• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siatka Zachmana

  Przeczytaj także...
  The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation (OSF) i X/Open.TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):
  JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

  Siatka Zachmana (ang. Zachman Framework) – szablon i sposób postępowania, który pozwala w sposób formalny i ściśle ustrukturalizowany definiować architekturę systemów korporacyjnych. Używa siatki bazując na sześciu podstawowych pytaniach (Co, Jak, Gdzie, Kto, Kiedy, Dlaczego) zadanych pięciu grupom użytkowników (Planujący, Właściciel, Projektant, Twórca, Podwykonawca) aby przedstawić holistyczny obraz przedsiębiorstwa, które jest modelowane.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

  Jest często używana do opisania systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie. Architektura przedsiębiorstwa przedstawiona w siatce Zachmana może stanowić wkład w definiowanie architektury oprogramowania dla systemów w firmie.

  Silną stroną siatki Zachmana jest kompletność opisu przedsiębiorstwa poprzez każdą z trzydziestu komórek siatki. Słabym punktem jest to, że takie podejście wymagając kompletności opisu wymaga stworzenia mnóstwa dokumentacji, która może być trudna do przeglądu i o wątpliwej przydatności.

  Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software Corporation (firma została przejęta przez IBM).Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Siatka Zachmana stworzona przez Johna Zachmana w IBM w roku 1980 jest obecnie własnością publiczną. Pełna nazwa techniczna Siatki Zachmana brzmi: Zachman Framework for Enterprise Architecture and Information Systems Architecture (siatka Zachmana dla architektury korporacji i architektury systemów informacyjnych).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • TOGAF – metodyka badania i definiowania architektury korporacyjnej opracowana przez The Open Group
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zachman Institute for Framework Advancement
 • http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/zachmanFramework.html Rozszerzenie Rational Unified Process o siatkę Zachmana
 • http://www.zifa.com/framework.html wersja siatki w formacie JPEG oraz PDF
 • definicja SearchCIO
 • Alex Hoffman: What is the Zachman Framework for Enterprise Architecture? artykuł
 • Polskie Forum Architektury Korporacyjnej
 • Akademia Standardów IT - serwis zawierający lekcje szkoleniowe z zakresu Siatki Zachmana • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.