• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siatka pomiarowa

  Przeczytaj także...
  Busola magnetyczna – urządzenie nawigacyjne służące do wyznaczania kierunku bieguna magnetycznego. Busola, podobnie jak kompas, jest wyposażona w igłę magnetyczną.Szpilka geodezyjna to podłużny kawałek drutu o okrągłym przekroju o średnicy 6 mm, długości około 30 cm lub 50 cm. Jeden koniec jest zaostrzony, drugi zawinięty tworząc ucho ułatwiające wbicie szpilki w grunt.
  Plan stanowiska archeologicznego - jest przygotowywany przed przystąpieniem do prac badawczych, w celu naniesienia stanowiska archeologicznego na odpowiednio szczegółową mapę. W pierwszej kolejności sporządzany jest plan terenu badań. Następnie oznaczane są stałe punkty pomiarowe, siatka pomiarowa i przynajmniej jeden reper wysokościowy do pomiarów niwelacyjnych. Na tak przygotowany plan nanoszone są wszystkie otwierane wykopy. Wykonywany jest także plan warstwicowy stanowiska. Bardzo ważne jest jak najdokładniejsze przygotowanie planu stanowiska i siatki pomiarowej. Błędne naniesienie stanowiska na mapę spowoduje, że wykopaliska utracą wiarygodność, wszystkie pomiary będą błędne.

  Siatka pomiarowa - system współrzędnych zakładany przed przystąpieniem do archeologicznych prac badawczych.

  W pierwszej kolejności wyznaczana jest oś główna czyli magistrala stanowiska. Następnie wytycza się linię prostopadłą do osi. Naniesione na plan stanowiska archeologicznego punkty umieszczane są w terenie na bezpiecznym miejscu, takim gdzie nie grozi im przesunięcie.

  Magistrala oraz linia do niej prostopadła są liniami wyjściowymi przy tworzeniu systemu współrzędnych czyli siatki pomiarowej. Siatka pomiarowa składa się z przecinających się pod kątem prostym linii dzielących obszar stanowiska na równe kwadraty. Najczęściej jest stosowany podział na kwadraty o powierzchni jednego ara (10x10m), stąd częsta nazwa - siatka arowa. Punkty przecięcia linii w razie potrzeby zaznaczane są na stanowiskach za pomocą szpil lub kołków. Zazwyczaj nie jest konieczne oznaczanie każdego punktu przecięcia. Osie siatki powinny być zorientowane według kierunków geograficznych (oś x - W-E, oś y - N-S).

  Plan warstwicowy (sytuacyjno-warstwowy) - pojęcie zapożyczone dla potrzeb archeologii z geologii. Jest to plan wysokościowy wykonywany przy zastosowaniu metod geodezyjnych. Wykonywany jest w skali adekwatnej do rozmiarów stanowiska archeologicznego.

  Niezwykle ważne jest jak najdokładniejsze wyznaczenie kierunków osi ponieważ to właśnie na nich będą opierać się wszystkie późniejsze pomiary. Orientacja kierunków świata dokonywana jest przy pomocy busoli geologicznej. Kwadraty należy oznaczać tak, by każdy miał swoje jedno niepowtarzające się na stanowisku oznaczenie. Pozwala to uniknąć wielu błędów i nieporozumień.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Plan stanowiska archeologicznego
 • Plan warstwicowy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dorota Ławecka "Wstęp do archeologii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.