• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwer pośredniczący

  Przeczytaj także...
  Serwer anonimizujący (ang. anonymizing proxy, anonymous proxy) - serwer pośredniczący, który funkcjonuje jako przekaźnik między użytkownikiem i serwisem internetowym oraz którego zadaniem jest ukrywanie adresu IP maszyny użytkownika, usuwanie niektórych elementów pozwalających na identyfikację użytkownika (ciasteczka, identyfikator używanej przeglądarki, itp.) i ewentualne szyfrowanie komunikacji, co ma na celu uczynienie użytkownika anonimowym.ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows. Technologia ta jest ułatwieniem dla programisty - pozwala oszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na pisanie własnych sposobów komunikacji pomiędzy programami.
  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

  Serwer pośredniczący (pośrednik, często z ang. proxy) – oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Często utożsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy).

  Użytkownik zleca pośrednikowi zadania za pomocą odpowiedniego klienta. W przypadku usług FTP i HTTP jest to klient FTP i przeglądarka internetowa. Obok tych popularnych rozwiązań znane są także inne, jak np. pośredniki (proxy) aplikacyjne, transferujące zapytania aplikacji, w istocie pełni ono funkcję oprogramowania pośredniczącego i realizuje „trasowanie zależne od danych”. Inne rodzaje pośredników mogą obsługiwać np. sieciowe protokoły transmisji głosu i innych usług.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Trasowanie (ang. routing, pol. ruting, rutowanie) – w informatyce wyznaczanie trasy i wysłanie nią pakietu danych w sieci komputerowej. Urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem – jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.

  Zalety stosowania serwera pośredniczącego[]

  Zalety:

 • dużo krótszy czas oczekiwania na załadowanie się strony WWW (gdyż jest ona ściągana z blisko położonego serwera w sieci W3cache, który przeważnie używa szybkich łącz o wysokiej przepustowości);
 • serwer proxy ma lepsze łącza, niż bezpośrednie korzystanie z docelowego serwera – jeśli jest on wolny;
 • zmniejszenie przepływu danych na dalekich dystansach (odciążenie słabszych łącz internetu);
 • jeśli ktoś przed nami pobierał te same strony lub inne zasoby przez dany serwer proxy, to nasz komputer ściągnie ją z proxy od razu;
 • ukrywanie adresu IP komputera na którym pracujemy.
 • Konfiguracja przeglądarki w celu używania serwera pośredniczącego wymaga od nas znajomości adresu i numeru portu danego serwera proxy.

  FTP, protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio.

  Pośrednik a bezpieczeństwo[]

  Użycie pośrednika wprowadza w sieci element zabezpieczający, ponieważ jego praca realizowana jest w warstwie aplikacyjnej modeli ISO/OSI i jako taka może analizować logiczną zawartość pakietów, a nie jedynie ich formalną zgodność ze standardem.

  Niektórzy producenci oprogramowania zapór sieciowych opracowują protokoły wymiany informacji z dedykowanymi serwerami pełniącymi funkcje pośrednika, w celu analizy np. zawartości stron WWW dla wykrywania wirusów w ActiveX lub analizy zawartości transmisji strumieniowych dla eliminowania możliwości zestawiania w nich tzw. tuneli.

  Zapora sieciowa (ang. firewall – ściana przeciwogniowa) – jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami.Wirus komputerowy – program komputerowy, posiadający zdolność replikacji, tak jak prawdziwy wirus, stąd jego nazwa. Wirus do swojego działania potrzebuje i wykorzystuje system operacyjny, aplikacje oraz zachowanie użytkownika komputera.

  Zobacz też[]

 • serwer anonimizujący
 • open proxy
 • Squid (oprogramowanie) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pośrednik HTTP (ang. HTTP proxy) to serwer pośredniczący w przekazywaniu danych w sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP. W najbardziej typowym zastosowaniu używany jest w ramach usługi WWW gdzie pośredniczy między przeglądarkami WWW i serwerami WWW.
  Pośrednik HTTP (ang. HTTP proxy) to serwer pośredniczący w przekazywaniu danych w sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP. W najbardziej typowym zastosowaniu używany jest w ramach usługi WWW gdzie pośredniczy między przeglądarkami WWW i serwerami WWW.
  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  Oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware) jest to rodzaj oprogramowania umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami. Architektura oprogramowania pośredniczącego jest wykorzystywana głównie w systemach rozproszonych przy łączeniu ze sobą różnych komponentów oprogramowania (często znajdujących się na różnych platformach) lub komunikacji z kanałami dostępu do nich.
  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.
  Klient-serwer ((ang.) client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ((ang.) service request).
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.