• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sesja - informatyka

  Przeczytaj także...
  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.
  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.

  Sesjaobiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta).

  Session Hijacking (ang. to hijack – porywać, uprowadzać), czyli przechwytywanie sesji, odnosi się do wszystkich ataków, gdzie włamywacz próbuje uzyskać dostęp do istniejącej sesji użytkownika, tzn. takich gdzie identyfikator został już wcześniej przydzielony. Polegają na uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych na skutek przechwycenia sesji legalnego użytkownika. Opiera się na przesyłaniu w sesji np. adresu IP komputera wraz z nazwą przeglądarki, spod których została ona utworzona, a następnie porównywać je przy kolejnych wizytach z danymi dostarczonymi przez serwer.HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  Rodzaje sesji[]

  Sesje internetowe[]

  Ze względu na bezstanowość protokołu HTTP, niezbędny jest sposób na każdorazowe przekazywanie informacji pomiędzy przeładowaniami witryny. Przykładem jest tutaj informacja o "byciu zalogowanym", tak aby nie trzeba było podawać za każdym razem hasła. Problem ten można rozwiązać przez rozpoczęcie sesji, która w ujęciu WWW oznacza uniwersalny, spersonalizowany worek do przechowywania danych po stronie serwera. W sesji można przechowywać dowolne wartości, np. adres IP klienta, odwiedzone przez niego podstrony, wybrane produkty w sklepie internetowym, informacja o zalogowaniu, identyfikatory itp. Dla każdego klienta tworzona jest osobna sesja, dzięki temu informacje te nie mieszają się pomiędzy różnymi użytkownikami danej strony. Serwer musi posiadać sposób na rozpoznawanie, która sesja należy do którego klienta. Osiągane jest to poprzez stosowanie identyfikatora sesji, który po stronie klienta jest na ogół przechowywany w ciasteczku lub rzadziej w treści URL-a.

  Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.Cross-site scripting (XSS) – sposób ataku na serwis WWW polegający na osadzeniu w treści atakowanej strony kodu (zazwyczaj JavaScript), który wyświetlony innym użytkownikom może doprowadzić do wykonania przez nich niepożądanych akcji. Skrypt umieszczony w zaatakowanej stronie może obejść niektóre mechanizmy kontroli dostępu do danych użytkownika.

  Sesje w obrębie pojedynczej jednostki[]

  Sesja nie musi obejmować zasięgiem wielu komputerów. Dany program komputerowy, czy nawet system operacyjny, może rozpoczynać sesję po uprzednim zalogowaniu się i wówczas podział na serwer i klienta nie jest już tak oczywisty. Można tu mówić o tym, że serwerem jest program (ewentualnie urządzenia wyjściowe – np. monitor), a klientem są urządzenia wejściowe (np. myszka, klawiatura).

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Dane sesji w wypadku systemu operacyjnego mogą obejmować otwarte okna (uruchomione programy), ich pozycję itp. W przypadku innych programów komputerowych mogą to być np. ostatnio otwarte strony internetowe, pliki, czy projekty (grupy plików).

  Zagrożenia[]

  Przechwytywanie sesji[]

   Osobny artykuł: Session hijacking.

  Przechwytywanie sesji odnosi się do prób przejęcia poprawnej sesji (klucza sesji), aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do usług bądź informacji systemu komputerowego. Zwykle odnosi się do nieuprawnionego wejścia w posiadanie klucza sesji, wykorzystywanego do identyfikacji użytkownika podczas jego wizyty w witrynie internetowej. Jest to istotne zagadnienie przy konstruowaniu stron internetowych, gdyż ciasteczka wykorzystywane do utrzymywania sesji mogą być bardzo łatwo ukradzione, na przykład poprzez wykorzystanie technik XSS.

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zamawiania produktów przez Internet, jedna z form handlu elektronicznego. Sklep internetowy jest częścią relacji B2C, rzadziej B2B. Forma ta staje się obecnie coraz popularniejsza z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży (i często wynikające z tego niższe ceny towarów), a ponadto daje to możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców.

  Dane sesji mogą być przechowywane po stronie serwera, jednak pewnego rodzaju identyfikator sesji, czyli identyfikator "bycia zalogowanym", musi być przekazywany do serwera (wysyłany zwykle poza świadomością użytkownika poprzez ciasteczka, bądź metodę GET lub POST). Przechwycenie takiego identyfikatora (klucza sesji), umożliwia osobie postronnej dostęp do danej strony, tak, jakby przeglądał ją pełnoprawny użytkownik.

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

  Zobacz też[]

 • autoryzacja
 • Linki zewnętrzne[]

 • opis sesji w PHP na pl.php.net (pol.)
 • (MSDN) Page.Session (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  POST - metoda przesyłania danych w sieci internet. Istnieje w ramach protokołu HTTP i wykorzystywana jest najczęściej do wysłania informacji z formularza znajdującego się na stronie internetowej.
  Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.
  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.