• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Shidaisaurus

  Przeczytaj także...
  Plezjomorfia, cecha plezjomorficzna – cecha występująca u przedstawicieli danej linii ewolucyjnej obecna również u jej przodków, będąca przeciwieństwem apomorfii. Plezjomorfia występująca w kilku liniach ewolucyjnych nazywana jest symplezjomorfią. Według ściśle kladystycznego podejścia do przetestowania hipotezy filogenetycznej wykorzystać można jedynie apomorfie (a wśród nich tylko synapomorfie). Mark Wilkinson stwierdził, że w niektórych przypadkach również plezjomorfie mogą wskazywać na monofiletyczny charakter taksonów, jednak poglądu tego nie podziela większość naukowców. Koncepcja plezjomorfii została wprowadzona przez Williego Henniga w pracy Grundzüge einer Theorie der Phylogenetischen Systematik z 1950 roku. Początkowo termin ten odnosił się nie do cech, lecz do taksonów. Hennig wspomniał jednak, że w przypadku „krzyżowań specjalizacji” dotyczy on wyłącznie cech. Przypisano go do cech w 1952 roku, tym samym umożliwiając po raz pierwszy zrekonstruowanie powiązań filogenetycznych.Jangczuanozaur (Yangchuanosaurus) – rodzaj dinozaura z rodziny sinraptorów, umieszczanej w nadrodzinie allozauroidów. Wyróżnia się 2 lub 3 gatunki, mierzące 8 i 7 m długości, przez pewien czas w rodzaju tym umieszczano jeszcze gatunek zaliczany obecnie do pokrewnego sinraptora. Zwierzę miało potężną czaszkę o dwóch parach okien przedoczodołowych, liczne zęby. Miednica cechowała się między innymi dużym otworem zasłonionym. Kość piszczelowa nieznacznie tylko ustępowała rozmiarami kości udowej. Kończyny przednie były znacznie mniejsze od tylnych. Dinozaur żył w jurze późnej na terenie dzisiejszej chińskiej prowincji Syczuan, od powiatu której bierze on swą nazwę rodzajową. Wchodzi w skład tzw. zespołu fauny mamenchizaura, występującej w skałach formacji Shaximiao. Wymieniony rodzaj zauropoda mógł stanowić jego pożywienie.
  Gazozaur (Gasosaurus constructus) – mięsożerny dinozaur z grupy tetanurów (Tetanurae) o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; jego nazwa znaczy gazowy jaszczur – szczątki gazozaura zostały odkryte przez pracowników firmy naftowej. Żył w okresie jury (ok. 164 mln lat temu- Baton, Kelowej) na terenach wschodniej Azji. Długość ciała ok. 3,5-4 m, wysokość ok. 1,3 m, ciężar ok. 150 kg. Jego szczątki znaleziono w Chinach (prowincja Syczuan, w okolicach miasta Zigong), w skałach formacji Shaximiao.

  Shidaisaurusrodzaj teropoda z grupy tetanurów żyjącego w środkowej jurze na terenie współczesnych Chin.

  Opisany został w oparciu o niekompletny szkielet nieobejmujący większości kręgów ogonowych, żeber, kości obręczy barkowej oraz kości kończyn (LDM-LCA 9701-IV). Brak także przedniej części czaszki oraz żuchwy, mogą one jednak znajdować się pod szkieletem zauropoda, w pobliżu którego odnaleziono holotyp. Lewa kość łonowa mierzy 62 cm długości, podobnie jak kość biodrowa, przy czym odnaleziony osobnik w chwili śmierci prawdopodobnie nie był w pełni dojrzały. Autorzy opisu zwracają uwagę na podobieństwo Shidaisaurus do siuanhanozaura, gazozaura, syczuanozaura, czuandongocelura, monolofozaura i Sinraptoridae, jednak nie podają dokładniejszej systematyki rodzaju, stwierdzają jedynie, że jest to bazalny przedstawiciel Tetanurae. Według Wu i współpracowników Shidaisaurus to z pewnością nieznany wcześniej teropod. Nieobecność pleuroceli w obrotniku, będąca u teropodów cechą plezjomorficzną, może dowodzić, że Shidaisaurus jest prymitywniej zbudowany niż teropody takie jak Sinraptor, jangczuanozaur, lub przypisywane wcześniej do „Szechuanosaurus”. Dokładniejsze ustalenie pozycji systematycznej Shidaisaurus będzie możliwe po przeprowadzeniu dokładniejszych analiz filogenetycznych. Zdaniem Rogera Bensona może być on najwcześniejszym znanym allozauroidem.

  Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.Obręcz kończyny górnej, obręcz barkowa (łac. cingulum membri superioris) - struktura kostna, połączona za pomocą stawów. Jest punktem podparcia dla mięśni kończyn górnych. Połączone są z nią kończyny: prawa i lewa.

  Gatunkiem typowym rodzaju jest Shidaisaurus jinae. Jego nazwa pochodzi od firmy Jin-Shidai, będącej właścicielem „parku jurajskiego” w powiecie Lufeng, w pobliżu miejsca odkrycia holotypu. Chińskie słowo shidai oznacza ponadto „czas”, „erę”, „epokę”, zaś Jin – „złoto”.

