• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Separator

  Przeczytaj także...
  Separator (programowanie) – rodzaj ogranicznika zdefiniowanego w składni określonego języka programowania i stanowiącego element kodu źródłowego rozdzielający w ciągu znaków kodu źródłowego poszczególne jednostki leksykalne.Separator instrukcji, to element składni w określonym języku programowania, rozdzielający w kodzie źródłowym dwie kolejne, następujące po sobie instrukcje.
  Separator dziesiętny, znak dziesiętny – znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby. Jest to najczęściej przecinek (,), kropka (.) lub znak momayyez (zbliżony do ukośnika) w krajach arabskich.

  Separator, oddzielacz służy do rozdzielania większej całości na części składowe

  Separator (osadnik) – urządzenie służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.Separator (dawniej nazywany również budynkiem Polmagu) − wysokościowiec położony w pobliżu rynku w Katowicach przy al. W. Korfantego 2.
 • Separator magnetyczny
 • separator w informatyce:
 • Separator (informatyka)
 • Separator (programowanie)
 • Separator instrukcji
 • Separator dziesiętny
 • Separator (kanalizacja)
 • Zapoznaj się również z: Separator (budynek)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.