• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Separacja

  Przeczytaj także...
  Separacja - w lotnictwie, zasada utrzymywania minimalnej odległości w pionie i w poziomie między statkami powietrznymi.Separacja metafizyczna jest podstawową metodą formowania rozumienia bytu w metafizyce realistycznej. Metoda separacji została powszechnie przyjęta w nurcie tomizmu egzystencjalnego, pomimo niedostrzeżenia jej przez komentatorów św. Tomasza z Akwinu (Kajetana, Franciszka z Ferrary, Franciszka Suareza). Specyfikę i odmienność metody separacji w odniesieniu do metody abstrakcji jest komentowana przez takich autorów jak: Jacques Maritain, Étienne Gilson, Stanisław Kamiński, Antoni B. Stępień, Mieczysław Albert Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk. Źródłem komentarzy jest fragment Tomaszowego komentarza do Boecjuszowego traktatu De Trinitate: „Sic ergo in operatione intellectus triplex distinctio invenitur. Una secundum operationem intellectus componentis et dividentis, quae separatio dicitur proprie; et haec competit scientiae divinae sive metaphysicae.”
  Margaret Mahler właściwie Margit Mahler (ur. 1897, zm. 1985) - węgierska psycholog dziecięca zajmująca się psychoanalizą.

  Separacja – rozdzielenie, izolacja

  Separacja (tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża) – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego.Separacja galwaniczna (bariera galwaniczna, izolacja galwaniczna) – izolacja między co najmniej dwoma blokami funkcyjnymi systemu elektrycznego tak, aby prąd elektryczny nie przepływał bezpośrednio z jednego bloku do drugiego. Energia i informacje mogą być nadal wymieniane między blokami za pomocą sprzężenia optycznego, indukcyjnego, pojemnościowego, za pomocą fal elektromagnetycznych lub akustycznych (np. dzięki piezoelektryczności). Izolacja galwaniczna jest stosowana wtedy, gdy dwa lub więcej układów elektrycznych mają wymieniać informacje lub energię, ale ich masy elektryczne są na różnych potencjałach .
 • separacja-indywiduacja – teoria psychologiczna Margaret Mahler
 • separacja (psychologia międzykulturowa) – w modelu akulturacji Johna Berry'ego
 • separacja galwaniczna – w elektrotechnice, izolowanie elektryczne pojedynczych obwodów lub odbiorników
 • separacja – w prawie, częściowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej
 • separacja – w lotnictwie, minimalna odległość między statkami powietrznymi
 • separacja metafizyczna – w filozofii, podstawowa metoda formowania rozumienia bytu w metafizyce realistycznej
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.689 sek.