• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sicz - organizacja

  Przeczytaj także...
  Kołomyja (ukr. Коломия) – miasto na zachodniej Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. W 2001 roku liczyło ok. 62 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego, drzewno-papierniczego. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek.Czerniowce (ukr. Чернівці, rum. Cernăuţi, ros. Черновцы, jid. טשערנאָוויץ, orm. Չերնովեց, niem. Czernowitz/Tschernowitz) – miasto w południowo-zachodniej części Ukrainy w Bukowinie północnej nad Prutem.
  Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka; ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia, cz. i słow. Podkarpatská Rus) – region historyczny na obszarze dzisiejszej zachodniej części państwa Ukraina, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

  Sicz (właściwie Towarzystwo Gimnastyczno-Pożarnicze "Sicz") – ukraińska organizacja sportowa i przeciwpożarowa, założona w Galicji w 1900, działająca również na Bukowinie, Zakarpaciu i emigracji.

  Strój organizacyjny[ | edytuj kod]

  Członkowie "Siczy" byli zobowiązani nosić malinową szarfę z napisem "Sicz w ...". Od 1910 wszystkie organizacje posiadały jednolite umundurowanie, również z szarfą. Każdy "siczownik" nosił toporek. Organizacje wiejskie i powiatowe posiadały swoje sztandary.

  Bukowina (rum. Bucovina, ukr. Буковина) – kraina historyczna położona pomiędzy Karpatami Wschodnimi a środkowym Dniestrem, obecnie, od II wojny światowej dzieli się na:Winnica (ukr. Вінниця) – miasto w środkowej części Ukrainy, na wschodnim Podolu. Stolica obwodu winnickiego. 370 tys. mieszkańców (2011).

  "Sicz" w Galicji[ | edytuj kod]

  Pierwsza organizacja "Sicz" została założona przez Kyryła Trylowskiego we wsi Zawale w powiecie Śniatyn 5 maja 1900. Następne organizacje powstały w powiatach Kołomyja i Horodenka.

  Nadrzędnymi organizacjami wiejskich "Siczy" były organizacje powiatowe, a od 1908 centralna "Sicz", założona w Stanisławowie. Jej zarząd to :

  Główny Komitet Siczowy (Головний Січовий Комітет)[ | edytuj kod]

 • przewodniczący - Kyryło Trylowski
 • zastępca - Iwan Sanduliak-Łukyniw
 • sekretarz - Iwan Czuprej
 • skarbnik - Mykoła Łahodynśkyj
 • W 1912 przeniesiono zarząd do Lwowa i przemianowano na:

  Ukraińska Republika Ludowa (ukr. Українська Народна Республіка) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej.Galicja (niem. Galizien, węg. Gácsország, cz. Halič, jid. גאַליציע – Golicje, tur. Haliç, rum. Galiţia, ros. Галиция – Galicija, ukr. Галичина – Hałyczyna) – potoczna nazwa narzucona przez zaborcę i stosowana na określenie południowo-wschodnich ziem dawnej I Rzeczypospolitej, znajdujących się obecnie w Polsce i Ukrainie, wchodzących w skład zaboru austriackiego. Z tego tytułu również nazwa austriackiego kraju koronnego (dokładniej Królestwo Galicji i Lodomerii), istniejącego w latach 1772-1918. Zalicza się do niej ziemie południowej Małopolski, ziemię Grodów Czerwieńskich oraz zachodnią część Podola do linii Zbrucza. Jest to stosunkowo nowe pojęcie o charakterze kulturowym i historyczno-administracyjnym.

  Ukraiński Związek Siczowy (Український Січовий Союз)[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Ukraiński Związek Siczowy.

  Była to centrala organizująca i koordynująca działania wszystkich Towarzystw "Sicz". Od 1912 do likwidacji w 1924 działająca we Lwowie.

  Zarząd:

  Iwan Sanduliak (także Sanduliak-Łukyniw, Sanduliak-Łukycz, ur. 1848 w Karłowie koło Śniatynia – zm. 1926) – ukraiński działacz społeczny i polityczny.Jasina (ukr. Ясіня, Jasinia; rus. Єсінє; węg. Kőrösmező; rum. Frasin; jidysz Jasyny, Jasyne, Jasene) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie rachowskim.
 • generalny ataman - K. Trylowski
 • główny esauł - J. Wesołowski
 • główny pisarz - M. Walicki
 • główny skarbnik - S. Winnikiw
 • główny oboźny - Dmytro Katamaj
 • główny (четар) - F. Kałynowycz
 • W 1913 istniało ponad 900 "Siczy", liczących około 80 tysięcy członków.

