• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sielce nad Oką

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Józef Urbanowicz (ur. 25 marca 1916, zm. 6 lipca 1989 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1984), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
  Oka (ros. Ока), rzeka w Rosji, prawy (najdłuższy) dopływ Wołgi o długości 1498,6 km i powierzchni dorzecza 245 tys. km².

  Sielce (ros. Сельцы, Sielcy) – wieś w Rosji, w obwodzie riazańskim, nad Oką. Miejsce formowania 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w lecie 1943 roku.

  Geografia[]

  Wieś zlokalizowana jest ok. 160 km na południowy wschód od centrum Moskwy i ok. 30 km w linii prostej na północny zachód od miasta obwodowego Riazania. Pod względem fizycznogeograficznym Sielce położone są na Nizinie Mieszczorskiej.

  Żytomierz (ukr. Житомир, ros. Житомир, jidysz זשיטאָמיר, Żytomir) – miasto liczące ok. 270 tys. mieszkańców, położone nad rzeką Teterew na wyżynie Wołyńsko-Podolskiej na Ukrainie i będące stolicą obwodu żytomierskiego.Oficer polityczny – żołnierz w stopniu podporucznika lub wyższym pełniący służbę w Siłach Zbrojnych PRL w korpusie oficerów politycznych w latach 1948 - 1990. Oficerowie polityczni pełnili służbę w Ludowym Wojsku Polskim (LWP) i innych państwach Układu Warszawskiego. W NATO ich odpowiednikiem w zakresie funkcji szkoleniowo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych spełniali oficerowie i podoficerowie wychowawczy.

  Historia[]

  W lesie w okolicach wsi znajdował się obóz Moskiewskiego OW, wyznaczony w maju 1943 roku na miejsce formowania 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (dalej 1 DP). Dojazd do obozu z Riazania odbywał się koleją do stacji Diwowo na przeciwległym brzegu Oki. Stamtąd przeprawiano się promem, a później mostem pontonowym do wsi Fiediakino i Wakino. U wejścia do obozu polskiego wzniesiono bramę z napisem "Witaj żołnierzu – wczorajszy tułaczu". Obóz miał place ćwiczebne i poligon artyleryjski.

  Riazań (ros.: Ряза́нь) – miasto obwodowe w Rosji nad rzeką Oką położone 196 km na południowy wschód od Moskwy. W 2002 jego populacja wynosiła 521 560 mieszkańców.Sumy (ukr. Суми) – miasto w północno-wschodniej części Ukrainy nad rzeką Psioł, przy granicy z Rosją, stolica obwodu sumskiego. Ma 302 tys. mieszkańców.

  Pododdziały 1 DP rozmieszczono w namiotach, barakach i ziemiankach, dowództwo w zabudowaniach wioski. Teren obozu dzielił się na 5 odcinków: na odcinku pierwszym (od wsi Sielce do wsi Biełoomut) rozmieszczono 1. pułk czołgów i 1. dywizjon artylerii przeciwpancernej; na odcinku drugim 1. pułk artylerii lekkiej, 1. dywizjon moździerzy 120 mm oraz stajnie, zabudowania gospodarcze, sztab pułku, sztaby dywizjonów, kasyno oficerskie, kwatery. Odcinek trzeci nad jeziorem Bornoje zajmowały 3. pułk piechoty, batalion szkolny i teatr dywizji. Odcinek czwarty (wioska Sielce) zajmowały sztab dywizji, kwatery oficerskie i administracja oraz pododdziały sztabowe i samodzielne (oficerowie polityczni, NKWD). Odcinek czwarty przeznaczono dla sztabu dywizji, kwater oficerskich i administracji. Odcinek piąty zajmowały 1. i 2. pułki piechoty.

  Nizina Mieszczorska (ros. Мещёрская низменность, Mieszczorskaja nizmiennost´, także Мещёра, Mieszczora) – równinna nizina w europejskiej części Rosji, w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, między rzekami: Klaźmą na północy, Moskwą na południowym-zachodzie, Oką na południu oraz Sudogdą i Kołp na wschodzie. Zbudowana z sandrów czwartorzędowych przykrywających gliny jurajskie. Występuje dużo jezior i bagien. Na piaskach rosną bory sosnowe, na piaskach gliniastych – lasy świerkowe, a w dolinach rzek – łąki.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  We wrześniu 1943 roku, po opuszczeniu obozu przez dywizję i w związku z postanowieniem o formowaniu I Korpusu Polskiego w ZSRR, rozpoczęto w Sielcach formowanie nowych jednostek: 2 Dywizji Piechoty, 1 Brygady Artylerii i 1 Brygady Pancernej, brygady saperów i pułku łączności. Pod koniec roku rozpoczęto formowanie 3 Dywizji Piechoty i 5. pułku artylerii ciężkiej. Na początku roku 1944 obóz zlikwidowano, jednostki zapasowe przeniesiono do miejscowości Sumy na Ukrainie, a sformowane jednostki w rejon Żytomierza.

  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska SRR, Ukraina (ros. Украинская Советская Социалистическая Республика, Ukrainskaja Sowietskaja Socyalisticzeskaja Riespublika, ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Ukrajinśka Radianśka Socialistyczna Respublika) – w latach 1919-1922 państwo marionetkowe zależne od RFSRR, od 1922 republika związkowa ZSRR.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zobacz też[]

 • Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1943-1944)
 • Przypisy

  1. Wielki ilustrowany atlas świata. Wyd. I wydanie polskie. Warszawa: GeoCenter International, 1993, s. 62. ISBN 3-575-13771-4. (pol.)
  2. Encyklopedia II Wojny Światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 565-566. (pol.)

  Bibliografia[]

 • "Leksykon wiedzy wojskowej"; Wydawnictwo MON. Warszawa 1979
 • Józef Urbanowicz [red.]: Mała encyklopedia wojskowa, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 • Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, inaczej Armia Polska w ZSRR lub Armia Berlinga – nazwy przyjęte na określenie polskich jednostek wojskowych formowanych w ZSRR, pod kierownictwem polskich komunistów. Tworzono je po wyjściu z ZSRR Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem gen. Andersa, podporządkowanych legalnemu rządowi RP (tzw. Armii Andersa).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.