• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwer aplikacji JEE

  Przeczytaj także...
  Enterprise JavaBeans (EJB) – technologia "po stronie serwera" będąca jednym z elementów specyfikacji Korporacyjnej Javy JEE / J2EE. Na EJB można spojrzeć jak na podzbiór możliwości Korporacyjnej Javy w kontekście zarządzania beanami - ziarnami EJB - udostępniających im usługi jak transakcyjność, trwałość, rozproszenie, bezpieczeństwo, wielodostęp, itp. Jedyne, co wymaga się od programisty korzystającego ze specyfikacji EJB, to dostosowanie do pewnego interfejsu EJB (wymogów implementacyjnych), którego zastosowanie zwalnia użytkownika EJB (dostawcy ziarna lub całego modułu ziaren EJB) z konieczności opracowywania własnych metod obsługi komponentów.Java Platform, Enterprise Edition (zwana również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.
  IBM WebSphere Application Server (WAS) – serwer aplikacji JEE oferowany przez firmę IBM. Jest platformą, na której uruchamiane są aplikacje Javy zgodne ze specyfikacją JEE (Java Enterprise Edition) / J2EE. WebSphere Application Server zapewnia szereg usług. Przykładowo połączenia z bazami danych, obsługa wątków, rozkład obciążenia (workload management), które mogą być wykorzystywane przez aplikacje.

  Serwer aplikacji Java EE (wcześniej J2EE) – serwer aplikacji na którym działają aplikacje napisane w architekturze Java Enterprise Edition. Po wersji 1.4 nazywana Java EE.

  JBoss Application Server – serwer aplikacji w Javie na licencji LGPL, na bazie technologii Enterprise JavaBeans (EJB). JBoss implementuje pełen zestaw usług Java EE (J2EE). Obecnie jest utrzymywany i wydawany przez firmę Red Hat.GlassFish – otwarty serwer aplikacji dla platformy Java EE, rozwijany przez Oracle (dawniej Sun Microsystems). Rozpowszechniany jest na dwóch licencjach: CDDL oraz GPL. Rozwijana jest także wersja komercyjna − Oracle GlassFish Enterprise Server.

  Darmowe serwery aplikacji Java EE[ | edytuj kod]

 • Apache Geronimo
 • GlassFish
 • JBoss Application Server
 • ObjectWeb JOnAS
 • Komercyjne serwery aplikacji Java EE[ | edytuj kod]

 • IBM WebSphere Application Server
 • Oracle WebLogic Server
 • Oracle AS/OC4J (nierozwijany, porzucony na rzecz WebLogic Server)
 • SAP Web Application Server
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Java Enterprise
 • Enterprise JavaBeans – komponenty osadzane na serwerach aplikacji Java EE
 • Serwer aplikacji
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Certyfikowane serwery Java Enterprise (ang.)
 • Wyjaśnienie nieprawidłowości skrótu JEE (ang.)
 • Apache Geronimo – otwarty serwer aplikacji dla platformy Java EE stworzony i rozwijany przez Apache Software Foundation. Rozpowszechniany na licencji Apache License.Oracle WebLogic – rodzina produktów pierwotnie firmy WebLogic Inc. (przejętej w 1998 r. przez BEA Systems, a następnie w 2008 r. przez Oracle Corporation), będąca prekursorem normy Java EE (dawniej J2EE) i przez wiele lat wiodącą jej implementacją.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.652 sek.