• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siedlce  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:
  Wspólnoty wyznaniowe[]

  Miasto jest siedzibą rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Na terenie Siedlec funkcjonuje dekanat siedlecki z 10 parafiami rzymskokatolickimi (11 kościołów w tym kościół garnizonowy), parafia prawosławna, kilka wspólnot protestanckich oraz zbory Świadków Jehowy.

  Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMConv, pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Liczy ponad 4 tys. braci, z których 1/4 stanowią Polacy. Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych Konwentualnych do instytutów kleryckich.Os. Roskosz - osiedle w Siedlcach, leży w południowej części miasta, w dzielnicy Roskosz. Osiedle zajmuje obszar ok. 5 ha i w całości zabudowane jest blokami z wielkiej płyty (4 piętrowymi). Budowę osiedla rozpoczęto w 1980 na fali intensywnego rozwoju przemysłu.
  Rzymskokatolickie
 • Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Kościół garnizonowy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Bożego Ciała
 • Ducha Św.
 • Miłosierdzia Bożego
 • Św. Józefa
 • Św. Maksymiliana
 • Św. Stanisława BM
 • Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • bł. Męczenników Podlaskich
 • Św. Jana Pawła II
 • Prawosławne (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Garwolin – gmina miejska w województwie mazowieckim położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17E372 z 76.
 • Cerkiew Świętej Trójcy (parafialna)
 • Protestanckie
 • Kościół Zielonoświątkowy
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 • Kościół Boży
 • Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Świadkowie Jehowy
 • Sala Królestwa, z której korzystają zbory Świadków Jehowy
 • Zgromadzenia zakonne[]

  Zakony i zgromadzenia żeńskie
 • Albertynki
 • Benedyktynki Sakramentki
 • Orionistki
 • Faustynki
 • Służebniczki
 • Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek świętego Pawła od Krzyża
 • Zakony i zgromadzenia męskie
 • Franciszkanie Konwentualni
 • Oblaci
 • Administracja[]

  Urzędy i instytucje[]

  Sąd Okręgowy w Siedlcach

  W Siedlcach znajduje się wiele instytucji publicznych o zasięgu subregionalnym. Są to:

  Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.Droga wojewódzka nr 696 (DW696) - droga wojewódzka w województwie mazowieckim. Droga przebiega przez 2 powiaty: węgrowski (gminy: Węgrów i Liw) oraz siedlecki (gminy: Mokobody i Siedlce).
 • delegatura Urzędu Wojewódzkiego,
 • delegatura Krajowego Biura Wyborczego
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD),
 • oddział Państwowej Inspekcji Pracy,
 • filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Sąd i Prokuratura Okręgowa,
 • Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna,
 • delegatura Inspekcji Farmaceutycznej,
 • delegatura Inspekcji Handlowej,
 • oddział Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • oddział ZUS,
 • Placówka Terenowa KRUS
 • delegatura Mazowieckiego oddziału NFZ
 • Urząd Celny
 • Z granicami powiatu nie pokrywa się także zasięg:

  Stadler FLIRT – rodzina elektrycznych i spalinowo-elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkowanych od 2004 w zakładach szwajcarskiej firmy Stadler Rail, a od 2007 również w polskim zakładzie tej firmy w Siedlcach. Pod koniec sierpnia 2013 liczba sprzedanych pojazdów tej rodziny wynosiła 910.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
 • Sąd i Prokuratura Rejonowa,
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • Nadleśnictwa Siedlce
 • Znajdują się tutaj wszelkie instytucje powiatowe:

 • Starostwo powiatowe,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Sanepid,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Urząd Skarbowy,
 • rejonowy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Do instytucji o mniejszym zasięgu należą:

 • Urząd Miasta Siedlce,
 • Urząd Gminy Siedlce.
 • Urząd Miasta Siedlce

  Podział administracyjny[]

  Dzielnice[]

  Siedlce.png

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Gmina Skórzec (dawn. gmina Skurzec) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Piaski Zamiejskie
  Roskosz
  Sekuła
  Pn. Dzielnica Przem.
  Śródmieście
  Taradajki
  Nowe Siedlce
  Pd. Dzielnica Przem.
  Stara Wieś

  Osiedla[]

 • Osiedle Błonie
 • Osiedle Czerwonego Krzyża
 • Osiedle Młynarska
 • Osiedle Nad Zalewem
 • Osiedle Nowy Świat
 • Osiedle Ogrody
 • Osiedle Orlicz-Dreszera
 • Osiedle Panorama
 • Osiedle Reymonta
 • Osiedle Roskosz
 • Osiedle Rynkowa
 • Osiedle Skarpa
 • Osiedle Sulimów
 • Osiedle Topolowa
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Warszawska
 • Osiedle Wyszyńskiego
 • Osiedle Żwirowa
 • Osiedle Żytnia
 • Bezpieczeństwo[]

  Ochrona zdrowia[]

  Szpital Miejski w Siedlcach

  Na terenie miasta działają dwa szpitale (Miejski, Wojewódzki), oraz 5 przychodni specjalistycznych. Poza tym na terenie miasta działa poliklinika MSWiA, prywatne przychodnie oraz 26 aptek.

  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - zgromadzenie zakonne założone 3 maja 1850 przez Edmunda Bojanowskiego, który do 1866 osobiście przyjmował kandydatki do zakonu i decydował o dopuszczeniu ich do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obecnie dziewczęta w wieku od 18 do 30 lat mogą zgłaszać się do przełożonej generalnej na okres rocznej próby.Mińsk Mazowiecki – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mińskiego i gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. Według danych z 2011 Mińsk zamieszkiwało 39 499 mieszkańców. Zaliczane do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego.

