• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwer VPS

  Przeczytaj także...
  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.Dysk wirtualny - określenie zasobów pamięci masowej w komputerze niedostępnych bezpośrednio w systemie, lecz emulowanych przez oprogramowanie w taki sposób, jakby były fizycznie obecne.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Serwer VPS - wirtualna maszyna, będąca częścią sprzętowego "node`a" lub chmury (ang. cloud) pełniąca podobne lub zbliżone funkcje do serwera fizycznego bądź dedykowanego.

  W zasadzie wyróżnia się dwa typy serwerów VPS:

 • KVM - czyli maszyna wirtualna będąca w pełni odrębnym środowiskiem wirtualnym, uruchamianym przez BIOS, oraz posiadająca własny system plików na wydzielonych obszarach dysku "noda", a jedynym ograniczeniem są przyznane zasoby wirtualne takie jak ilość rdzeni procesora lub ich szybkość oraz pojemność dysku wirtualnego i pamięci RAM.
 • Kontener (ang. container) - czyli wirtualne środowisko będące częścią systemu operacyjnego gospodarza, w którym wydzielony jest katalog i pojemność w systemie plików noda nadrzędnego, w którego przypadku ograniczeniem mogą być szczegółowe zasoby łącznie z ilością procesów możliwych do jednoczesnego działania w obrębie danego kontenera.
 • Często mylone jest pojęcie serwera VPS z promowanym przez niektórych usługodawców tzw. "serwerem wirtualnym", będącym usługą hostingową łączącą w sobie funkcjonalność serwera DNS, e-mail, oraz WWW.

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia) – zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Posiada on własną pamięć, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych na naszym komputerze. Jest to program zapisany w pamięci ROM płyty głównej oraz innych kart rozszerzeń takich jak np. karta graficzna.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych określa ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości.

  Reklama