• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senenmut

  Przeczytaj także...
  Neferure – egip. Piękność Re, egipska księżniczka, córka Totmesa II i Hatszepsut, urodzona około 1495 r. p.n.e. IX-X roku panowania Totmesa I. Według niektórych historyków, w okresie samodzielnego panowania swej matki, Hatszepsut, traktowana jako następczyni tronu i przygotowywana do objęcia sukcesji. Pierwszym jej piastunem i nauczycielem wkrótce po narodzinach został Ahmes Pen-Nechbet. W późniejszym okresie, od około II roku panowania Totmesa II, gdy miała około pięciu lat, jej piastunem, nauczycielem i Zarządcą Dóbr został Senenmut. Od VI roku panowania Totmesa III jej nauczycielem został Senmen – Przełożony Pałacu Królewskiej Córki, Piastun i Wychowawca Boskiej Małżonki Neferure. W około X roku panowania Totmesa III odbył się ślub Neferure z Totmesem III. Miała wówczas około 15 lat.Deir el-Bahari, Dajr al-Bahri (arab. دير البحري, nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Klasztor Północny”) – obecnie jest to stanowisko archeologiczne w Górnym Egipcie leżące na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw Karnaku w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej. Na południe wznosi się najświętsza z tebańskich gór - Góra Północna. Jest to szczególnie gorące i suche miejsce.
  Obelisk (łac. obeliscus, gr. obeliskos – rożen, słup) – pomnik w formie wysokiego, smukłego słupa, najczęściej o czworobocznej podstawie, wykonanego z jednego bloku skalnego. Zakończenie słupa ma formę ostrosłupa, często obitego złotą blachą. Charakterystyczny element architektury starożytnego Egiptu.
  Posąg klęczącego Senenmuta, trzymającego rzeźbiony kryptogram z imieniem koronacyjnym Hatszepsut - zbiory Muzeum w Brooklynie

  Senenmut - Syn Mut (również : Senemut lub Senmout), wysoki urzędnik w Starożytnym Egipcie. Zaufany sługa królowej Hatszepsut, dla której wybudował między innymi świątynię grobową w Deir el-Bahari.

  Karnak, egip. Ipet-sut - "Najbardziej Dobrane z Miejsc" – miejscowość w Górnym Egipcie na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.Ahmes - królowa egipska. Prawdopodobnie była córką Ahmose i królowej Ahmes-Nefertari, siostrą Amenhotepa I. Wielka Małżonka Królewska Totmesa I, ze związku z którym urodziła córki Neferubiti i Hatszepsut, późniejszą regentkę Totmesa III oraz władczynię - faraona Hatszepsut.

  Życie[]

  Senenmut urodził się w zwykłej rodzinie w prawdopodobnie w okolicy Pierwszej Katarakty, skąd rodzina przeniosła się do Hermontis i następnie do Teb. Jego ojciec nazywał się Ramose, matka Hatnefret. Informacje te zachowały się dzięki odnalezieniu zbudowanego przez Sennmuta grobowca jego rodziców. Rodzina składała się z czterech synów: Senenmuta, Minhotepa, Amenemhata i Pareja oraz dwóch córek Ahhotep i Neferether.

  Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.Hatszepsut – faraon, władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Panowała prawdopodobnie w latach 1503 p.n.e. do 1482 p.n.e., lub 1479 p.n.e. do 1458 p.n.e., lub 1472 p.n.e. do 1450 p.n.e.

  Senenmut jako żołnierz kilkakrotnie brał udział w wyprawach wojennych w czasach - być może także Amenhotepa I - Totmesa I. Rodzina przeszła na służbę królowej Ahmes. Senenmut dzięki swej energii i zdolnościom zdołał wyróżnić się w oczach królewskiego dostojnika - nauczyciela i wychowawcy Hatszepsut - Ahmesa Pen-Nechbeta i to dzięki jego poparciu rozpoczęła się jego kariera na dworze. Po raz pierwszy pojawił się w zapisach historycznych tytułowany jako : Sługa Małżonki Boga Hatszepsut, a po narodzinach Neferure został jej piastunem i otrzymał tytuł Sługi Królewskiej Córki Neferure. Po koronacji Totmesa II powierzono Senenmutowi nadzór nad domem Neferure oraz funkcje piastuna i nauczyciela Hatszepsut-Meritre. W końcu panowania Totmesa II jego pozycja na dworze była już niezwykle wysoka. Otrzymał przywilej, na mocy którego sam mógł decydować jaki tekst powinien znaleźć się na jego posągu. Na jednej z rzeźb, obecnie znajdującej się w Muzeum Berlińskim, tekst mówi:

  Teby (egip. Uaset, gr. Θῆβαι - Thēbai, u Homera Stubramne) - starożytne miasto w Górnym Egipcie, położone nad Nilem, ok. 600 km na południe od dzisiejszego Kairu.
  Jestem dostojnikiem, kochanym przez swego pana, który został wprowadzony w objawienie Pani Obu Krajów. Król wywyższył mnie w obliczu Obydwu Krajów, uczynił mnie zarządcą swego domu i Sędzią w całym kraju. Działałem jako zwierzchnik zwierzchników, zarządca zarządców prac. Byłem w tym kraju pod jego rozkazami, od czasu śmierci jego poprzednika. Teraz żyję pod władzą Pani Obu Krajów, Króla Górnego i Dolnego Egiptu Maat-Ka-Re, oby żyła wiecznie.

  Senenmut nadzorował wykucie, przetransportowanie i ustawienie dwóch obelisków, ustawionych przy wejściu do świątyni w Karnaku. Po objęciu tronu przez Hatszepsut otrzymał tytuł wysokiego sługi króla. Posiadał rozliczne tytuły świadczące o jego wysokiej pozycji.

  Zarządca podwójnego Domu Złota, Ogrodu Amona, Pól Amona, Dóbr Amona, Stad Amona, Kapłan Barki Amona oraz Zarządca Dóbr królewskiej córki Neferure.

  Zarzadca Dóbr królewskiej córki - Neferure.

  Zarządca Pól Amona.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.