• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siatka Kirchhoffa

  Przeczytaj także...
  Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.
  Odwzorowanie pseudowalcowe – odwzorowanie kartograficzne wyróżnione ze względu na obraz południków i równoleżników siatki w położeniu normalnym. W odwzorowaniu tym równoleżniki są liniami prostymi, równoległymi względem siebie, a południki – liniami krzywymi, symetrycznymi względem prostego południka środkowego.
  Siatka Kirchhoffa dla całej Ziemi z zaznaczonymi południkami i równoleżnikami co 20°

  Siatka Kirchhoffasiatka umowna, nazwa na imieniem E.K. Kirchhoffa, znana już w XV w. Zaliczana do siatek pseudowalcowych lub trapezowych. Służy do przedstawiania powierzchni całej Ziemi lub jednej z jej półkul. Siatka odwzorowuje wiernie równik, południk środkowy oraz równoleżniki 60°. Wszystkie równoleżniki są odcinkami równoległymi do równika, południki są natomiast liniami łamanymi na równiku i równoleżnikach 60° zbieżnymi w biegunach. Siatka nie zachowuje wiernych kątów, powierzchni lub odległości (wyjątek: równik, południk środkowy oraz równoleżniki 60°).

  Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Z. Churski, R. Galon, Siatki kartograficzne, wyd. 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Siatka umowna, także siatka pseudoklasyczna – siatka kartograficzna, która powstaje poprzez zmodyfikowanie siatki klasycznej odpowiednimi wzorami matematycznymi. Przykładami siatek umownych są siatki: siatka Merkatora, siatka Mollweidego czy siatka Kirchhoffa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.