• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senenmut

  Przeczytaj także...
  Neferure – egip. Piękność Re, egipska księżniczka, córka Totmesa II i Hatszepsut, urodzona około 1495 r. p.n.e. IX-X roku panowania Totmesa I. Według niektórych historyków, w okresie samodzielnego panowania swej matki, Hatszepsut, traktowana jako następczyni tronu i przygotowywana do objęcia sukcesji. Pierwszym jej piastunem i nauczycielem wkrótce po narodzinach został Ahmes Pen-Nechbet. W późniejszym okresie, od około II roku panowania Totmesa II, gdy miała około pięciu lat, jej piastunem, nauczycielem i Zarządcą Dóbr został Senenmut. Od VI roku panowania Totmesa III jej nauczycielem został Senmen – Przełożony Pałacu Królewskiej Córki, Piastun i Wychowawca Boskiej Małżonki Neferure. W około X roku panowania Totmesa III odbył się ślub Neferure z Totmesem III. Miała wówczas około 15 lat.Deir el-Bahari, Dajr al-Bahri (arab. دير البحري, nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Klasztor Północny”) – obecnie jest to stanowisko archeologiczne w Górnym Egipcie leżące na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw Karnaku w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej. Na południe wznosi się najświętsza z tebańskich gór - Góra Północna. Jest to szczególnie gorące i suche miejsce.
  Obelisk (łac. obeliscus, gr. obeliskos – rożen, słup) – pomnik w formie wysokiego, smukłego słupa, najczęściej o czworobocznej podstawie, wykonanego z jednego bloku skalnego. Zakończenie słupa ma formę ostrosłupa, często obitego złotą blachą. Charakterystyczny element architektury starożytnego Egiptu.
  Posąg klęczącego Senenmuta, trzymającego rzeźbiony kryptogram z imieniem koronacyjnym Hatszepsut - zbiory Muzeum w Brooklynie

  Senenmut - Syn Mut (również : Senemut lub Senmout) – wysoki urzędnik w Starożytnym Egipcie. Zaufany sługa królowej Hatszepsut, dla której wybudował między innymi świątynię grobową w Deir el-Bahari.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Życie[ | edytuj kod]

  Senenmut urodził się w zwykłej rodzinie w prawdopodobnie w okolicy Pierwszej Katarakty, skąd rodzina przeniosła się do Hermontis i następnie do Teb. Jego ojciec nazywał się Ramose, matka Hatnefret. Informacje te zachowały się dzięki odnalezieniu zbudowanego przez Sennmuta grobowca jego rodziców. Rodzina składała się z czterech synów: Senenmuta, Minhotepa, Amenemhata i Pareja oraz dwóch córek Ahhotep i Neferether.

  Karnak, egip. Ipet-sut - "Najbardziej Dobrane z Miejsc" – miejscowość w Górnym Egipcie na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Senenmut jako żołnierz kilkakrotnie brał udział w wyprawach wojennych w czasach - być może także Amenhotepa I - Totmesa I. Rodzina przeszła na służbę królowej Ahmes. Senenmut dzięki swej energii i zdolnościom zdołał wyróżnić się w oczach królewskiego dostojnika - nauczyciela i wychowawcy Hatszepsut - Ahmesa Pen-Nechbeta i to dzięki jego poparciu rozpoczęła się jego kariera na dworze. Po raz pierwszy pojawił się w zapisach historycznych tytułowany jako : Sługa Małżonki Boga Hatszepsut, a po narodzinach Neferure został jej piastunem i otrzymał tytuł Sługi Królewskiej Córki Neferure. Po koronacji Totmesa II powierzono Senenmutowi nadzór nad domem Neferure oraz funkcje piastuna i nauczyciela Hatszepsut-Meritre. W końcu panowania Totmesa II jego pozycja na dworze była już niezwykle wysoka. Otrzymał przywilej, na mocy którego sam mógł decydować jaki tekst powinien znaleźć się na jego posągu. Na jednej z rzeźb, obecnie znajdującej się w Muzeum Berlińskim, tekst mówi:

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Ahmes - królowa egipska. Prawdopodobnie była córką Ahmose i królowej Ahmes-Nefertari, siostrą Amenhotepa I. Wielka Małżonka Królewska Totmesa I, ze związku z którym urodziła córki Neferubiti i Hatszepsut, późniejszą regentkę Totmesa III oraz władczynię - faraona Hatszepsut.
  Jestem dostojnikiem, kochanym przez swego pana, który został wprowadzony w objawienie Pani Obu Krajów. Król wywyższył mnie w obliczu Obydwu Krajów, uczynił mnie zarządcą swego domu i Sędzią w całym kraju. Działałem jako zwierzchnik zwierzchników, zarządca zarządców prac. Byłem w tym kraju pod jego rozkazami, od czasu śmierci jego poprzednika. Teraz żyję pod władzą Pani Obu Krajów, Króla Górnego i Dolnego Egiptu Maat-Ka-Re, oby żyła wiecznie.

  Senenmut nadzorował wykucie, przetransportowanie i ustawienie dwóch obelisków, ustawionych przy wejściu do świątyni w Karnaku. Po objęciu tronu przez Hatszepsut otrzymał tytuł wysokiego sługi króla. Posiadał rozliczne tytuły świadczące o jego wysokiej pozycji.

  Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.Hatszepsut – faraon, władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Panowała prawdopodobnie w latach 1503 p.n.e. do 1482 p.n.e., lub 1479 p.n.e. do 1458 p.n.e., lub 1472 p.n.e. do 1450 p.n.e.

  Zarządca podwójnego Domu Złota, Ogrodu Amona, Pól Amona, Dóbr Amona, Stad Amona, Kapłan Barki Amona oraz Zarządca Dóbr królewskiej córki Neferure.

  Zarzadca Dóbr królewskiej córki - Neferure.

  Zarządca Pól Amona.

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Teby (egip. Uaset, gr. Θῆβαι - Thēbai, u Homera Stubramne) - starożytne miasto w Górnym Egipcie, położone nad Nilem, ok. 600 km na południe od dzisiejszego Kairu.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.781 sek.