• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Elżbieta Ewa Bieńkowska z domu Moycho (ur. 4 lutego 1964 w Katowicach) – polska urzędniczka samorządowa i polityk. Od 2007 minister rozwoju regionalnego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, senator VIII kadencji.
  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. Klub stracił reprezentację w Senacie 26 marca 2014.
  2. Zjednoczona Prawica nie istniała w czasie wyborów parlamentarnych w 2011. Jej senator został wybrani jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Klub powołany został 14 lipca 2014, do 3 marca 2015 istniał pod nazwą Sprawiedliwa Polska, uzyskał reprezentację w Senacie 25 lipca 2014.
  3. Senatorowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
  4. Miasto o największej liczbie mieszkańców w okręgu według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 9 października 2011 (zob. Wybory 2011. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2015-11-02].).
  5. Ślubowanie złożył 24 kwietnia 2013.
  6. Ślubowanie złożył 19 września 2013.
  7. Ślubowanie złożyła 24 września 2014.
  8. Ślubowanie złożył 24 września 2014.
  9. Ślubowanie złożył 4 marca 2015.
  10. Elżbieta Bieńkowska zrzekła się mandatu w związku z powołaniem na członka Komisji Europejskiej (Decyzja Rady Europejskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej Dz. Urz. UE L 311 z 23.10.2014).
  11. Do 3 marca 2015 nosił nazwę Sprawiedliwa Polska.
  12. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też Elżbieta Bieńkowska, Antoni Motyczka i Marek Ziółkowski.
  13. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też: Beata Gosiewska, Henryk Górski, Władysław Ortyl i Bolesław Piecha.
  14. Od 24 września 2014 (dzień ślubowania).
  15. Od 21 maja 2014; od 1 grudnia 2011 do 26 marca 2014 należał do Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska; do 30 listopada 2011 i od 27 marca 2014 do 20 maja 2014 był senatorem niezrzeszonym.
  16. Od 19 września 2013 (dzień ślubowania).
  17. Od 4 marca 2015 (dzień ślubowania).
  18. Od 20 grudnia 2011, wcześniej niezrzeszony.
  19. Wybrany z ramienia własnego komitetu wyborczego wyborców.
  20. Wybrany z ramienia KWW Rafał Dutkiewicz.
  21. Od 25 lipca 2014; od 1 grudnia 2011 do 29 stycznia 2014 należał do Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska; od 30 stycznia 2014 do 24 lipca 2014 był senatorem niezrzeszonym.
  22. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
  23. Od 12 sierpnia 2015; wcześniej należała do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  24. Wybrany/a z ramienia Platformy Obywatelskiej RP.
  25. Od 22 lipca 2015; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  26. Od 23 maja 2015; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  27. Do 7 sierpnia 2014 pod nazwą Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).
  3. Organizacja państwa, TABL. 6 (28). W: Mały rocznik statystyczny 2012. T. LV. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 69. [dostęp 2019-12-21].
  4. Dane o senatorach z dnia wyborów. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
  5. 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień – stenogram. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
  6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1012).
  7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1013).
  8. Bogdan Borusewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  9. 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
  10. Łukasz Abgarowicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  11. Mieczysław Augustyn. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  12. Przemysław Błaszczyk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  13. Marek Borowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  14. Barbara Borys-Damięcka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  15. Jerzy Mieczysław Chróścikowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  16. Włodzimierz Cimoszewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  17. Grzegorz Czelej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  18. Dorota Czudowska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  19. Wiesław Dobkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  20. Jarosław Duda. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  21. Mieczysław Gil. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  22. Witold Gintowt-Dziewałtowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  23. Stanisław Gogacz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  24. Stanisław Gorczyca. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  25. Ryszard Górecki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  26. Henryk Górski. senat.gov.pl. [dostęp 2019-05-25].
