• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Service Civil International

  Przeczytaj także...
  Obdżektor to określenie (pochodzące od ang. słów: conscientious objector) osoby, odmawiającej odbycia obowiązkowej służby wojskowej z powodów religijnych, moralnych lub etycznych.Pierre Cérésole (ur. 17 sierpnia 1879, zm. 23 października 1945) – szwajcarski inżynier, który w 1920 roku założył organizację Service Civil International (SCI) (znaną także jako International Voluntary Service for Peace – IVSP), która pomagała w odbudowie zniszczeń po I wojnie światowej i dążyła do rozwijania współpracy i budowania atmosfery braterstwa między społeczeństwami różnych narodów i kultur.
  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.
  Logo SCI

  Service Civil International (SCI) – międzynarodowa organizacja pozarządowa powstała w 1920 r., aby odbudować wzajemne zaufanie oraz możliwość pokojowej współpracy narodów, które walczyły ze sobą w I wojnie światowej. Założycielem SCI był szwajcarski obdżektor i pacyfista Pierre Cérésole.

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

  "SCI wierząc, że wszyscy ludzie są zdolni do życia razem we wzajemnym poszanowaniu i bez sięgania po przemoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy narodami, społecznościami czy ludźmi, pracuje na rzecz propagowania pokoju. (Konstytucja SCI)

  Obecnie SCI posiada 44 oddziały i ponad 100 organizacji partnerskich w wielu krajach oraz grupy lokalne na pięciu kontynentach, w których działa ponad 10 tys. członków. Biuro międzynarodowe mieści się w Antwerpii.

  Jedną z form działalności SCI jest organizacja workcampów w różnych częściach świata.

  Pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny (a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami. Chcą, by wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Znamienny dla pacyfizmu jest jednolity stosunek do każdej z wojen: i tej agresywnej, i tej obronnej, i tej narodowowyzwoleńczej - każda jest potępiana.

  Polskim oddziałem SCI jest Stowarzyszenie "Jeden Świat".

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Service Civil International (ang.)
 • Strona polskiego oddziału SCI – Stowarzyszenia 'Jeden Świat' • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.