• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seweryn z Noricum  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Rugiowie – plemiona germańskie w starożytności zamieszkujące m.in. wyspę Rugię, swe najdawniejsze siedziby mające prawdopodobnie w zachodniej Norwegii (Rōgiland).Cesarstwo zachodniorzymskie – zachodnia część cesarstwa rzymskiego, rządzona przez osobnego cesarza (lub cesarzy) od czasu utworzenia tetrarchii w 285 roku, formalnie niezależna od cześci wschodniej po śmierci cesarza Teodozjusza I w 395. Obejmowała Italię, Galię, Hiszpanię, Brytanię, Dalmację i część Afryki Północnej na zachód od Cyrenajki. W V wieku cesarstwo zachodniorzymskie przeżywało trudności związane z najazdami ludów barbarzyńskich i rozkładem struktur państwowych, co doprowadziło do upadku państwa w 476 roku.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Bober A., Święty Seweryn i jego najnowszy biograf, "Vox Patrum", 2(1982).
 • Drączkowski F., Święty Seweryn Apostoł Norikum, "Vox Patrum", 4(1983).
 • Eugipiusz, Żywot św. Seweryna. Reguła, przeł. i opr. ks. Kazimierz Obrycki, z serii: „źródła monastyczne” nr 13, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec-Kraków 1996. ​ISBN 83-85433-36-8
 • Obrycki K., Działalność św. Seweryna w Noricum-Ripense na podstawie dzieła Eugipiusza „Pamiętnik o życiu św. Seweryna”, [w:] Ewangelizacja w epoce patrystycznej, Lublin 1994.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • św. Seweryn na opoka.org.pl
 • Święty Seweryn z Noricum na brewiarz.katolik.pl [ostatnia aktualizacja: 12.01.2010]
 • Sewer - imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa severus - "surowy, poważny". Od niego zostało następnie utworzone imię Seweryn.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Neapol (wł. Napoli, j. neapolitański Nàpule, łac. Neapolis z gr. he nea polis, dosł. nowe miasto) – miasto w południowych Włoszech w rejonie Kampania, którego jest stolicą, a także ośrodkiem administracyjnym prowincji Neapol. Założony przez Greków jako Partenope.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Mautern an der Donau – miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land. Liczy 3 494 mieszkańców (1 stycznia 2014).
  Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).
  Seweryn – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Severus oznacza „surowy, srogi, poważny”. Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, Seweryn w 2017 r. zajmował 106. miejsce w grupie imion męskich.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Chrystianizacja – proces wypierania rodzinnych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.