• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siedlisko

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Siedlisko – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
 • siedlisko – miejsce lub teren czyjegoś zamieszkania, siedziba, sadyba.
 • Miejscowości i ich części w | edytuj kod]

  WG TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 • Siedliskoosada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 • Siedliskokolonia w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec 
 • Siedliskowieś w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 • Siedliskowieś w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Siedlisko 
 • Siedliskowieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz
 • Siedliskoosada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Godkowo
 • Siedliskowieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap 
 • Siedliskowieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 • Siedlisko – część wsi Szczepankowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 • Siedlisko – część wsi Dokudów Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 • Siedlisko – część wsi Gdola w woj. lubelskim, w pow. chełmskim,, w gminie Ruda-Huta
 • Siedlisko – część wsi Jaszczurowa w woj. małopolskim, w pow. , w gminie Mucharz
 • Siedlisko – przysiółek wsi Stale w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 • Siedlisko – kolonia wsi Rusy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 • Inne[ | edytuj kod]

 • Siedliskogmina wiejska
 • Siedlisko – polski serial telewizyjny
 • siedlisko – miejsce życia organizmu, populacji lub gatunku.
 • siedlisko – zespół czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy, które kształtują dany obszar
 • siedlisko – termin prawny oznaczający określony obszar wymagający ochrony w sieci Natura 2000
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gmina Siedlisko, Stare Siedlisko, Siedlisko Czarnkowskie, Nowe Siedlisko
 • Siedliska
 • Gmina Godkowo (dawn. gmina Dobry) - gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.
  Gmina Dąbrowa – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Powiat tarnobrzeski – powiat w Polsce w północnej części woj. podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tarnobrzeg.
  Gmina Siedlisko - gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim. Siedzibą gminy jest Siedlisko.
  Gmina Braniewo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.