• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć rybacka

  Przeczytaj także...
  Tuka – ciągnione, czynne narzędzie sieciowe do połowu ryb, podobne do włoka, holowane przez dwa trawlery. Tuka wykorzystywana jest do połowów dalekomorskich, głównie do połowu śledzi. Może być holowana na głębokości, na której wykryto [[ławica|ławicę] ryb (np. przez echosondę).Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.
  Więcierz (wereżka) – pułapka na ryby w kształcie cylindra około dwumetrowej długości zrobiona z obręczy drewnianych na których rozpięta jest wiklina lub tkanina sieciowa, czasami z przegrodą w środku.
  Sieć rybacka
  Zastawiona sieć

  Sieć rybacka - narzędzie do połowu ryb (też innych organizmów morskich), wykonane z tkaniny sieciowej, produkowanej z nici rybackiej, o oczkach dostosowanych do wielkości i kształtu łowionych ryb.

  Biorąc pod uwagę różne kryteria, wyróżnia się sieci rybackie:

 • ciągnione - wymagające podczas połowu aktywnego ruchu narzędzia (np. ceza, niewód, przywłoka, włok, draga);
 • zastawne lub stawne - nie wymagające podczas połowu aktywnego ruchu (np. manca, neta, wonton, niewód stawny);
 • spławne - spławiane z prądem wody (np. dryga, pławnica, wonton);
 • miotane (np. podrywka wędkarska, rzutka sieciowa);
 • trójścienne;
 • pułapkowe (np. mieroża, żak);
 • skrzelowe (denne, dryfujące) - ustawione w wodzie pionowo, służą do połowu ryb przez wikłanie ich pokryw skrzelowych w siatce;
 • oplątujące (np. drygawica).
 • W zależności od charakteru pracy można sieci zaliczyć do dwóch kategorii narzędzi połowowych:

  Sieć trójścienna – jakiekolwiek narzędzia połowowe sporządzone z dwóch lub więcej kawałków sieci, równolegle, łącznie zawieszonych na pojedynczej nadborze, przytwierdzonych w jakikolwiek sposób do dna morskiego.Neta – sieć zastawna w postaci pionowej zapory o długości ok. 50 m oraz wysokości ok. 2 m. Używana do połowu ryb dennych (gł. flądrokształtnych, także dorszy).
 • biernych - dryfujących lub na kotwicy; należą do nich sieci zastawne i pułapkowe: sieci skrzelowe, sieci oplątujące, sieci trójścienne, pławnice, zestawy pławnicowe, żaki itp.; mogą one składać się "z jednej lub więcej oddzielnych sieci przywiązanych do górnych, dolnych i łączących lin oraz mogą być wyposażone w przyrządy kotwiczne, pływające i nawigacyjne";
 • czynnych - sprawniejszych od biernych; poprzez ich przemieszczenie zagarniane są ryby i inne organizmy wodne; należą do nich sieci:
 • ciągnione (np. włoki, tuki, niewody);
 • okrążające (np. okrężnice, niewody).
 • Ze względu na rodzaj zastosowanych tkanin sieciowych sieci rybackie można podzielić na:

  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, skrót: FAO) – utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 października 1945 roku w mieście Québec. Pierwszego dnia podpisano na niej umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji. Weszła ona w życie w dniu jej podpisania. Siedzibą FAO jest Rzym.Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).
 • sieci cienkie;
 • sieci średnie;
 • sieci grube;
 • sieci sznurkowe.
 • Statystyczna klasyfikacja narzędzi połowowych została opracowana przez FAO.

  Konstrukcja i sposób użycia sieci jest regulowanych przez prawodawstwo krajowe i unijne.

  Zobacz też[]

 • Bębenek rybacki
 • Kłonia
 • Sak
 • Wereszka
 • Więcierz
 • Rybołówstwo
 • Sieć łowiecka
 • Linki zewnętrzne[]

 • Podstawy urządzeń okrętowych - wykład Rybołówstwo
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 129/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r., ustanawiające szczegółowe zasady ustalania rozmiaru oczek i grubości sznurka sieci rybackich
 • Przypisy

  Wonton – jednościenne sieciowe, uchwytujące (skrzelowe) narzędzie stosowane w połowach zastawnych ryb. Wykonuje się je z płatów tkaniny sieciowej.Okrężnica - sieć rybacka do połowu morskich ryb ławicowych. Połów odbywa się otaczając ławicę siecią ściąganą wzdłuż podbory przy pomocy liny sznurującej i zamykaną następnie od dołu. Poławia się w ten sposób gatunki pelagiczne (m.in. śledzie, makrele, tuńczyki).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podrywka wędkarska – kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę.
  Sieć zastawna (sieć stawna) — rodzaj sieci rybackich o kształcie prostokąta. Górna część sieci jest umocowana do linki z pływakami, zaś część dolna jest obciążona ciężarkami (grzęzami). Dzięki temu sieć tworzy w toni wodnej pionową ścianę. Końce linek są zakotwiczane, zaś umiejscowienie sieci pokazują chorągiewki, umocowane do linek kotwicznych.
  Sak (od ang., niem. sack – worek) – sieć na ryby w kształcie worka. Wykorzystuje się głównie w rybołówstwie jeziorowym. Saki często używane są przez kłusowników.
  Niewód - ciągniona włokowa sieć rybacka złożona ze stożkowatego worka zwanego matnią oraz dwóch długich "skrzydeł" z tkaniny sieciowej. Skrzydła rozpościerane na kształt półkola kierują ryby do matni. Długość skrzydeł sięga 200–300 m. Niewód stosowany jest do połowów na jeziorach, głównie pod lodem.
  Bębenek rybacki – niewielkie (do 1 metra długości) pułapkowe narzędzie do połowu ryb w płytkich, spokojnych wodach śródlądowych. Bębenek rybacki wykonany jest z tkaniny sieciowej, rozpiętej na kilku drewnianych obręczach. Często stosowany przez kłusowników.
  Drygawica - trójścienne,sieciowe,oplątujące narzędzie,stosowane w połowach narzędziami zastawnymi. Składa się z trzech płatów tkaniny sieciowej obsadzonych na wspólnych linkach: podborze, nadborze i dwóch bocznych. Zewnętrzne ściany sieciowe tzw. Kraty ( podrygi ) wykonane są z grubej tkaniny sieciowej o oczkach o rozmiarze od 100mm do 300mm. Pomiędzy kratami montowana jest siec ok. 4 razy cieńsza o rozmiarze oczka, w zależności od gatunku łowionych ryb od 20mm do 90mm, zwana jadrem. Specyficznie luźno obsadzone jadro sprzyja oplatywaniu ryb siecią. Drygawice maja długość do 50 m, wysokości 3 m.Służą do połowu najczęściej dużych ryb. Wyróżnia się drygawice węgorzowe,szczupakowi,linowe i leszczowe. Płynąca ryba przechodząc przez pierwsze duże oko kraty natrafia na gęstookie jadro i przeciąga je przez symetrycznie przeciwległe oczko kraty i w ten sposób oplatuje się wytworzona kieszonka sieciowa. Polowy ryb drygawicami prowadzi się w ciągu całego roku, nierzadko również w zimie pod lodem w przybrzeżnych partiach zbiorników wodnych.
  Żak - więcierz wieloskrzydłowy, sieć pułapkowa stanowiąca odmianę więcierza ze skrzydłami zwiększającymi zasięg działania sieci.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.