Sielski Potok

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sielski Potokpotok, prawy dopływ Grajcarka o długości 7,17 km.

Pasmo Radziejowej – pasmo górskie w Beskidzie Sądeckim będące, obok Pasma Jaworzyny, jedną z jego dwóch głównych części. Rozciąga się od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzką Przełęcz na wschodzie. Znajdują się tu wszystkie szczyty Beskidu Sądeckiego wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową, od której pasmo wzięło swoją nazwę.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

Potok płynie w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Początek bierze nieco na zachód od wierzchołka Przehyby i zarazem na południe od Hali Przehyba, na wysokości ok. 1130 m n.p.m. Spływa stąd na południe, zmiany kierunku są niewielkie. Płynie doliną znajdującą się pomiędzy grzbietem Czeremchy, a następnie Łysin, Kuniego Wierchu i Gabańki na zachodzie oraz pasmem Pieniążnej, Kiczory i Starego Wierchu na wschodzie. Końcowy odcinek przebiega przez Szlachtową, gdzie potok wpada do Grajcarka (ok. 520 m n.p.m.). Na całej długości Sielski Potok nie przyjmuje większych dopływów.

Kuni Wierch (982 m n.p.m.) – szczyt górski położony w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Znajduje się w grzbiecie opadającym z Czeremchy na południe; na południe od szczytu Łysiny. Wschodnie stoki schodzą ku dolinie Sielskiego Potoku. Na południowy zachód od wierzchołka leży punkt zwornikowy, od którego w kierunku również południowo-zachodnim odgałęzia się grzbiet kulminujący w Gwoździance. Sam szczyt porośnięty jest lasem, lecz na zachodnim zboczu występują liczne polany.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

Przypisy[ | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Sielski Potok 1.) ..., [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. X: Rukszenice – Sochaczew, Warszawa 1889, s. 536.
 • Łysiny lub Łysina (1052 m n.p.m.) – niewybitny szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Jest kulminacją grzbietu odbiegającego z Czeremchy na południe. Stoki wschodnie opadają do doliny Sielskiego Potoku, natomiast zachodnie w kierunku źródłowej części doliny Potoku pod Górkami. Sam wierzchołek jest zalesiony, jednak na południowo-zachodnim zboczu znajdują się liczne polany. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szlachtowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie miejsko-wiejskiej Szczawnica, nad rzeką Grajcarek, dopływem Dunajca. 1 stycznia 2008 wieś została wyłączona spod administracji miasta Szczawnicy (w związku ze zmianą rodzaju gminy z miejskiego na miejsko-wiejski) z równoczesnym uzyskaniem statusu wsi.
  Pieniążna (1078 m n.p.m.) – szczyt położony na terenie Beskidu Sądeckiego, w Paśmie Radziejowej. Jest kulminacją bocznego grzbietu biegnącego z Przehyby w kierunku południowym. Wierzchołek jest zalesiony, podobnie jak stoki, z których zachodni opada do doliny Sielskiego, a wschodni – Starego Potoku.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Kiczora (1024 m n.p.m.) – szczyt górski (i polana) położony w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Znajduje się w grzbiecie odbiegającym od Przehyby na południe, pomiędzy dolinami potoków Sielskiego oraz Starego. Zarówno szczyt, jak i stoki są porośnięte lasem, jedynie w dolnej części wschodniego zbocza jest polana.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
  Beskid Sądecki (słow. Ľubovnianska vrchovina; 513.54) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej.

  Reklama