• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć średniego napięcia  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.Sieć wysokiego napięcia (WN) – elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie wynosi od 60 do 220 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.
  Słup linii średniego napięcia (15 kV) w Sieńcu k. Wielunia
  Słup linii średniego napięcia o przewodach w układzie trójkątnym

  Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.

  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzórŚląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.

  W Polsce jest jednym z elementów w krajowym systemie elektroenergetycznym. Średnie napięcie często jest stosowane do bezpośredniego zasilania maszyn elektrycznych dużej mocy. Kolejowe linie trakcyjne zasilane są prądem stałym o napięciu 3 kV – są to więc również sieci średniego napięcia.

  Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Spis treści

 • 1 Napięcia znamionowe sieci SN
 • 2 Sposoby pracy punktu neutralnego
 • 3 Linie elektroenergetyczne SN
 • 4 Zobacz też
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sieć o izolowanym punkcie neutralnym (ang. isolated neutral system) - jest to sieć w której nie ma żadnego połączenia punktu neutralnego z ziemią poza uziemieniem punktu gwiazdowego pierwotnych uzwojeń przekładników napięciowych. Prąd zwarcia z ziemią w takiej sieci wynika z admitancji doziemnych pracujących w niej linii. Ten sposób pracy punktu neutralnego spotyka się głównie w sieciach średniego napięcia. Do tego typu sieci zaliczamy też przypadki kiedy punkt neutralny połączony jest z ziemią przez ogranicznik przepięć lub bardzo dużą impedancję, która umożliwia przepływ niewielkiego prądu dla celów pracy zabezpieczeń lub pomiarów.
  Sieć skompensowana (ang. resonant earthed (neutral) system) - jest to sieć elektroenergetyczna w której punkt neutralny jest połączony z ziemią za pomocą reaktancji indukcyjnej (dławik gaszący). Reaktancja ta kompensując składową pojemnościową prądu zwarcia z ziemią, ogranicza znacznie wartość tego prądu w miejscu zwarcia i umożliwia samoczynne wygaszenie zakłóceń podtrzymywanych łukiem elektrycznym.
  Definicje maszyny elektrycznej oraz uznawanie niektórych urządzeń za maszyny bywa nieco zróżnicowane. Przykłady definicji:
  Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany.
  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.
  Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.
  Miejska sieć elektroenergetyczna (MSE) - jest to sieć elektroenergetyczna zasilająca odbiory komunalno-bytowe i przemysł znajdujący się na terenie miast. W skład sieci miejskich mogą wchodzić sieci nn, SN i 110 kV. Występują one jednocześnie na tym samym terenie, jakby nakładając się na siebie. Na strukturę tych sieci decydujący wpływ mają wielkości i gęstość rozmieszczenia odbiorców. Można więc powiedzieć, że o tym, jak jest zbudowana sieć miejska decyduje gęstość obciążenia, rodzaj odbiorów ze względu na wymaganą pewność zasilania oraz struktura urbanistyczna rejonów miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.