  Działalność organizacji "Sicz" została zakazana przez władze polskie w 1924 (wyjątek stanowi wieś Horbaczi koło Lwowa, gdzie "Sicz" działała do 1930).

  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).Horodenka (ukr. Городенка) – miasto i stolica rejonu w obwodzie iwanofrankowskim Ukrainy, 9,8 tys. mieszkańców (2001).

  Część działań "Siczy" po rozwiązaniu przejęła sportowa organizacja "Łuh".

  "Sicz" na Bukowinie[ | edytuj kod]

  Pierwszą "Sicz" założyli w 1903 w mieście Kicmań Sylwestr Jaryczewskyj i Omelian Popowycz. Siczowa centralą został w 1904 Związek Siczy na Bukowinie z siedzibą w Czerniowcach, liczący w 1914 - 112 towarzystw. W Rumunii działalność "Siczy" była zakazana.

  Łuh (ukr. Луг) – ukraińskie towarzystwo gimnastyczno-pożarnicze, utworzone w 1925 w II Rzeczypospolitej we Lwowie.Użhorod (ukr. Ужгород (Użhorod), ros. Ужгород (Użgorod), węg. Ungvár, niem. Ungwar, na starych mapach Galicji również Wuhmar; jidysz אונגװיר, Ungwir) – miasto w zachodniej części Ukrainy, nad Użem, przy granicy ze Słowacją. 111 tys. mieszkańców (2004). Stolica obwodu zakarpackiego, a także historyczna stolica Rusi Podkarpackiej.

  "Sicz" na centralnej Ukrainie[ | edytuj kod]

  Statut "Siczy" zatwierdzono w 1918. W lutym 1919 założono Komitet Siczowy w Winnicy, a jesienią 1919 w Kamieńcu Podolskim. Po upadku państwowości URL i wcieleniu Ukrainy do ZSRR (1921) jej działalność została zakazana przez bolszewików.

  Sicz Karpacka (ukr. Карпатська Січ, oficjalnie Організація Народної Оборони Карпатська Січ – Organizacja Obrony Narodowej Sicz Karpacka) – siły zbrojne autonomicznej Ukrainy Karpackiej (w ramach Republiki Czesko-Słowackiej) i Karpato-Ukrainy, istniejące od 9 listopada 1938 do końca kwietnia 1939.Iwano-Frankiwsk, hist. Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ, ros. Ивано-Франковск; do 1962 Stanisławów, ukr. Станіслав lub Станіславів; jid. סטאַניסלעװ, Stanislew) – miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, ok. 222 tys. mieszkańców (2008), prawa miejskie od 1662, dawna rezydencja magnaterii polskiej.

  "Sicz" na Zakarpaciu[ | edytuj kod]

  Pierwszy Komitet Siczowy powstał w 1920 w Użhorodzie, a następny we wsi Jasina. Ruch siczowy na tym terenie był zarodkiem Siczy Karpackiej.

  Bibliografia, literatura[ | edytuj kod]

 • Dovidnyk z istorii Ukrainy, opr. Ihor Pidkova, Roman Shust, Kost Bondarenko; Lviv 1999, Wyd. Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka i Vydavnyctvo Heneza, ​ISBN 978-966-504-237-2
 • Warto wiedzieć że... beta

  Śniatyn (ukr. Снятин) – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu śniatyńskiego, do 1945 w Polsce, w województwie stanisławowskim, siedziba powiatu śniatyńskiego.
  Omelian Popowycz (ur. 18 sierpnia 1856 w Watra Dorna – zm. 22 marca 1930 w Zaleszczykach) – ukraiński działacz polityczny i społeczny na Bukowinie, pedagog, publicysta.
  Kocman (ukr. Кі́цмань, Kicmań) - miasto na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, na Bukowinie, siedziba władz rejonu kocmańskiego. Położone jest nad rzeką Sowycą. Ludność miasta w 1989 r. wynosiła 9500 osób (spis), a w 2005 r. 7432 osoby (szacunek).
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.