  27. Maciej Grubski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  28. Piotr Gruszczyński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  29. Andrzej Grzyb. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  30. Stanisław Iwan. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  31. Jan Maria Jackowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  32. Kazimierz Jaworski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  33. Stanisław Jurcewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  34. Stanisław Karczewski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  35. Wiesław Kilian. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  36. Kazimierz Mariusz Kleina. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  37. Bogdan Klich. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  38. Maciej Klima. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  39. Ryszard Knosala. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  40. Stanisław Kogut. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  41. Marek Konopka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  42. Tadeusz Kopeć. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  43. Waldemar Kraska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  44. Kazimierz Kutz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  45. Jarosław Lasecki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  46. Jan Filip Libicki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  47. Zbigniew Meres. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  48. Andrzej Misiołek. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  49. Antoni Motyczka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  50. Rafał Muchacki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  51. Ireneusz Niewiarowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  52. Władysław Ortyl. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  53. Andrzej Owczarek. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  54. Andrzej Pająk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  55. Maria Pańczyk-Pozdziej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  56. Bohdan Paszkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  57. Andrzej Person. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  58. Bogdan Pęk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  59. Leszek Piechota. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  60. Józef Pinior. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  61. Marian Poślednik. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  62. Sławomir Preiss. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  63. Marek Rocki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  64. Jadwiga Rotnicka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  65. Jan Rulewski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  66. Janina Sagatowska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  67. Janusz Sepioł. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  68. Witold Sitarz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  69. Wojciech Skurkiewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  70. Andrzej Szewiński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  71. Grażyna Sztark. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  72. Piotr Wach. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  73. Kazimierz Wiatr. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  74. Edmund Kazimierz Wittbrodt. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  75. Grzegorz Wojciechowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  76. Michał Wojtczak. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  77. Jan Wyrowiński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  78. Alicja Zając. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  79. Piotr Zientarski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  80. Marek Ziółkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  81. Bolesław Grzegorz Piecha. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  82. Zdzisław Stanisław Pupa. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  83. Izabela Kloc. senat.gov.pl. [dostęp 2015-02-09].
  84. Jarosław Rusiecki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-02-09].
  85. Czesław Ryszka. senat.gov.pl. [dostęp 2015-03-20].
  86. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki (M.P. z 2013 r. poz. 70).
  87. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 498).
  88. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla (M.P. z 2013 r. poz. 560).
  89. Uchwała nr XXXIV/635/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. podkarpackie.pl. [dostęp 2019-05-25].
  90. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1075).
  91. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego (M.P. z 2014 r. poz. 477).
  92. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1208).
  93. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej (M.P. z 2014 r. poz. 513).
  94. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 692).
  95. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy (M.P. z 2014 r. poz. 510).
  96. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej (M.P. z 2014 r. poz. 1145).
  97. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 217).
  98. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Ziółkowskiego (M.P. z 2015 r. poz. 661).
  99. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 630).
  100. Kluby i koła: VIII kadencja Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
  101. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  102. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  103. Komisja Kultury i Środków Przekazu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  104. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  105. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  106. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  107. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  108. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-10-10].
  109. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  110. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  111. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  112. Komisja Spraw Unii Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  113. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  114. Komisja Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  115. Komisja Ustawodawcza. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  116. Komisja Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
  117. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  118. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  119. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  120. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  121. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  122. Komisja Spraw Unii Europejskiej. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
  123. Komisja Ustawodawcza. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 218, poz. 1295).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 498).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1075).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1208).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 217).
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2015-11-02].
 • Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.Władysław Zenon Ortyl (ur. 27 czerwca 1954 w Mielcu) – polski polityk, inżynier, samorządowiec, senator VI, VII i VIII kadencji, wiceminister rozwoju regionalnego, od 2013 marszałek podkarpacki.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przemysław Jacek Błaszczyk (ur. 11 września 1977 w Zgierzu) – polski polityk, zootechnik, samorządowiec, senator VII i VIII kadencji.
  Piotr Zientarski (ur. 16 kwietnia 1952 w Szczecinku) – polski polityk, prawnik, adwokat, senator VI, VII i VIII kadencji. Syn Andrzeja Zientarskiego.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Bolesław Grzegorz Piecha (ur. 19 września 1954 w Rybniku) – lekarz ginekolog, polityk, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, senator VIII kadencji, były wiceminister zdrowia.
  Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Senat VIII kadencji – skład Senatu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.