  Klad bazalny – w filogenetyce jest to najwcześniejsza gałąź ewolucyjna większego kladu, stanowiąca grupę zewnętrzną pozostałych przedstawicieli kladu.Gatunek typowy – gatunek wyznaczony przez systematyków jako typ nomenklatoryczny rodzaju. Typ nie musi być typowym przedstawicielem reprezentowanego taksonu, nie musi też świadczyć o jego zmienności. Typ umożliwia identyfikację taksonów. Okazy będące typami przechowywane są w specjalnych kolekcjach, a miejsce przechowywania wzorca jest dokładnie znane. W razie wątpliwości można odwołać się do gatunku typowego i wyróżnionych dla niego cech diagnostycznych.

  Przypisy

  1. Wu Xiaochun, Philip J. Currie, Dong Zhiming, Pan Shigang, Wang Tao. A new theropod dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China. „Acta Geologica Sinica”. 83 (1), s. 9–24, 2009. DOI: 10.1111/j.1755-6724.2009.00002.x (ang.). 
  2. Roger B.J. Benson. The osteology of Magnosaurus nethercombensis (Dinosauria, Theropoda) from the Bajocian (Middle Jurassic) of the United Kingdom and a re-examination of the oldest records of tetanurans. „Journal of Systematic Palaeontology”. 8 (1), s. 131–146, 2010. DOI: 10.1080/14772011003603515 (ang.). 
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jura – drugi okres ery mezozoicznej. Trwała od 201 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura leżących we Francji i Szwajcarii. Wprowadził ją Alexander von Humboldt w 1823 r.
  Siuanhanozaur (Xuanhanosaurus) – rodzaj teropoda z grupy tetanurów. Jego dokładna pozycja filogenetyczna jest niepewna. Rauhut (2003) uznał go za tetanura nie należącego do celurozaurów, nie był jednak w stanie stwierdzić, czy był on bazalnym tetanurem nie należącym do kladu Avetheropoda, czy może bazalnym przedstawicielem karnozaurów (do których Rauhut zaliczał nadrodziny Allosauroidea i Spinosauroidea). Według analizy kladystycznej Holtza i współpracowników (2004) Xuanhanosaurus był taksonem siostrzanym do kladu tworzonego przez Avetheropoda i Spinosauroidea, natomiast według analizy Bensona (2010) był on bazalnym przedstawicielem nadrodziny Megalosauroidea (synonim Spinosauroidea) nie należącym do rodziny Megalosauridae ani do Spinosauridae i mógł być blisko spokrewniony z rodzajami Piatnitzkysaurus, Condorraptor i Marshosaurus.
  Zauropody (Sauropoda) – infrarząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia). Należały do niego największe zwierzęta lądowe, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. Wszystkie były roślinożerne. Odkryto, że ostatnie z zauropodów, żyjące około 65 mln lat temu na terenie dzisiejszych Indii, mogły żywić się także trawami, na co wskazują przeprowadzone przez Caroline Stromberg i współpracowników badania skamieniałych odchodów znalezionych w Indiach. Wcześniej uważano, że trawy pojawiły się długo po wymarciu dinozaurów (w oligocenie).
  Syczuanozaur (Szechuanosaurus) – teropod znany z czterech zębów odkrytych w osadach późnojurajskiej formacji Kuangyuan w chińskiej prowincji Syczuan; jego nazwa znaczy „jaszczur z Syczuan”. Obejmuje jeden gatunek, Szechuanosaurus campi Yang, 1942. Carrano, Benson i Sampson (2012) stwierdzili, że na podstawie budowy jego zębów można go tylko zaliczyć do teropodów, bez możliwości stwierdzenia, do której ich grupy należał. Do tego gatunku zaliczano też okaz CV 00214, niekompletny szkielet pozaczaszkowy odkryty w osadach formacji Shangshaximiao w Syczuanie. Razem z tym okazem zachowały się zęby przypominające zęby S. campi; jednak Paul (1988) stwierdził, że zęby znalezione razem z CV 00214 nie mają korzeni, co sugeruje, że są to złamane zęby padlinożercy, który posilał się na CV 00214. Tym samym nie są znane żadne zęby okazu CV 00214, w związku z czym niemożliwe są jego porównania z Szechuanosaurus campi i nie można stwierdzić, czy należy on do tego gatunku. Carrano i współpracownicy zaliczyli CV 00214 do gatunku Yangchuanosaurus shangyouensis, zaś S. campi uznali za nomen dubium. Nie można też potwierdzić bliskiego pokrewieństwa S. campi z domniemnanym drugim gatunkiem z rodzaju Szechuanosaurus, opisanym w 1993 r. "Szechuanosaurus" zigongensis Gao, 1993; Carrano i współpracownicy przenieśli ten gatunek do rodzaju Yangchuanosaurus.
  Teropody (Theropoda) – podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia); nazwa ("theropod") oznacza "stopa bestii".
  Allozauroidy (Allosauroidea) – nadrodzina drapieżnych dinozaurów z grupy karnozaurów (Carnosauria); obejmuje ona rodziny allozaurów, karcharodontozaurów, sinraptorów oraz niezaklasyfikowane bliżej rodzaje dinozaurów.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.