• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwicyzacja

  Przeczytaj także...
  Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.Sektor usług (trzeci sektor) – sektor gospodarki grupujący wszystkie formy działalności poza rolnictwem, przemysłem wydobywczym i przemysłem przetwórczym, czyli te, które wytwarzają usługi, a nie dobra materialne.
  Catering, katering – obsługa gastronomiczna przyjęć, imprez, bankietów i konferencji. Albo codzienne zapewnianie posiłków w szkołach, miejscach pracy etc. przygotowywanych poza obiektem klienta. Także do prywatnych mieszkań. Wchodzi w skład usług oferowanych przez firmy cateringowe oraz restauracje, które wykonują we własnym zakresie (własne zaplecze, materiały, transport) zamówione potrawy, serwowane później w lokalu klienta.

  Serwicyzacja (od ang. service – usługa) – termin określający zwiększenie proporcji usług w strukturze badanego zjawiska.

  Przykłady serwicyzacji:

 • serwicyzacja gospodarki narodowej – oznacza w ujęciu makroekonomicznym zwiększenie zatrudnienia w sektorze trzecim (usługach).
 • serwicyzacja konsumpcji gospodarstw domowych – oznacza procentowy wzrost wydatków na usługi w strukturze wydatków gospodarstw domowych. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w ostatnich latach na całym świecie, gdyż coraz większy odsetek wydatków w budżetach domowych pochłaniają usługi, takie jak na przykład konsumpcja w lokalach gastronomicznych, wynajmowanie opiekunek do dzieci, wynajmowanie cateringu na spotkania itp.

 • Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Marian Noga: Makroekonomia. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 56. ISBN 83-7011-437-7.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.586 sek.