• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Operacje pokojowe – operacje wojskowe zapobiegania, ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez interwencję strony trzeciej na rzecz pokoju, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Operacje pokojowe – podobnie jak operacje wsparcia pokoju – prowadzone są na podstawie prawnej, której źródłem może być w pierwszej kolejności Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też inne organizacje międzynarodowe. Operacje te prowadzone są zawsze w celu wsparcia, zapewnienia lub utrzymania pokoju. O ile, w literaturze przedmiotu, pod pojęciem operacji pokojowych rozumie się wszelkie działania o charakterze pokojowym których podstaw szukać należy w rezolucjach ONZ, o tyle operacje wsparcia pokoju to działania wyłącznie militarne prowadzone metodami i narzędziami walki zbrojnej. Często także na podstawie mandatu ONZ przekazanego organizacji o charakterze militarnym bądź państwu zgłaszającemu chęć przewodnictwa w takiej operacji. Takie organizowanie i prowadzenie operacji mieści się w warunkach reagowania kryzysowego, w odróżnieniu od tego ostatniego jednak, stanowi reakcję wyłącznie na zagrożenia o charakterze militarnym.
  Marynarka Wojenna[]
   Osobny artykuł: Marynarka Wojenna.
  Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej

  Główne zadania[]

  Do głównych zadań Marynarki Wojennej należy:

 • ochrona polskich interesów na morzu, szczególnie w wyłącznej strefie ekonomicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej
 • zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności
 • ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich
 • ratowanie życia na morzu w polskiej strefie odpowiedzialności, ale także poza nią
 • realizacja polskiej morskiej racji stanu
 • demonstrowanie obecności na morzu w polskiej strefie zainteresowania państwa
 • współpraca z zagranicznymi siłami morskimi, szczególnie państwami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
 • udział w operacjach pokojowych i antyterrorystycznych
 • szkolenie i przygotowywanie sił do realizacji zadań bojowych na wypadek zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • utrzymanie odpowiednio wysokiej gotowości bojowej na wypadek wojny
 • odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa od strony morza
 • obrona państwa podczas wojny przed atakiem od strony morza
 • utrzymanie panowania na morzu podczas wojny w odpowiedniej strefie obrony przy współdziałaniu z Siłami Powietrznymi
 • obrona wybrzeża i terenów nadmorskich przy współpracy z Wojskami Lądowymi i Siłami Powietrznymi
 • Uzbrojenie i wyposażenie[]

  Okręty

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.Stopnie wojskowe – są tytułami żołnierzy, które oznaczają miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W Wojsku Polskim oznaki stopni nosi się na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, rogatywce, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej.
 • okręt podwodny projektu 877E, typu Kilo – ORP Orzeł (291)
 • 4 okręty podwodne projektu 207, typu Kobben – ORP ORP Sokół (294) Sęp (295), ORP Bielik (296), ORP Kondor (297)
 • 2 fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry – OORP gen. K. Pułaski (272), Gen. T. Kościuszko (273)
 • korweta dozorowa projektu 620, typu Kaszub – ORP Kaszub (240)
 • 3 korwety rakietowo-artyleryjskie projektu 660, typu Orkan – OORP Orkan (421), Piorun (422), Grom (423)
 • 3 niszczyciele min projektu 206FM, typu Mewa – OORP Flaming (621), Mewa (623), Czajka (624)
 • trałowiec projektu 207DM, typu GopłoORP Gopło (630)
 • 12 trałowców projektu 207P, typu Gardno – OORP Gardno (631), Bukowo (632), Dąbie (633), Jamno (634), Mielno (635), Wicko (636), Resko (637), Sarbsko (638), Necko (639), Nakło (640), Drużno (641), Hańcza (642)
 • 4 trałowce projektu 207M, typu Mamry – OORP Mamry (643), Wigry (644), Śniardwy (645), Wdzydze (646)
 • 5 okrętów transportowo-minowych projektu 767, typu Lublin – OORP Lublin (821), Gniezno (822), Kraków (823), Poznań (824), Toruń (825)
 • 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego projektu 863, typu Nawigator – OORP Nawigator (262), Hydrograf (263)
 • okręt szkolny (barkentyna) projektu B79/II – ORP Iskra (253)
 • okręt szkolny projektu 888, typu WodnikORP Wodnik (251)
 • 2 okręty ratownicze projektu 570, typu Piast – OORP Piast (281), Lech (282)
 • 2 okręty ratownicze projektu B823, typu Zbyszko – OORP Zbyszko (R-14), Maćko (R-15)
 • 2 okręty hydrograficzne projektu 874, typu Heweliusz – OORP Heweliusz (265), Arctowski (266)
 • okręt wsparcia logistycznego projektu 890, typu Kontradmirał Xawery Czernicki – ORP Kontradmirał Xawery Czernicki (511)
 • zbiornikowiec paliwowy projektu ZP-1200, typu Bałtyk – ORP Bałtyk (Z-1)
 • 1 okręt-muzeum niszczyciel typu GromORP Błyskawica
 • Samoloty i śmigłowce

  Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady – współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – dokument zatwierdzony w Warszawie (źródło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) 13 listopada 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Dokument wydany w oparciu o art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dane Ministerstwa Obrony Narodowej). Dokument zawiera podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne. Jest zgodna z celami NATO oraz Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Poszczególnymi wymiarami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego są bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Dokument ten kładzie nacisk na umocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków przy równoprawnej integracji.
 • 4 samoloty transportowe M-28B Bryza-1TD (0723, 1003, 1117, 1118)
 • 2 samoloty monitoringu ekologicznego M-28B Bryza-1E (0404, 0405)
 • 7 samolotów rozpoznawczo-patrolowych M-28B Bryza-1R (1006, 1008, 1017, 1022, 1114, 1115, 1116)
 • 1 samolot rozpoznawczo-patrolowy M-28B Bryza-1RM bis (0810)
 • 5 śmigłowców Mi-2
 • 1 śmigłowiec transportowy Mi-8MTW-1 (5528)
 • 1 śmigłowiec transportowy Mi-17 (0608)
 • 7 śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ (1001, 1004, 1005, 1007, 1008, 1010, 1011)
 • 2 śmigłowce ratownicze Mi-14PŁ/R (1009, 1012)
 • 2 śmigłowce transportowe W-3T Sokół (0209, 0304)
 • 4 śmigłowce ratownictwa morskiego W-3RM Anakonda (0505, 0506, 0511, 0513)
 • 3 śmigłowce ratownictwa morskiego W-3WARM Anakonda (0813, 0815, 0906)
 • 4 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Kaman SH-2G Super Seasprite (3543, 3544, 3545, 3546)
 • Uposażenie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP[]

  Żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych RP otrzymują za pełnione obowiązki miesięczne uposażenie (wynagrodzenie). Na uposażenie polskiego żołnierza zawodowego składają się:

  PZL W-3 Sokół – wielozadaniowy śmigłowiec konstrukcji i produkcji polskiej z PZL Świdnik. Produkowany w wielu wariantach i od 1985 wyprodukowany w około 150 egzemplarzach. Używany jest m.in. w takich krajach jak Polska, Czechy, Birma, Hiszpania, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Wietnam, Filipiny i Rosja.Agresja (łac. aggressio – napaść, natarcie) – w prawie międzynarodowym określenie zbrojnej napaści (najazdu, ataku) jednego lub kilku państw na inne. Państwo, które pierwsze dokonało aktu agresji na inne określa się mianem agresora. Agresja powoduje zazwyczaj rozpoczęcie wojny. Ofiara agresji ma prawo do samoobrony, w której mogą pomagać jej też inne państwa.
 • uposażenie zasadnicze
 • dodatki
 • należności pieniężne
 • Uposażenie zasadnicze zależne jest od stanowiska służbowego i stopnia etatowego. Najniższe uposażenie zasadnicze otrzymuje szeregowy (w 2014: 2500 zł brutto/miesięcznie), najwyższe – Szef Sztabu Generalnego WP (w 2014: 14 900 zł brutto/miesięcznie).

  Do comiesięcznego uposażenia zasadniczego doliczane są dodatki.

  Barkentyna (inaczej szkunerbark) - żaglowiec posiadający trzy lub więcej masztów, niosący na pierwszym od dziobu ożaglowanie rejowe, a na pozostałych ożaglowanie skośne - przeważnie gaflowe, rzadziej bermudzkie.Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. Niepodległość można również określić jako suwerenność potencjalną.

