• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sidzina - Kraków

  Przeczytaj także...
  Oświęcim – stacja kolejowa w Oświęcimiu, w województwie małopolskim, w Polsce. Jest to stacja węzłowa, linia kolejowa nr 138 z Katowic krzyżuje się tutaj z linią kolejową nr 94, łączącą stację Kraków Płaszów.Obwodnice Krakowa – historyczne, współczesne, jak i projektowane ciągi ulic i dróg pierścieniowo otaczających centrum Krakowa. Stanowią one zespół czterech koncentrycznych obwodnic miasta.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Dworek w Sidzinie

  Sidzina – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Sidzina stanowi najbardziej na południe wysuniętą część Dzielnicy VIII i położona jest już poza IV obwodnicą Krakowa. Liczy około 2700 mieszkańców.

  Historia[]

  Pierwsza wzmianka o wsi Sidzina pochodzi z 1198. Wieś wymieniona jest w przywileju wyliczającym dobra klasztoru miechowskiego. W Sidzinie szlachcic Michora podarował klasztorowi słone źródło, które później wyschło. Warzelnie soli posiadał tutaj klasztor zwierzyniecki. Jednakże również one już za czasów Jana Długosza były wyschnięte. W XV wieku wieś posiadała 6 łanów kmiecych i karczmę. Według Długosza Sidzina była własnością częściowo opactwa tynieckiego, częściowo natomiast osób prywatnych. Taki układ własności zachował się aż do końca XVIII wieku. Po supresji opactwa tynieckiego część klasztorna przeszła na własność funduszu religijnego.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Łan (łac. laneus, cs. lán, niem. Lahn lub Hube, w dialekcie szwabskim również hueb, huebm, hufe) – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służyła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Polsce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka miernicza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.

  Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego z lat 80. XIX wieku, wieś posiadała 201 domów i 781 mieszkańców. 722 spośród nich było wyznania rzymskokatolickiego, a 59 mojżeszowego. We wsi funkcjonowała szkoła filialna.

  W 1947 r. powstał przystanek Kraków Sidzina na linii kolejowej 94 Kraków PłaszówOświęcim.

  W 1973 r. Sidzina została przyłączona do miasta Krakowa.

  Klasycyzm (z łac. classicus – doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) – styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiązywał głównie do antyku. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujący epoki wpływał na kształt innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. Trwał do końca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w I poł. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.Jan Długosz herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) – kronikarz, polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

  Zabytki[]

 • Klasycystyczny dworek z początku XIX wieku. Wraz z otaczającym go parkiem stanowi obecnie własność prywatną.
 • Bibliografia[]

 • Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1885, Tom X, str. 483
 • Atlas okolic Krakowa, wydawnictwo Compass, Kraków 2005, ISBN 83-60240-11-6, str. 76
 • Dzielnica VII Zwierzyniec – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Przewodniczącym zarządu dzielnicy jest Szczęsny Filipiak.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Linia kolejowa nr 94 – linia kolejowa łącząca stację Kraków Płaszów ze stacją Oświęcim. Linia ma duże znaczenie dla ruchu towarowego pomiędzy Śląskiem a Krakowem. Ruch pociągów pasażerskich odbywa się jedynie na niewielkim odcinku z Krakowa Płaszowa do Skawiny (i dalej linią nr 97 w kierunku Zakopanego). Ostatnim pociągiem pasażerskim pokonującym całą linię nr 94 był międzynarodowy pociąg Interregio z Krakowa do Ostrawy w Czechach, kursujący jedynie od 14 do 31 grudnia 2014.
  Dzielnica VIII Dębniki – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Podgórze. Ze względu na stosunkowo dużą ilość wolnych terenów do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijającym się obszarem Krakowa. Szczególnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, położonego pomiędzy ulicą Kobierzyńską, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, dużo nowych inwestycji powstaje również na terenie Pychowic, Zakrzówka i osiedla Kliny-Zacisze. Na terenie tej dzielnicy znajduje się III Kampus UJ, Krakowski Park Technologiczny (stanowiący część Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz Zespół Szkół Łączności.
  Kraków Płaszów – stacja kolejowa w Krakowie-Płaszowie, w dzielnicy Podgórze. Znajduje się w południowo-wschodniej części miasta.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Miechów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie miechowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miechów. Położone w Niecce Nidziańskiej nad potokiem Miechówką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.