• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć Woltera

  Przeczytaj także...
  Sekularyzm (świeckość) jest powszechnie definiowany jako koncepcja braku integracji lub współzależności religii z publicznymi sprawami społeczeństwa. Często jest wiązany z okresem oświecenia w Europie i odgrywa główną rolę w społeczeństwach Zachodu. Idee rozdziału kościoła od państwa i laickości wiele czerpią z sekularyzmu. Antonimem sekularyzmu jest teokracja.Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Sieć Woltera (fr. Réseau Voltaire, ang. Voltaire Network) – międzynarodowa organizacja non-profit, z siedzibą w Paryżu. Jej nadrzędne cele to promowanie wolności i sekularyzmu.

 • Przewodniczący: Thierry Meyssan (Francja)
 • Zastępcy przewodniczącego: Sandro Cruz (Peru), Issa El-Ayoubi (Liban)
 • Organizacja powstała w 1994 roku ramach kampanii na rzecz wolności słowa, która zdaniem założycieli przedsięwzięcia została zagrożona wskutek nowych przepisów wprowadzonych do francuskiego kodeksu karnego. Po przeprowadzeniu kampanii stowarzyszenie zajęło się badaniem ekstremalnych ruchów prawicowych i religijnych. Od 1999 roku Sieć zajmuje się problematyką międzynarodową.

  Ruch alterglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.Hipermocarstwo – określenie wyjątkowej wśród supermocarstw pozycji Stanów Zjednoczonych. Przed USA hipermocarstwami były Hiszpania (w unii z Portugalią w latach 1580-1640) i imperium brytyjskie.

  W 1999 roku Sieć opublikowała informacje i analizy na temat bombardowania Serbii przez NATO.

  Sieć Woltera odniosła się do zamachów z 11 września 2001 roku. Thierry Meyssan twierdził, że ataki te były działaniami realizowanymi z inspiracji służb specjalnych USA. W oparciu o tę domniemaną strategię Stany Zjednoczone mogą tak manipulować międzynarodową opinię publiczną, by uzasadnić własne ingerencje w politykę innych krajów.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

  W maju 2002 roku organizacja twierdziła, że zamach stanu przeciwko prezydentowi Wenezueli Hugo Chávezowi został przeprowadzony w wyniku intrygi Białego Domu. Departament Stanu USA oficjalnie zaprzeczył swemu udziałowi w tym zamachu stanu.

  W listopadzie 2005 roku Sieć zorganizowała w Brukseli (Belgia) międzynarodową konferencję Oś dla Pokoju poświęconą globalnym zagrożeniom wynikającym z doktryny neokonserwatyzmu. W ocenie Sieci Stany Zjednoczone są hipermocarstwem a wszystkie stosunki międzynarodowe są silnie uzależnione od postawy danego narodu względem USA.

  Wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych. Współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, chociaż często nakładane są na nią pewne ograniczenia, np. w sprawach publicznego obrażania innych osób.Hugo Rafael Chávez Frías (ur. 28 lipca 1954 w Sabanecie, zm. 5 marca 2013 w Caracas) – wenezuelski wojskowy i polityk socjalistyczny. Dowódca nieudanego zamachu stanu z 1992. W latach 1999 – 2013 był prezydentem Wenezueli. Był także przywódcą ruchu rewolucyjnego, zwanego „rewolucją boliwariańską”.

  Sieć Woltera współpracuje z wieloma agencjami informacyjnymi i gazetami z Ameryki Łacińskiej, Europy i ze świata arabskiego. Organizacja prowadzi serwis internetowy dostępny w 17 językach (angielski, francuski, arabski, polski, włoski, niemiecki, portugalski, rosyjski, hiszpański i inne) oraz dwie bazy danych online (911investigations.net i gulfinvestigations.net).

  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.Oś dla Pokoju (ang. Axis for Peace) konferencja pokojowa zorganizowana z inicjatywy międzynarodowej organizacji non-profit Sieć Woltera w celu konsolidacji środowisk przeciwnych konfliktom zbrojnym. Aktywiści przygotowujący przedsięwzięcie, już wcześniej oddani sprawie krzewienia pokoju na świecie, odnosili się do działań które mogłyby sprawić iż głos antywojennych społeczników byłby słyszalny i wyraźny.

  Zobacz też[]

 • ruch alterglobalistyczny
 • prawa człowieka
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona internetowa Sieci
 • baza danych na temat wydarzeń z 11 września 2001 r.
 • baza danych na temat wojny w zatoce • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konserwatyzm ((łac.) conservare – zachowywać, dochować zmian) − ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX w., był próbą przeciwstawienia się racjonalistycznej myśli oświeceniowej. Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia rewolucji francuskiej. Za twórcę podstaw ideologicznych nurtu uważany jest Edmund Burke. Jako idea polityczna termin ten po raz pierwszy użyty został w 1820 r. przez zwolennika restauracji dynastii Burbonów, François-René de Chateaubriand (1768–1848), który wydawał pismo „Konserwatysta”.
  Thierry Meyssan (ur. 1957) - francuski lewicowy publicysta. Założyciel i przewodniczący organizacji Sieć Woltera. Współorganizator konferencji Oś dla Pokoju.

  Reklama