• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siatka kilometrowa

  Przeczytaj także...
  Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.Siatka kartograficzna – układ południków i równoleżników na mapie. Jest to obraz siatki geograficznej otrzymany na płaszczyźnie.

  Siatka kilometrowa – siatka odniesień będąca graficzną prezentacją współrzędnych płaskich prostokątnych na opracowaniach kartograficznych, przy czym:

 • linie siatki kilometrowej opisuje się w metrach lub kilometrach;
 • dopuszcza się podawanie tylko punktów przecięcia siatki;
 • siatka kilometrowa otrzymuje nazwę od układu współrzędnych, dla którego została obliczona;
 •  początek siatki pokrywa się z początkiem układu współrzędnych płaskich prostokątnych;
 •  linie siatki biegną z południa na północ i z zachodu na wschód;
 •  punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy narożnik komórki siatki.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • siatka kartograficzna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • art. 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 1247)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.79 sek.