Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Alicja Grześkowiak – marszałek Senatu IV kadencji

Senatorowie IV kadencji zostali wybrani 21 września 1997 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 1997, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 18 października 2001.

Tomasz Edward Michałowski (ur. 6 listopada 1960 w Częstochowie) – polski polityk, nauczyciel, związkowiec, senator IV kadencji.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 września 1997, na czas kadencji od 20 października 1997 do 18 października 2001.

W wyniku wyborów parlamentarnych w 1997 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 49 okręgach wyborczych obejmujących jedno województwo, w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów). 51 nowo wybranych senatorów reprezentowało Akcję Wyborczą Solidarność (AWS), 28 kandydowało z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), 8 Unii Wolności (UW), 5 Ruchu Odbudowy Polski (ROP), 3 Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), 5 mandatów uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 12 kobiet i 88 mężczyzn. 68 osób po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 42 osoby posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

Koło Senatorów Niezależnych i Ludowych – koło senackie w Senacie RP powstałe 21 grudnia 2006. W Senacie IV i V kadecji istniały Koła o nazwie: Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych.Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.

1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 21 października 1997, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Władysław Bartoszewski.

W trakcie kadencji pięciokrotnie w dwóch terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W trzech przypadkach przyczyną ich zarządzenia było zrzeczenie się mandatu senatorów wybranych w wyborach parlamentarnych w 1997, po jednym – śmierć senatora i orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o złożeniu przez Mariana Jurczyka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Jolanta Ryszarda Danielak z domu Szwajkowska (ur. 3 czerwca 1954 w Szczecinku) – polska polityk, senator IV i V kadencji, wicemarszałek Senatu V kadencji.Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (ur. 11 maja 1963 w Jarosławiu, zm. 21 marca 2008 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm I kadencji, senator IV, VI i VII kadencji.

Kluby i koła w Senacie w trakcie kadencji[ | edytuj kod]

Prezydium Senatu IV kadencji[ | edytuj kod]

Ponadto 21 października 1997 wybrano 7 sekretarzy: Jolantę Danielak (SLD), Stanisława Gogacza (ROP), Stanisława Jarosza (AWS), Witolda Kowalskiego (AWS), Andrzeja Mazurkiewicza (AWS), Tomasza Michałowskiego (AWS) i Jerzego Pieniążka (SLD).

Senat V kadencji – skład Senatu V kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 września 2001. Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Senat IV kadencji – skład Senatu IV kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 21 września 1997.
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
Stanisław Jarosz (ur. 21 stycznia 1961 w Sieniawie) – polski polityk, samorządowiec, urzędnik państwowy, senator IV kadencji, od 2007 do 2011 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
Wybory uzupełniające do Senatu RP IV kadencji (1997–2001) odbyły się w dwóch terminach: 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001 z powodu wygaśnięcia mandatów pięciu senatorów. W jednym przypadku przyczyną była śmierć deputowanego wybranego w wyborach parlamentarnych w 1997, w kolejnym przez orzeczenie o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia o pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniączych funkcje publiczne, w trzech – objęcie stanowisk niepołączalnych z mandatem senatorskim. Dwa mandaty pozostały nieobsadzone i nie uzupełniono ich do końca kadencji z racji zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Reklama