• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć trakcyjna

  Przeczytaj także...
  Trolejbus – pasażerski pojazd drogowy zaprojektowany do przewozu więcej niż dziewięciu osób (wliczając kierowcę), napędzany energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej i nie poruszający się po szynach. Ma dwa odbieraki prądu połączone z zawieszoną nad jezdnią parą przewodów. Stąd nazwa od angielskiego słowa „trolley” i końcówki „bus” od omnibus (po łacinie – dla wszystkich). W Polsce trolejbusy korzystają z prądu stałego o napięciu 600 V.Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.
  Kabina sekcyjna to rozdzielnia prądu stałego 3 kV wyposażona w szynę zbiorczą, spolaryzowane wyłączniki szybkie prądu stałego (wyłączają prąd zwarciowy płynący w jednym kierunku, a w przeciwnym nie) i obwody pomocnicze. Kabiny szlakowe stosuje się między podstacjami energetycznymi, mniej więcej w połowie drogi między podstacjami. Głównym zadaniem kabiny sekcyjnej jest zmniejszanie spadków napięć i strat mocy w sieci trakcyjnej. Wyrównują także obciążenie zasilaczy trakcyjnych na podstacjach i zmniejszają długość odcinka pozbawionego napięcia w stanie awaryjnym. Kabiny sekcyjne umieszczane są w budynkach lub kontenerach.
  Przewody sieci trakcyjnej zawieszone nad polskimi torami
  Sieć trakcyjna przeznaczona dla trolejbusów

  Sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi.

  Sieć trakcyjna obejmuje sieć jezdną i sieć powrotną. Sieć jezdna służąca bezpośredniemu doprowadzeniu energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego za pośrednictwem odbieraków prądu składa się z zespołu przewodów wraz z osprzętem sieciowym i konstrukcji wsporczych, a sieć powrotna składa się z szyn toru kolejowego oraz ich połączeń elektrycznych przewodzących prąd trakcyjny.

  Metro (fr. métro) – miejski system elektrycznego transportu pasażerskiego o dużej przepustowości i wysokiej częstotliwości kursów, który jest całkowicie niezależny od innych środków transportu oraz bezkolizyjny, ponieważ jeździ na oddzielnych torach i posiada specjalną sygnalizację.Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.

  Do urządzeń trakcyjnych zaliczamy:

 • przewody trakcyjne
 • słupy trakcyjne
 • elektryczne podstacje zasilające oraz kabiny sekcyjne
 • tory
 • trzecią szynęszynę prądową stosowaną głównie w metrze i SKM oraz na niektórych liniach kolejowych zamiast sieci napowietrznej; występuje w postaci szyny biegnącej wzdłuż torów obok lub pomiędzy szynami jezdnymi.
 • Najczęściej w sieć trakcyjną wyposażone są systemy transportowe oparte na kolei, tramwaju lub trolejbusie.

  Szynoprzewód , szyna prądowa - element przewodzący elektrycznie, przewód sztywny, zwykle o dużych wymiarach (długość rzędu 3 m, przekrój – kilkaset milimetrów kwadratowych) i jednolitej strukturze, służący do przekazywania prądu o zazwyczaj dużej wartości. Istnieją również szyny prądowe o niewielkich wymiarach (rzędu centymetrów), dla niewielkich prądów, elastyczne, służące do szybkiego montażu/demontażu, zapewniające łatwy i estetyczny sposób tworzenia instalacji elektrycznej. Większość szyn prądowych ma kształt płaskownika, rzadziej ceownika lub rury. Według najnowszej polskiej nomenklatury poprawna nazwa szyny prądowej to szynoprzewód.Podstacja trakcyjna to stacja elektroenergetyczna, zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której podstawowym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii pojazdów o trakcji elektrycznej jak kolej, tramwaje, metro czy trolejbusy.

  Najprostszą konstrukcją sieci jest sieć składająca się tylko z jednego przewodu, rozwieszonego na odpowiedniej wysokości wzdłuż toru kolejowego. Obecnie sieć dwuprzewodowa stosowana jest do zasilania trolejbusów – budowę jej komplikują urządzenia do prowadzenia odbieraków (zwrotnice, zjazdówki, krzyżownice) oraz konieczność zapewnienia izolacji międzyprzewodowej.

  Słup trakcyjny – rodzaj konstrukcji stalowej lub betonowej podtrzymującej przewody trakcyjne ponad jezdnią bądź torami.Trzecia szyna – w kolejnictwie forma zasilania dolnego pociągów elektrycznych. Stanowi ją dodatkowa szyna umieszczona wzdłuż toru kolejowego i znajdująca się pod napięciem. Zazwyczaj używa się jej w szybkich kolejach miejskich prowadzonych we własnych korytarzach, całkowicie lub prawie całkowicie wydzielonych od przestrzeni zewnętrznej.

  Trwają prace badawcze i doświadczalne nad zastosowaniem sieci dwuprzewodowej do zasilania ciężarówek wyposażonych w napęd hybrydowy.

  Zobacz też[]

 • trakcja
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, Dział III, Rozdział 10).
  2. Exciting electrification (ang.). Scania Group. [dostęp 2015-05-16].
  3. Pierwsza elektryczna autostrada Siemensa w USA (pol.). Siemens, 2014-09-04. [dostęp 2015-05-16].

  Bibliografia[]

 • Sieć trakcyjna. W: Leksykon Terminów Kolejowych [on-line]. Kolejpedia. [dostęp 2014-06-21].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Trakcja elektryczna
 • Sieć trakcyjna 3kV DC – opis przewodów i torów
 • Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.Przewody trakcyjne (częściej używana nieprawidłowa nazwa: sieć trakcyjna) – nieizolowane kształtowniki metalowe i liny przewodzące prąd elektryczny, zawieszone na słupach trakcyjnych, przekazujące energię pojazdom o napędzie elektrycznym poruszającym się pod nimi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Szybka kolej miejska (w skrócie SKM) – rodzaj systemu transportu kolejowego, dysponujący bezkolizyjnym torowiskiem albo torowiskiem prowadzonym we własnym korytarzu (z pełnym uprzywilejowaniem na skrzyżowaniach), wyspecjalizowany do obsługi ruchu miejskiego dzięki odpowiedniej lokalizacji stacji, specyficznemu taborowi i wysokiej częstotliwości obsługi.
  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.