  Na podstawie wielokrotnie zmienianego rozporządzenia szefa MON z 2004 roku oraz innych aktów prawa do uposażenia zasadniczego doliczane było siedem różnych rodzajów dodatków. Dodatek za długoletnią służbę wynosił na podstawie rozporządzenia z 2004 roku 300 zł plus procent kwoty uposażenia zasadniczego odpowiadający liczbie lat stażu (od min. 3 do maks. 30 proc. uposażenia zasadniczego). Dodatek specjalny otrzymywali m.in. piloci za wykonywanie lotów, marynarze za służbę na morzu, żołnierze GROM, saperzy, nurkowie itp. za przeprowadzane akcje. Trzecim dodatkiem był dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska. Dotyczył on m.in. lekarzy wojskowych, kontrolerów ruchu lotniczego, szefów i dowódców jednostek organizacyjnych. Odrębny dodatek przysługiwał żołnierzom jednostek specjalnych (GROM, Formoza, komandosi, oddział specjalny ŻW) oraz orkiestrze i kompanii reprezentacyjnej. Z kolei dodatek motywacyjny dotyczył tylko szeregowych i podoficerów, którzy posiadali I, II, III lub mistrzowską klasę kwalifikacji. Szósty dodatek pobierali pracownicy uczelni wojskowych na stanowiskach wybieralnych. Ostatnim, siódmym, był dodatek wyrównawczy dla sędziów i prokuratorów wojskowych (równał ich wynagrodzenie do kwot uposażenia na równorzędnych stanowiskach cywilnych).

  Krakowski Okręg Wojskowy (KOW, DOW V) - terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych istniejący w latach 1945-1954 i 1992-1998.Przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów i śmigłowców. W 1995 roku został przyjęty na stan uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

  Rozporządzenie dotyczące dodatków dla żołnierzy z 2004 roku utraciło moc w listopadzie 2014. Wtedy w życie weszło nowe rozporządzenie szefa MON. Zgodnie z nim żołnierzom zawodowym przysługuje pięć różnych dodatków: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę wojskową, motywacyjny oraz funkcyjny. Dodatek specjalny oblicza się stosując mnożniki kwoty bazowej, która wynosi 1500 zł.

  ORP „Gen. T. Kościuszko” (numer burtowy 273) – fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry należąca do polskiej Marynarki Wojennej.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) – komórka organizacyjna będąca organem podległym Ministrowi Obrony Narodowej jest odpowiedzialna za dowodzeniem jednostkami wojskowymi rodzajów sił zbrojnych w czasie pokoju oraz kryzysu. Podczas czasu wojny dowodzi jednostakmi wojskowymi które nie podlegają Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest odpowiedzialne za szkolenie dowództw oraz sztabów wojsk i rezerw osobowych. W jego kompetencjach leży funkcja gestora sprzętu tj. jaki sprzęt będzie zostanie przydzielony konkretnej grupie zołnieży.

  Oprócz uposażenia zasadniczego i dodatków żołnierz zawodowy w 2014 r. może liczyć na należności pieniężne. Były to m.in. zasiłek na zagospodarowanie, gratyfikacja urlopowa, zapomogi, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawa, dodatek wojenny czy należności za podróże służbowe.

  Szkolnictwo Sił Zbrojnych RP[]

  Kadrę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nauczają i szkolą placówki szkolnictwa wojskowego. Między innymi Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, nad którą sprawuje nadzór Minister Obrony Narodowej.

  12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (12 DZ) – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejORP Resko – trałowiec redowy o numerze burtowym 637. Jedna z jednostek projektu 207M, wchodząca w skład 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ORP Kondor (297) – okręt podwodny polskiej marynarki wojennej typu 207 (nor.: Kobben). Jednostka została zwodowana w niemieckiej stoczni Nordseewerke, gdzie była budowana na zamówienie Norwegii. Do służby w norweskiej marynarce wojennej weszła jako HNoMS "Kunna", służąc w niej jako jednostka typu Koben, a po wycofaniu ze służby w roku 2001 okręt został przekazany polskiej marynarce wojennej. Podniesienie polskiej bandery nastąpiło 20 października 2003 roku, po czym jednostce nadano numer taktyczny 297.
  Pomorski Okręg Wojskowy (POW) – dawny terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Siedziby dowództwa Okręgu: Toruń (1945), Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz – od 1947 do 2007 ul. gen. J. Dwernickiego 1, od 2007 do 28 grudnia 2011 ul. Szubińska 105.
  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.
  Żandarmeria Wojskowa (ŻW) – wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność polega na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. ŻW pełni rolę policji wojskowej.
  Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.
  S-125 Newa – (w kodzie NATO SA-3 Goa) system kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR w celu uzupełnienia systemów S-25 i S-75, w porównaniu do których miał krótszy zasięg, niższy pułap i mniejszą prędkość, jednak dzięki dwustopniowej konstrukcji rakiety na paliwo stałe lepiej nadawał się do niszczenia manewrujących celów na niskich pułapach.
  Sądownictwo wojskowe – jeden z rodzajów sądownictwa szczególnego, czyli sądów wyłączonych z sądownictwa powszechnego ze względu na szczególne kategorie podmiotowe (sprawcy) lub przedmiotowe (określone sprawy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.