wyrobisk kopalnianych. Koleje piaskowe charakteryzują się m.in. specjalistycznym taborem i urządzeniami rozładunkowymi.
  Tomasz Pietrzak (ur. 26 sierpnia 1982 r. w Siemianowicach Śląskich) – polski poeta, tłumacz, fotograf. Laureat nagrody Open Poetry Contest 2005 przyznawanej przez The International Library of Poetry (Maryland, USA). Publikował w Gazecie Wyborczej, Toposie, Odrze, Migotaniach, Rita Baum, Esensji, Kresach, Kwartalniku Literackim WYSPA, Kwartalniku Literackim BLIZA, Portrecie, [fo:pa], Arteriach, artPapier, Red, sZAFa Kwartalnik Literacko-Artystyczny. Tłumaczył wiersze Marka Bibbinsa, Sylvii Plath i Pabla Nerudy. Publikuje na Liternet.pl
  Brynica (niem. Brinitz) – rzeka w województwie śląskim, w przeszłości zwana także Brzennyczą, Braną (za czasów Bolesława Chrobrego), Brzeźnicą czy Brenicą. Stanowi prawy, przy tym główny dopływ Czarnej Przemszy. Bierze swój początek w Mysłowie, na wysokości 350 m n.p.m., uchodzi w Mysłowicach przy granicy z Katowicami i Sosnowcem. Płynie przez Bobrowniki, Piekary Śląskie, Wojkowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Katowice, Sosnowiec i Mysłowice. Brynica przeżywała parokroć pewne zmiany m.in: w 1840 roku koryto rzeki na terenie dzisiejszego Sosnowca przesunięto w kierunku zachodnim, a w 1935 roku w Kozłowej Górze zbudowano na niej zbiornik wody pitnej (pojemność ok. 15,8 mln m³). Długość 55 km. Powierzchnia dorzecza 482,7 km².
  Parafia Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie siemianowickim, w Siemianowicach Śl. przy ul. Powstańców 2.
  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.
  Łasica pospolita, łasica, łaska (Mustela nivalis) – gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae).

  Reklama