• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senon - stratygrafia

  Przeczytaj także...
  Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).Alcide d’Orbigny (ur. 6 września 1802 w Couëron, zm. 30 czerwca 1857 w Pierrefitte-sur-Seine) – francuski geolog, paleontolog i zoolog.
  Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.

  Senon – nieformalna jednostka stratygraficzna górnej kredy.

  Najczęściej do senonu zalicza się trzy najwyższe piętra kredy: santon, kampan i mastrycht. Część badaczy nie wliczała do senonu mastrychtu, np. Alcide d’Orbigny, który był autorem pojęcia i wprowadził w 1842 tę jednostkę do stratygrafii. Nieliczni autorzy dodawali zaś koniak. Głównie z powodu stosowania tego terminu przez różnych badaczy do skał o różnym zasięgu wiekowym, obecnie dość rzadko stosuje się nazwę senon, operując raczej formalnymi nazwami pięter.

  Kreda – ostatni okres ery mezozoicznej, trwający około 80 milionów lat (od 145,0 ± 0,8 do 66,0 mln lat temu). Kreda dzieli się na dwie epoki: wczesną kredę i późną kredę. W sensie chronostratygraficznym kreda to system, który dzieli się na dwa oddziały: kredę dolną i kredę górną.Sens – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne; siedziba podprefektury departamentu.

  Najczęściej senon występuje w literaturze niemieckiej, służąc do określania zespołu skał facji kredy piszącej, ewentualnie stosuje się go wtedy, gdy nie można określić dokładnego piętra z zakresu santon – mastrycht.

  Nazwa jednostki pochodzi od rzymskiej nazwy plemienia Senonów, zasiedlającego kiedyś rejon miasta Sens w centralnej Francji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tabela stratygraficzna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • S. Krajewski (red.): Słownik stratygraficzny. Wydawnictwa Geologiczne, 1968. Warszawa.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Senonian – Palaeos (ang.)
 • Facja – zespół wspólnych cech charakterystycznych dla skał utworzonych w różnych warunkach. Skały (lub środowiska) tej samej facji mogą różnić się czasem powstania i miejscem, muszą jednak posiadać łączące je istotne cechy szczególne, najczęściej litologiczne lub paleontologiczne. Niemniej niekiedy pod nazwą konkretnej facji bywają też łączone zespoły skał bardzo różniące się petrograficznie, a powstałe w jednym (lub pokrewnym) regionie w określonym czasie.Kreda, kreda pisząca – skała osadowa, która powstała na dnie mórz i oceanów. Jest odmianą wapieni (wzór chemiczny CaCO3) dość czystych, nie zawierających wielu domieszek. Jej podstawowym składnikiem jest kalcyt. Zbudowana jest głównie z mikroskopowych skorupek kokolitów i otwornic oraz bardzo drobnoziarnistego mikrytu. Inne skamieniałości (np. igły gąbek, małże, belemnity) występują podrzędnie. Jest to skała miękka, niezbyt zwięzła, porowata, dzięki czemu ma mały ciężar właściwy i jest lekka. Dodaje się ją do białych farb, proszków i past do zębów. Ma zastosowanie w przemyśle ceramicznym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Odmiany szczególnie bogate w kokolity zmieszane z gipsem służą do pisania na tablicy. Duże złoża kredy występują w Polsce w okolicach Chełma, Zamościa i Siedlec.
  Warto wiedzieć że... beta

  Francja (fr. France, IPA: /fʁɑ̃s/), Republika Francuska (fr. République française /ʁe.py.blik fʁɑ̃.sɛz/) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone (sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitalnej.
  Kreda późna (ang. Late Cretaceous) – młodsza epoka kredy, trwająca około 34 milionów lat (od 99,6 ± 0,9 do 65,5 ± 0,3 mln lat temu). Dzieli się na sześć wieków: cenoman, turon, koniak, santon, kampan i mastrycht.
  Piętro (ang. Stage) – formalna jednostka chronostratygraficzna (skalna), niższa rangą od oddziału; zespół skał powstałych w ciągu jednego wieku; dzieli się na chronozony.
  Senonowie - historyczne plemię celtyckie, które zasiedlało okolice dzisiejszych miast: Sens, Auxerre i Melun w górnym biegu Sekwany. Część członków tego plemienia około 400 roku p.n.e. przeszła Alpy i osiedliła się na wybrzeżu Adriatyku, pomiędzy Ankoną a Ariminum, gdzie założyli miasto Sena.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.637 sek.