• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senatorowie IV kadencji Senatu RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Alternatywa Ruch Społeczny to koalicja na wybory parlamentarne w 2001, która powstała 18 marca 2001 w Warszawie z połączenia KPN-Ojczyzna (liderzy: Michał Janiszewski, Tomasz Karwowski, Janina Kraus) i grupy polityków wywodzących się z ZChN (m.in. Henryk Goryszewski i Mariusz Olszewski) oraz działaczy WZZ „Sierpień 80” (liderzy: Daniel Podrzycki, Bogusław Ziętek). Została zarejestrowana jako partia polityczna.
  Alicja Grześkowiak – marszałek Senatu IV kadencji

  Senatorowie IV kadencji zostali wybrani 21 września 1997 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 1997, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 19 października 2001.

  Tomasz Edward Michałowski (ur. 6 listopada 1960 w Częstochowie) – polski polityk, nauczyciel, związkowiec, senator IV kadencji.Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (ur. 11 maja 1963 w Jarosławiu, zm. 21 marca 2008 w Warszawie) – polski polityk, poseł na Sejm I kadencji, senator IV, VI i VII kadencji.

  W wyniku wyborów parlamentarnych w 1997 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 49 okręgach wyborczych obejmujących jedno województwo, w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów). 51 nowo wybranych senatorów reprezentowało Akcję Wyborczą Solidarność (AWS), 28 kandydowało z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), 8 Unii Wolności (UW), 5 Ruchu Odbudowy Polski (ROP), 3 Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), 5 mandatów uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 12 kobiet i 88 mężczyzn. 68 osób po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 42 osoby posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

  Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.Jolanta Ryszarda Danielak z domu Szwajkowska (ur. 3 czerwca 1954 w Szczecinku) – polska polityk, senator IV i V kadencji, wicemarszałek Senatu V kadencji.

  1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 21 października 1997, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Władysław Bartoszewski.

  W trakcie kadencji pięciokrotnie w dwóch terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W trzech przypadkach przyczyną ich zarządzenia było zrzeczenie się mandatu senatorów wybranych w wyborach parlamentarnych w 1997, po jednym – śmierć senatora i orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o złożeniu przez Mariana Jurczyka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

  Senat V kadencji – skład Senatu V kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 września 2001.Posłowie III kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001) – posłowie na Sejm RP, wybrani 21 września 1997.

  Spis treści

 • 1 Wyniki wyborów 21 września 1997
 • 2 Prezydium Senatu IV kadencji
 • 3 Senatorowie IV kadencji
 • 3.1 Senatorowie wybrani 21 września 1997
 • 3.2 Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających
 • 3.3 Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji
 • 4 Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji)
 • 5 Przewodniczący komisji
 • 6 Zobacz też
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Jarosz (ur. 21 stycznia 1961 w Sieniawie) – polski polityk, samorządowiec, urzędnik państwowy, senator IV kadencji, od 2007 do 2011 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.
  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
  Wybory uzupełniające do Senatu RP IV kadencji (1997–2001) odbyły się w dwóch terminach: 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001 z powodu wygaśnięcia mandatów pięciu senatorów. W jednym przypadku przyczyną była śmierć deputowanego wybranego w wyborach parlamentarnych w 1997, w kolejnym przez orzeczenie o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia o pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniączych funkcje publiczne, w trzech – objęcie stanowisk niepołączalnych z mandatem senatorskim. Dwa mandaty pozostały nieobsadzone i nie uzupełniono ich do końca kadencji z racji zbliżających się wyborów parlamentarnych.
  Ruch Odbudowy Polski (ROP) – polska prawicowa partia polityczna, założona 18 listopada 1995 przez komitety wyborcze Jana Olszewskiego. Samorozwiązała się 23 czerwca 2012.
  Senator – deputowany, członek parlamentu. Instytucja mająca korzenie w Senacie z okresu starożytnego Rzymu. W Polsce senator jest członkiem Senatu, izby wyższej Parlamentu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.