• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siły zewnętrzne

  Przeczytaj także...
  Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.Statyka – drugi po kinetyce dział dynamiki (będącej działem mechaniki), zajmujący się równowagą układów sił działających na ciało pozostające w spoczynku lub poruszające się ruchem jednostajnym i prostoliniowym. W przeciwieństwie do kinetyki, statyka zajmuje się zrównoważonymi układami, w których nie powstają siły bezwładności.
  Reakcja (węzła) – Siła powstała po uwolnieniu ciała od więzów w miejscu styku z podporą. Leży na linii działania wypadkowej sił czynnych przyłożonych do węzła, ma ten sam kierunek i wartość, ale przeciwny zwrot. Reakcję węzła wyraża się jako sumę wszystkich reakcji składowych na osiach X,Y,Z powstałych od sił czynnych działających na osiach X,Y,Z.

  Siły zewnętrzne – w wytrzymałości materiałów to siły działające na ciało - konstrukcje lub jej element. Siły zewnętrzne dzieli się na:

  Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.
 • Siły czynnePi przyłożone na powierzchni ciała i pochodzące od zewnętrznych obciążeń, oraz siły przyłożone wewnątrz ciała, na przykład siła grawitacji G (ciężar ciała) lub siła bezwładności.
 • Siły biernereakcje w miejscu styku konstrukcji z podłożem lub elementu z innym elementem w węźle Ri.
 • Sily zewnetrzne.svg

  W przypadku rozpatrywania równowagi statycznej konstrukcji (elementu) zachodzą warunki:

 • suma wektorowa wszystkich sił zewnętrznych równa jest równa zero
 • suma momentów wszystkich sił, względem dowolnie wybranego punktu równa jest zero. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.