• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Separator wody

  Przeczytaj także...
  Bezwładność – właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. Zmiana prędkości ciała wymaga działania siły. Bezwładność ciał postulowana jest przez zasady dynamiki Newtona. Miarą bezwładności ciała jest jego masa, natomiast jej odpowiednikiem w ruchu obrotowym - moment bezwładności.Kondensat wodno-olejowy jest określany jako ciecz powstała z pary wodnej i aerozoli olejowych zawartych w sprężonym powietrzu wytworzonym przez sprężarkę z wtryskiem oleju do komory sprężania. Powstaje ona wskutek spadku temperatury lub w wyniku wzrostu ciśnienia powietrza.
  Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich ok. 8-10% energii elektrycznej jest wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza. Stanowi to ilość 80 terawatogodzin w ciągu roku.
  Odśrodkowy separator wody z filtrem sprężonego powietrza

  Separator wody – urządzenie stosowane w technice uzdatniania sprężonego powietrza, służące do jego oczyszczania z cząstek stałych i aerozoli. Separatory wody charakteryzują się prostymi konstrukcjami, niskim kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi oraz wysokim stopniem niezawodności. Jednakże są one stosowane wyłącznie do oddzielania względnie dużych cząsteczek, dlatego też służą jako urządzenia do separacji wstępnej. Są one instalowane w przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego powietrza oraz przy urządzeniach i odbiornikach sprężonego powietrza (chłodnice sprężarek, osuszacze, filtry, zbiorniki powietrza, zbiorcze przewody doprowadzające powietrze, linie produkcyjne, obrabiarki sterowane numerycznie).

  Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.Filtr sprężonego powietrza – urządzenia ciśnieniowe przeznaczone do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń z powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. Filtry te występują w czterech podstawowych rodzajach: pyłowe, koalescencyjne, węglowe i sterylne.

  Najbardziej rozpowszechnione są następujące rodzaje mechanicznych separatorów wody:

  Siła odśrodkowa w fizyce – jedna z sił bezwładności występująca w obracających się układach odniesienia. Układy takie zalicza się do układów nieinercjalnych.Linia produkcyjna albo linia montażowa – zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych według kolejności operacji procesu technologicznego. Na linii produkcyjnej części są łączone w główny produkt o wiele szybciej niż w przypadku produkcji rzemieślniczej. Linie produkcyjne to podstawa produkcji masowej. Zapoczątkował je amerykański koncern Ford.
 • Separatory odśrodkowe, często nazywane również cyklonowymi, to najczęściej stosowane separatory, w których cząsteczki stałe i kondensatu są oddzielane od sprężonego powietrza przy użyciu sił odśrodkowych, które pojawiają się przy przepływie wirującym turbulentnym. Ich podstawowe elementy to: obudowa, oddzielacz odśrodkowy, osłona separującą oraz spust kondensatu. Oddzielacz odśrodkowy wprawia przepływające powietrze w ruch wirowy. Powstałe w ten sposób siły odśrodkowe powodują, że zanieczyszczenia są separowane z przepływającego powietrza i odrzucane na wewnętrzne ścianki obudowy separatora, po czym dzięki siłom grawitacji spływają do dolnej części separatora. Specjalna osłona separująca zapobiega przedostawaniu się zebranych zanieczyszczeń z powrotem do przepływającego powietrza. Następnie są one usuwane automatycznie z separatora za pomocą spustu kondensatu gdy osiągnięty zostanie zadany poziom. Efektywność separacji separatorów odśrodkowych to około 98-99% cząsteczek o wielkości od 10 do 50 mikrometrów.
 • Separatory inercyjne zwane również bezwładnościowymi są zazwyczaj używane do separacji ze sprężonego gazu aerozoli w postaci kropel o określonej wielkości. Występują w wersjach z poziomo lub pionowo umieszczonym wlotem powietrza i separują cząsteczki o wielkości od 20 do 40 mikrometrów. W tego typu separatorach następuje szybka zmiana kierunku przepływu kropel wilgoci zawartych w oczyszczanym powietrzu, dzięki czemu wskutek dużej bezwładności uderzają w wewnętrzne ścianki urządzenia i są separowane ze strumienia powietrza.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Mikołajewska, Ł. N. Węsierski, Leksykon Pneumatyki, Wydawnictwo Lektorium, Wrocław 2002
  2. Maciej Bryja, Co to jest „separator do sprężarki”? – BLOG.PNEUMATYKA.EU [dostęp 2019-10-23] (pol.).
  3. Maciej Bryja, Stacja przygotowania powietrza – co to jest i do czego służy? – BLOG.PNEUMATYKA.EU [dostęp 2019-10-23] (pol.).
  4. Technical Centre | filtration, purification and gas generation solutions
  Sprężarka wyporowa to urządzenie działające na zasadzie tłoka przemieszczającego się w zamkniętym cylindrze. Zmniejszająca się objętość powietrza powoduje wzrost ciśnienia w cylindrze. Najprostszym przykładem sprężarki wyporowej jest pompka rowerowa, gdzie powietrze jest zasysane do cylindra i sprężane przez poruszający się tłok. Sprężarka tłokowa ma tę samą zasadę działania przy czym ruch tłoka do przodu i do tyłu powodowany jest przez połączony z nim trzpień i wał korbowy. Jeżeli tylko jedna strona tłoka jest używana przy sprężaniu to jest to nazywane sprężaniem jednostronnym, a jeżeli używana są przy tym obie strony, górna i dolna, to jest to sprężanie dwustronne. Stosunek ciśnień jest to stosunek między ciśnieniem bezwzględnym po stronie wlotowej i wylotowej sprężarki. Zgodnie z tą zasadą maszyna, która zasysa powietrze przy ciśnieniu atmosferycznym i spręża je do wartości 7 bar nadciśnienia pracuje ze współczynnikiem ciśnień (7 + 1) / 1 = 8.Obrabiarka sterowana numerycznie (skrót NC z ang. Numerical Control) – obrabiarka, która przetwarza dyskretne wartości wejściowe w postaci binarnej i impulsowej na odpowiednie ruchy robocze.
  Warto wiedzieć że... beta

  Turbulencja, przepływ burzliwy – w mechanice ośrodków ciągłych, reologii i aerodynamice – określenie bardzo skomplikowanego, nielaminarnego ruchu płynów. Ogólniej termin ten oznacza złożone zachowanie dowolnego układu fizycznego, czasem zachowanie chaotyczne. Ruch turbulentny płynu przejawia się w występowaniu wirów i innych struktur koherentnych, zjawisku oderwania strugi, zjawisku mieszania. Dziedzinami nauki, które analizują zjawiska związane z turbulencją, są: hydrodynamika, aerodynamika i reologia. Model matematyczny turbulencji próbuje się tworzyć na bazie teorii układów dynamicznych i teorii chaosu.
  Aerozol – odmiana gazozolu, układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest powietrze, a cząstkami koloidalnymi są substancje ciekłe lub stałe. Aerozole są najpowszechniejszą odmianą gazozoli. Aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe).
  Cyklon (odpylacz cyklonowy) – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu). W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i wiruje w niej, w wyniku czego unoszące się w gazie cięższe od niego składniki są odrzucane na zewnątrz pod działaniem siły odśrodkowej. W wyniku ocierania się o ścianki cyklonu tracą prędkość (energię kinetyczną) i opadają pod wpływem grawitacji, a czyste powietrze wypływa w górę, przez centralnie umieszczony kanał.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.