• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Shareware

  Przeczytaj także...
  Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.Limit możliwości uruchomień – jest to forma ograniczenia, stosowana najczęściej w przypadku licencji shareware, które pozwala jedynie na określoną liczbę uruchomień danego oprogramowania, np. 30 razy. Po przekroczeniu tej liczby, podobnie jak w przypadku oprogramowania udostępnianego na licencji trial, najczęściej mamy możliwość wykupienia licencji na pełną wersję danej aplikacji lub musimy usunąć ją z naszego komputera. Czasami limit możliwości uruchomień jest stosowany razem lub naprzemiennie z ograniczeniami czasowymi wynikającymi z licencji trial.
  Adware – rodzaj (i typ) licencji oprogramowania. Adware jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo, ale zawierającym funkcję wyświetlającą reklamy.

  Shareware – rodzaj oprogramowania zamkniętego, które jest bezpłatnie rozpowszechniane i którego kopiami wolno się dzielić, jednak korzystanie z jego pełnej funkcjonalności wymaga wniesienia określonych opłat po pewnym okresie użytkowania lub zakupu licencji.

  Freeware – licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa jedynie do użytku domowego).Donationware jest jednym z typów licencji Otherware. Oprogramowanie na tej licencji może być dowolnie modyfikowane, kopiowane i dystrybuowane pod warunkiem, że licencjobiorca zapłaci autorowi symboliczną kwotę. Wielkość opłaty zależy od licencjobiorcy.

  Rodzaje modeli licencjonowania Shareware[ | edytuj kod]

  Oprogramowanie typu shareware może być udostępniane w oparciu o kilka różnych modeli licencjonowania, których cechą wspólną jest jednak skłonienie użytkownika do wniesienia opłaty za jego użytkowanie w różnorodny sposób:

  Oprogramowanie zamknięte, prawnie zastrzeżone (ang. proprietary software) – oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub modyfikacji, rozpowszechniane zwykle w postaci binarnej, bez kodu źródłowego. Pojęcie przeciwstawne oprogramowaniu Open Source lub Wolnemu Oprogramowaniu.Trial (z ang. „próba”) – rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni). Czasami zamiast ograniczenia na liczbę dni jest ograniczenie na liczbę uruchomień programu. Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne. Po upływie ustalonego czasu, zgodnie z licencją, wymagane jest uzyskanie wersji pełnej programu albo usunięcie go z dysku twardego. Większość tego typu programów po upływie tego czasu blokuje działanie części lub całości funkcjonalności do czasu zakupienia pełnej licencji i wprowadzenia klucza odblokowującego. Na tej licencji rozprowadza się zazwyczaj wersje próbne.
  Adware oprogramowanie, którego użytkowanie wymaga wyrażenia zgody na emisję reklam lub wykupienie pełnej licencji aby wyłączyć reklamy. Demoware oprogramowanie dystrybuowane w wersji umożliwiającej zapoznanie się z nim bez wnoszenia opłat jednak nie w pełni funkcjonalne; dzieli się je dalej na:
 • crippleware – mające tak znaczące ograniczenia funkcjonalności, że jest praktycznie bezużyteczne, ale umożliwia zapoznanie się z jego interfejsem i podstawowymi funkcjami; włączenie pełnej funkcjonalności wymaga wykupienie pełnej licencji
 • trialware – mające pełną lub prawie pełną funkcjonalność, ale ograniczoną czasowo lub co do liczby uruchomień; po okresie testowym o ile użytkownik nie wykupi pełnej licencji oprogramowanie przechodzi w tryb crippleware, freemium, jest blokowane całkowicie lub zostaje automatycznie odinstalowane
 • Donationware oprogramowanie, które można używać swobodnie bezpłatne, ale które prosi w momencie instalacji, aktualizacji, lub okresowo emituje prośby o wniesienie dobrowolnego datku dla twórców oprogramowania lub na określony cel społeczny Nagware oprogramowanie, które okresowo lub przy każdym uruchomieniu wymusza wniesienie opłaty za użytkowanie za pomocą częstej emisji uciążliwych ponagleń; wniesienie opłaty wyłącza emisję ponagleń na czas na jaki użytkownik wykupuje licencję Freemium oprogramowanie, które oferuje pewien bezpłatny zakres użyteczności na czas nieokreślony, natomiast dostęp do części funkcji bardziej zaawansowanych wymaga wykupienia pełnej licencji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • freeware
 • limit uruchomień
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. shareware (ang.). Your Dictionary. [dostęp 2015-11-20].
  2. What are shareware, freeware, and public domain programs? (ang.). Indiana University. [dostęp 2015-11-20].
  3. adware (ang.). Dictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  4. Demoware (ang.). YourDictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  5. crippleware (ang.). YourDictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  6. trialware (ang.). YourDictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  7. Donationware (ang.). technopedia.com. [dostęp 2015-11-20].
  8. Nagware. urbandictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  9. freemium (ang.). BussinesDictionary.com. [dostęp 2015-11-20].
  Crippleware – oprogramowanie lub sprzęt komputerowy, którego istotne funkcje (na przykład zapisywanie plików), są nieaktywne lub dostępne tylko przez ograniczony czas, o ile użytkownik nie zakupi klucza rejestracyjnego. Rozwiązanie to pozwala konsumentom sprawdzić wybrane możliwości narzędzia przed zakupem. Nagware lub annoyware (ang. annoy - męczyć, nękać) - oprogramowanie kategorii shareware, które przerywa regularnie działanie (zazwyczaj przy najczęściej używanych funkcjach programu), aby wyświetlić żądanie uiszczenia zapłaty, które usunie ten komunikat. Komunikat wymaga zwykle potwierdzenia ze strony użytkownika, zanim program powróci do normalnego działania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Freemium – model biznesowy, w którym produkt lub usługa (najczęściej oprogramowanie, gra komputerowa, usługa internetowa) jest dostępna za darmo, ale korzystanie z zaawansowanych funkcji lub uzyskanie niektórych wirtualnych dóbr wymaga wykupienia wersji premium. Słowo „freemium” to kontaminacja łącząca dwa aspekty modelu biznesowego: „free” (za darmo) i „premium”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.714 sek.