• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Sieć większa (łac. omentum majus) – zdwojona blaszka otrzewnej, zwisająca z krzywizny większej żołądka, tworząca "fartuch" pokrywający od przodu pętle jelitowe. Sięga często aż do spojenia łonowego i na wysokość więzadeł pachwinowych.Sieć mniejsza (łac. Omentum minus) - twór otrzewnej będący jej zdwojeniem. Uważana za część tylną krezki brzusznej. Znajduje się pomiędzy wątrobą (ściślej jej powierzchnią trzewną) a żołądkiem (krzywizna mniejsza). Dociera też do przełyku (jego najniższej części brzusznej, położonej przy połączeniu z żołądkiem oraz dwunastnicy (tym razem do jej początkowej, położonej także przy żołądku części). Sieć ta jest ustawiona w płaszczyźnie strzałkowej, czyli mniej więcej równolegle do płaszczyzny dzielącej ciało człowieka na dwie (pozornie)symetryczne części. Jej obie blaszki- przednia i tylna- z obydwu stron obejmują wspomniane narządy. Wyodrębnia się 3 części albo 2 więzadła: Części:
 • sieć – termin w grze „go”
 • sieć pajęcza lub pajęczyna – konstrukcja pająka,
 • sieć łowiecka – wnyki do chwytania ptaków, zwierząt,
 • sieć rybacka – do połowu ryb,
 • retiarius – broń gladiatorów,
 • sieć – pot. synonim spokrewnionego z nim wyrazu siatka.
 • sieć maskująca – element kamuflujący,
 • sieć społeczna – w socjologii,
 • sieć badawcza – w metodologii nauki,
 • sieć zegarowa – zespół zegarów wtórnych sterowanych zegarem głównym z centrali czasu.
 • Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.Schemat blokowy (ang. block diagram, flowchart) jest narzędziem nakierowanym na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Realizowane jako diagram, na którym procedura, system albo program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne, połączone liniami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.

  Spis treści

 • 1 Nauki ekonomiczne
 • 2 Transport
 • 3 Media
 • 4 Geodezja i geologia
 • 5 Anatomia
 • 6 Nauki ścisłe
 • 7 Pozostałe
 • 8 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.
  Podsieć to pojęcie z dziedziny adresacji sieci komputerowych, dotyczące urządzeń komunikujących się przy pomocy protokołu IP. Urządzenia znajdujące się w jednej (wspólnej) podsieci charakteryzują się jednakowym początkowym fragmentem binarnego zapisu adresu IP, którego długość wyznacza wartość maski podsieci.
  Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
  Altimetria satelitarna – wyznaczenie odległości impulsowego nadajnika-odbiornika radarowego umieszczonego na orbicie (o wysokości ok. 700 do 1500 km) od rzeczywistej, chwilowej powierzchni morza. Do satelitarnych pomiarów altimetrycznych stosuje się radary pracujące w zakresie częstotliwości 14 GHz. Precyzję radarów altimetrycznych można obecnie szacować w przedziale +/- (0,1-0,03) m. Wynik pomiaru jest wartością uśrednioną do kręgu powierzchni morza o średnicy kilku do kilkunastu kilometrów.
  Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.
  Punkt geodezyjny - punkt wchodzący w skład osnowy geodezyjnej, którego położenie na ziemi zostało określone współrzędnymi geodezyjnymi względem przyjętego układu odniesienia.
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.