  ]

  ]

  Aktualnie

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
 • pododdziały 1 Brygady Pancernej
 • W przeszłości

 • 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy (rozformowany w 2011)
 • 9 Brygada Zmechanizowana (lata 90 XX w.)
 • 25 Dywizja Piechoty (LWP) (PRL)
 • 22 Pułk Piechoty (II RP) (II RP)
 • 9 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP) (II RP)
 • 9 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP) (II RP)
 • Policja[]

  Na terenie miasta znajduje się Komenda Miejska Policji, z siedzibą na ul. Starowiejskiej 66. Siedlecka komenda podlega Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dzieli się na 6 sekcji, 1 referat, 8 zespołów oraz 3 rewiry dzielnicowych. Komenda Miejska Policji w Siedlcach swoim zasięgiem służbowym obejmuje oprócz miasta Siedlce, 13 gmin powiatu siedleckiego. Na wyposażeniu Sekcji Ruchu Drogowego są liczne radiowozy oraz samochody cywilne oraz kilka motocykli patrolowych.

  Żłobek – zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 6 tygodni do około trzech lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą oraz niekiedy zajęcia edukacyjne (m.in. języki obce, basen, rytmika).Telewizja kablowa (pot. nazywana "kablówką") – nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która pozwala na oferowanie abonentom pakietu programów radia i telewizji oraz szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (tj. Internet, telefon), realizowana za pomocą techniki hybrid fibre-coaxial (HFC). Telewizje kablowe wykorzystują do transmisji pasmo od ~50 do ~900 MHz. Każdy program zajmuje 8 MHz (w standardzie PAL D/K, D1), więc przez kabel koncentryczny można przesłać do 94 programów stacji telewizyjnych.

  Straż Miejska[]

  W mieście istnieje także Straż Miejska, która dysponuje 20 strażnikami oraz 3 radiowozami, w jej kompetencji jest obsługa Miejskiego systemu monitoringu (11 kamer)

  Państwowa Straż Pożarna[]

  Siedlecka straż pożarna ma długą tradycję, powstała bowiem 1 października 1877 r. Przez lata w Siedlcach działała zarówno straż zawodowa jak i ochotnicza. Dziś za ochronę przeciwpożarową i ratownictwo w mieście Siedlce oraz powiecie siedleckim odpowiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach znajdująca się przy ulicy Czerwonego Krzyża 45, w skład której wchodzą:

  Ziemia łukowska (łac. Terra Lucoviensis) – niewielka jednostka terytorialna w północno-wschodniej Małopolsce, której głównym miastem był Łuków. W czasach piastowskich należała do ziemi sandomierskiej, a w czasach I Rzeczypospolitej należała do województwa lubelskiego.Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą nr 1,
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 przy ul. Składowa 7G (dawna straż kolejowa).
 • Służbę w KM PSP w Siedlcach pełni 118 funkcjonariuszy PSP (strażaków) w systemie zmianowym i codziennym. Na wyposażeniu siedleckiej KM PSP znajduje się nowoczesny specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym drabina mechaniczna SD37 MAGIRUS, 25 metrowy podnośnik SH25 MAN, ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt RENAULT KERAKS, ciężki samochód ratownictwa chemicznego SCRchem MAN, 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 ciężkie samochody gaśnicze, jeden lekki samochód ratownictwa technicznego oraz pojazdy operacyjne. Komenda Miejska dysponuje specjalistyczną sekcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Miejskie Stanowisko Kierowania wspólnie z dyspozytornią pogotowia ratunkowego PRM Meditrans. Rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych zajmuje się sekcja kontrolno-rozpoznawcza. Średnia liczba zdarzeń usuwanych w ciągu roku przez jednostki ratowniczo gaśnicze komendy miejskiej wynosi ok. 1500 zdarzeń.

  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.Piaski Zamiejskie – dzielnica Siedlec (woj. mazowieckie), leżąca w zachodniej części miasta, wzdłuż ulic: Ignacego Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie oraz przy przystanku PKP Siedlce Zachodnie.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Życie Siedleckie – tygodnik lokalny (subregionalny, nieściśle zaliczany do regionalnych), ukazujący się w każdy piątek na terenie Siedlec, Garwolina Mińska Mazowieckiego, Łosic, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego i Łukowa.
  Inspekcja Handlowa jest polskim wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach. Zadania Inspekcji wykonują Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej w województwach. Działalnością PIH kieruje Prezes UOKiK przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skład Urzędu wchodzi Centrala i delegatury UOKiK. W skład Centrali wchodzą departamenty i komórki równorzędne, (w tym Departament Inspekcji Handlowej) oraz 9 laboratoriów kontrolno-analitycznych wykonujących zadania na rzecz Inspekcji Handlowej. Inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.
  Synagoga w Siedlcach – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Siedlcach przy dzisiejszej ulicy Józefa Piłsudskiego.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Podnoszenie ciężarów − dyscyplina ciężkiej atletyki, polegająca na podnoszeniu przez zawodnika sztangi o określonej masie.
  Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego.
  Os. Młynarska – osiedle mieszkaniowe w Siedlcach, leży w wschodniej części miasta. Budowę osiedla rozpoczęto w 1980 na fali intensywnego rozwoju przemysłu. Osiedle zajmuje obszar ok. 5 ha i w całości zabudowane jest blokami z wielkiej płyty (11 i 4 piętrowymi).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.114 sek.