Senatorowie V kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2005)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Longin Pastusiak – marszałek Senatu V kadencji

Senatorowie V kadencji zostali wybrani 23 września 2001 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 czerwca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 2001, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 18 października 2005.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Alicja Stradomska z domu Czerwień (ur. 22 października 1955 w Sandomierzu) – polska polityk, nauczyciel, senator V kadencji.

W wyniku wyborów parlamentarnych w 2001 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 40 okręgach wyborczych, w których wybierano od 2 do 4 senatorów na zasadzie większości względnej. 75 nowo wybranych senatorów reprezentowało Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (SLD–UP), 15 kandydowało z ramienia Bloku Senat 2001 (BS), 4 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) po 2 Ligę Polskich Rodzin (LPR) i Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej (SRP), 2 mandaty uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 23 kobiet i 77 mężczyzn. 44 osoby po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 56 osób posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.Krzysztof Marek Piesiewicz (ur. 25 października 1945 w Warszawie) – polski prawnik, adwokat, polityk, scenarzysta filmowy, były wieloletni senator (II, IV, V, VI i VII kadencji).

1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 20 października 2001, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Andrzej Wielowieyski.

W trakcie kadencji dziesięciokrotnie w siedmiu terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W czterech przypadkach przyczyną ich zarządzenia był wybór senatorów na posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w dwóch – śmierć senatorów, po jednym w wyniku wyboru na Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powołania na członka Rady Polityki Pieniężnej i powołania na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005. Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

Kluby i koła w Senacie w trakcie kadencji[ | edytuj kod]

Prezydium Senatu V kadencji[ | edytuj kod]

Ponadto 24 października 2001 wybrano 8 sekretarzy: Janusza Bargieła (SLD–UP), Krystynę Doktorowicz (SLD–UP), Zbigniewa Gołąbka (SLD–UP), Sławomira Izdebskiego (SRP), Andrzeja Jaeschkego (SLD–UP), Marian Lewickiego (SLD–UP), Alicję Stradomską (SLD–UP) i Krzysztofa Szydłowskiego (SLD–UP).

Koło Senatorów Niezależnych i Ludowych – koło senackie w Senacie RP powstałe 21 grudnia 2006. W Senacie IV i V kadecji istniały Koła o nazwie: Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Lesław Paweł Podkański (ur. 11 lutego 1956 w Tarnawie Małej) – polski polityk, działacz ZSL i PSL, poseł na Sejm II i III kadencji, senator V i VI kadencji, minister w rządzie Waldemara Pawlaka.
Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.
Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.
Senat V kadencji – skład Senatu V kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 września 2001.
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
Jerzy Zdzisław Suchański (ur. 5 marca 1949 w Ząbkowicach Będzińskich) – polski polityk, samorządowiec, inżynier elektryk, były prezydent Kielc, senator IV i V kadencji.
Wybory uzupełniające do Senatu RP V kadencji (2001–2005) odbyły się w siedmiu terminach: 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 lipca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005 z powodu wygaśnięcia mandatów dziesięciu senatorów. W dwóch przypadkach przyczyną była śmierć deputowanych wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w czterech – wybór do Parlamentu Europejskiego w 2004, w kolejnych czterech – objęcie stanowisk niepołączalnych z mandatem senatorskim.

Reklama