• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senatorowie V kadencji Senatu RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Longin Pastusiak – marszałek Senatu V kadencji

  Senatorowie V kadencji zostali wybrani 23 września 2001 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 czerwca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 2001, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 19 października 2005.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Alicja Stradomska z domu Czerwień (ur. 22 października 1955 w Sandomierzu) – polska polityk, nauczyciel, senator V kadencji.

  W wyniku wyborów parlamentarnych w 2001 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 40 okręgach wyborczych, w których wybierano od 2 do 4 senatorów na zasadzie większości względnej. 75 nowo wybranych senatorów reprezentowało Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (SLD–UP), 15 kandydowało z ramienia Bloku Senat 2001 (BS), 4 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) po 2 Ligę Polskich Rodzin (LPR) i Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej (SRP), 2 mandaty uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 23 kobiet i 77 mężczyzn. 44 osoby po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 56 osób posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

  Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.Krzysztof Marek Piesiewicz (ur. 25 października 1945 w Warszawie) – polski prawnik, adwokat, polityk, scenarzysta filmowy, były wieloletni senator (II, IV, V, VI i VII kadencji).

  1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 20 października 2001, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Andrzej Wielowieyski.

  W trakcie kadencji dziesięciokrotnie w siedmiu terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W czterech przypadkach przyczyną ich zarządzenia był wybór senatorów na posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w dwóch – śmierć senatorów, po jednym w wyniku wyboru na Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powołania na członka Rady Polityki Pieniężnej i powołania na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Spis treści

 • 1 Wyniki wyborów 23 września 2001
 • 2 Prezydium Senatu V kadencji
 • 3 Senatorowie V kadencji
 • 3.1 Senatorowie wybrani 23 września 2001
 • 3.2 Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających
 • 3.3 Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji
 • 4 Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji)
 • 5 Przewodniczący komisji
 • 6 Zobacz też
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • Lesław Paweł Podkański (ur. 11 lutego 1956 w Tarnawie Małej) – polski polityk, działacz ZSL i PSL, poseł na Sejm II i III kadencji, senator V i VI kadencji, minister w rządzie Waldemara Pawlaka.Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.
  Senat V kadencji – skład Senatu V kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 września 2001.
  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
  Jerzy Zdzisław Suchański (ur. 5 marca 1949 w Ząbkowicach Będzińskich) – polski polityk, samorządowiec, inżynier elektryk, były prezydent Kielc, senator IV i V kadencji.
  Wybory uzupełniające do Senatu RP V kadencji (2001–2005) odbyły się w siedmiu terminach: 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 lipca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005 z powodu wygaśnięcia mandatów dziesięciu senatorów. W dwóch przypadkach przyczyną była śmierć deputowanych wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w czterech – wybór do Parlamentu Europejskiego w 2004, w kolejnych czterech – objęcie stanowisk niepołączalnych z mandatem senatorskim.
  Ryszard Jarzembowski (ur. 24 grudnia 1945 w miejscowości Wedel koło Hamburga) – polski polityk, dziennikarz, senator II, III, IV i V kadencji.
  Posłowie IV kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005) – posłowie na Sejm RP, wybrani 23 września 2001.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.