• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siedlce  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Polskie Radio Program IV – (Czwórka, Radiowa Czwórka, Program Czwarty Polskiego Radia, dawniej Polskie Radio Bis i Polskie Radio Euro, oficjalny skrót PR4) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio S.A. Stacja rozpoczęła regularną emisję programu 2 stycznia 1976 jako program IV Polskiego Radia.

  Siedlce (biał. Седльцы, ros. Седльце, daw. Седлец, jid. ‏שעדליץ‎ Szedlic) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce w województwie mazowieckim, na Podlasiu Południowym, pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, historycznie należało do ziemi łukowskiej (Małopolska). Pod względem liczby mieszkańców 46. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięty handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).

  Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMConv, pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Liczy ponad 4 tys. braci, z których 1/4 stanowią Polacy. Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych Konwentualnych do instytutów kleryckich.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Przyroda
 • 2.2 Klimat
 • 3 Demografia
 • 4 Historia
 • 5 Zabytki
 • 6 Gospodarka
 • 6.1 Charakterystyka gospodarki
 • 6.2 Gospodarka komunalna
 • 6.3 Budżet miasta
 • 6.4 Handel
 • 7 Transport
 • 7.1 Publiczny transport zbiorowy
 • 7.2 Autobusowe przewozy dalekobieżne
 • 7.3 Przewoźnicy prywatni
 • 7.4 Transport drogowy
 • 7.5 Transport kolejowy
 • 7.6 Transport lotniczy
 • 8 Edukacja
 • 9 Kultura
 • 9.1 Kina
 • 9.1.1 Teatry
 • 9.2 Imprezy cykliczne
 • 9.3 Grupy artystyczne
 • 9.4 Grupy teatralne
 • 10 Media
 • 10.1 Telewizja
 • 10.2 Radio
 • 10.3 Prasa
 • 11 Portale internetowe
 • 12 Sport i rekreacja
 • 12.1 Agencja Rozwoju Miasta
 • 12.1.1 Kompleks sportowy na siedleckich Błoniach
 • 12.1.2 Obiekty sportowe przy ul. Prusa
 • 12.2 Kryta pływalnia
 • 12.3 Kluby sportowe
 • 13 Wspólnoty wyznaniowe
 • 13.1 Katolicyzm
 • 13.2 Prawosławie
 • 13.3 Protestantyzm
 • 13.4 Starokatolicyzm
 • 13.5 Świadkowie Jehowy
 • 13.6 Zgromadzenia zakonne
 • 14 Administracja
 • 14.1 Urzędy i instytucje
 • 14.2 Podział administracyjny
 • 14.2.1 Dzielnice
 • 14.2.2 Osiedla
 • 15 Bezpieczeństwo
 • 15.1 Ochrona zdrowia
 • 15.2 Służby mundurowe
 • 15.2.1 Siły Zbrojne RP
 • 15.2.2 Policja
 • 15.2.3 Straż Miejska
 • 15.2.4 Państwowa Straż Pożarna
 • 16 Nadajniki RTV
 • 17 Miasta partnerskie
 • 18 Prezydent
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • 22 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  Siedlce na tle powiatu siedleckiego
  Śródmieście w Siedlcach

  Siedlce leżą na Wysoczyźnie Siedleckiej, która geograficznie jest częścią Niziny Południowopodlaskiej; między rzekami Muchawka i Helenka i zajmują powierzchnię 3186 ha.

  Os. Roskosz - osiedle w Siedlcach, leży w południowej części miasta, w dzielnicy Roskosz. Osiedle zajmuje obszar ok. 5 ha i w całości zabudowane jest blokami z wielkiej płyty (4 piętrowymi). Budowę osiedla rozpoczęto w 1980 na fali intensywnego rozwoju przemysłu.Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Miasto położone jest w odległości:

 • 92 km od Warszawy, w tym 50 km od Mińska Mazowieckiego (kierunek zachodni).
 • 103 km od Terespola, w tym 41 km od Międzyrzeca Podlaskiego i 65 km od Białej Podlaskiej (kierunek wschodni).
 • 125 km od Lublina w tym 30 km od Łukowa i 57 km od Radzynia Podlaskiego (kierunek południowy).
 • 160 km od Białegostoku, w tym 17 km od Mordów, 32 km od Łosic i 64 km od Siemiatycz (kierunek północno-wschodni).
 • 129 od Łomży, w tym 30 km od Sokołowa Podlaskiego i 102 km od Zambrowa (kierunek północny).
 • Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Głównym typem zieleni są tereny parkowe reprezentowane przez Park Miejski „Aleksandria” (w centrum miasta) i „Stary Park” (tereny między ul. B. Prusa i ul. gen. J. Bema); oraz tereny leśne – Las Sekulski (Sekuła). Występują także skwery i tereny zielone (m.in. skwer Wileński, skwer im. T. Kościuszki, skwer Niepodległości, tereny wokół Amfiteatru, Błonia Siedleckie, tereny przy Zalewie Miejskim). Dodatkowo po całym mieście rozrzucone są kompleksy ogrodów działkowych.

  Garwolin – gmina miejska w województwie mazowieckim położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17E372 z 76.Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.

  Na terenie miasta znajduje się 15 pomników przyrody.

  Klimat[ | edytuj kod]

  W Siedlcach w dniu 11 stycznia 1940 r. odnotowano najniższą w Polsce minimalną temperaturę dobową powietrza: −41 °C.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 696 (DW696) - droga wojewódzka w województwie mazowieckim. Droga przebiega przez 2 powiaty: węgrowski (gminy: Węgrów i Liw) oraz siedlecki (gminy: Mokobody i Siedlce).
  Stadler FLIRT – rodzina elektrycznych i spalinowo-elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkowanych od 2004 w zakładach szwajcarskiej firmy Stadler Rail, a od 2007 również w polskim zakładzie tej firmy w Siedlcach. Pod koniec sierpnia 2013 liczba sprzedanych pojazdów tej rodziny wynosiła 910.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Gmina Skórzec (dawn. gmina Skurzec) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - zgromadzenie zakonne założone 3 maja 1850 przez Edmunda Bojanowskiego, który do 1866 osobiście przyjmował kandydatki do zakonu i decydował o dopuszczeniu ich do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obecnie dziewczęta w wieku od 18 do 30 lat mogą zgłaszać się do przełożonej generalnej na okres rocznej próby.
  Mińsk Mazowiecki – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mińskiego i gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. Według danych z 2011 Mińsk zamieszkiwało 39 499 mieszkańców. Zaliczane do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego.
  Żłobek – zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 6 tygodni do około trzech lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą oraz niekiedy zajęcia edukacyjne (m.in. języki obce, basen, rytmika).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.096 sek.