• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senat

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Senat Rządzący – powołany w 1711 roku przez Piotra I w ramach jego reform. Senat ten zastępował monarchę podczas jego nieobecności, ale posiadał również szerokie uprawnienia podczas przebywania władcy na miejscu. Należało do nich m.in.:
  Senat (fr. Sénat) - izba wyższa parlamentu Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Składa się ze 108 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję przez parlamenty poszczególnych prowincji DRK. Dodatkowo dożywotnie miejsce w Senacie z urzędu otrzymują wszyscy byli prezydenci DRK. Senatorowie muszą mieć w chwili wyboru ukończone co najmniej 30 lat i posiadać obywatelstwo DRK.

  Senat – jedna z najczęściej spotykanych nazw izb wyższych parlamentów.

  Historyczny pierwowzór:

 • Senat rzymski – organ w systemie politycznym starożytnego Rzymu
 • W Polsce:

 • Senat – izba wyższa parlamentu I Rzeczypospolitej
 • Senat – jedna z izb sejmu Księstwa Warszawskiego (1807–1815)
 • Senat – jedna z izb Sejmu Królestwa Polskiego (kongresowego) (1815–1831)
 • Senat RP – druga obok Sejmu RP izba polskiego parlamentu w latach 1921–1946 i ponownie od 1989
 • W innych państwach:

  Senat Palau – izba wyższa Kongresu Narodowego Palau. W skład Senatu wchodzi 9 członków, wybieranych na czteroletnie kadencje. Senat Palau powstał w 1981 roku, po ogłoszeniu przez Palau niepodległości.Sejm Królestwa Polskiego – najwyższy organ władzy ustawodawczej w Królestwie Polskim w latach 1815-1831. Składał się z króla, Senatu i Izby Poselskiej.
 • Senat – izba wyższa parlamentu Argentyny
 • Senat – izba wyższa parlamentu Australii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Bahamów
 • Senat – izba wyższa parlamentu Barbadosu
 • Senat – izba wyższa parlamentu Belgii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Belize
 • Senat – izba wyższa parlamentu Boliwii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Brazylii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Burundi
 • Senat – izba wyższa parlamentu Chile
 • Senat – izba wyższa parlamentu Czech
 • Senat – izba wyższa parlamentu Demokratycznej Republiki Konga
 • Senat – izba wyższa parlamentu Dominikany
 • Senat – izba wyższa parlamentu Fidżi
 • Senat – izba wyższa parlamentu Filipin
 • Senat – izba wyższa parlamentu Francji
 • Senat – izba wyższa parlamentu Gabonu
 • Senat – izba wyższa parlamentu Grenady
 • Senat – izba wyższa parlamentu Haiti
 • Senat – izba wyższa parlamentu Hiszpanii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Irlandii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Jamajki
 • Senat – izba wyższa parlamentu Jordanii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Kambodży
 • Senat – izba wyższa parlamentu Kanady
 • Senat – izba wyższa parlamentu Kazachstanu
 • Senat – izba wyższa parlamentu Kolumbii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Konga
 • Senat – izba wyższa parlamentu Lesotho
 • Senat – izba wyższa parlamentu Liberii
 • Senat – izba wyższa parlament Madagaskaru
 • Senat – izba wyższa parlamentu Malezji
 • Senat – izba wyższa parlamentu Meksyku
 • Senat – izba wyższa parlamentu Nigerii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Pakistanu
 • Senat – izba wyższa parlamentu Palau
 • Senat – izba wyższa parlamentu Paragwaju
 • Senat Rządzący – w Rosji, powołany w 1711 roku przez Piotra I. Senat ten zastępował monarchę podczas jego nieobecności, ale posiadał również szerokie uprawnienia podczas kiedy władca przebywał na miejscu.
 • Senat – zlikwidowana izba wyższa parlamentu Południowej Afryki
 • Senat – izba wyższa parlamentu Rumunii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Rwandy
 • Senat – izba wyższa parlamentu Urugwaju
 • Senat – izba wyższa parlamentu Saint Lucii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Senegalu
 • Senat – izba wyższa parlamentu Stanów Zjednoczonych
 • Senat – izba wyższa parlamentu Suazi
 • Senat – izba wyższa parlamentu Tajlandii
 • Senat – izba wyższa parlamentu Trynidadu i Tobago
 • Senat – izba wyższa parlamentu Urugwaju
 • Senat – izba wyższa parlamentu Włoch
 • Senat – izba wyższa parlamentu Zimbabwe
 • Inne senaty:

  Senat (ang. Senate) - izba wyższa parlamentu Belize, złożona z 12 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.
 • Senat szkoły wyższej
 • Senat stanu Vermont
 • Senat Wolnego Miasta Gdańska
 • Eerste Kamer – senat Holandii
 • Warto wiedzieć że... beta

  Senat (fr. Sénat) – izba wyższa francuskiego parlamentu. Obecnie tworzy go 348 senatorów, a przewodniczącym jest Jean-Pierre Bel.
  Senat (hiszp. Senado) - izba wyższa parlamentu Dominikany, złożona z 32 członków powoływanych na czteroletnią kadencję. Senatorowie wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych, których granice odpowiadają 31 dominikańskim prowincjom oraz Dystryktowi Narodowemu (stołecznemu). Stosuje się ordynację większościową.
  Senat (ang. Senate) - izba wyższa parlamentu Barbadosu, złożona z 21 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję przez gubernatora generalnego. Dwunastu kandydatów na senatorów wskazuje gubernatorowi premier, dwóch lider opozycji, natomiast pozostałe siedem mandatów gubernator generalny może obsadzić według własnego uznania. Senatorowie muszą być obywatelami Barbadosu w wieku co najmniej 21 lat i zamieszkiwać na jego terytorium przez co najmniej 12 miesięcy przed swoją nominacją.
  Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.
  Senat Filipin (fil. Senado ng Pilipinas, ang. Senate of the Philippines) - izba wyższa parlamentu Filipin. Składa się z 24 członków wybieranych na sześcioletnią kadencję, przy czym co trzy lata odnawiana jest połowa składu izby. Senatorowie mogą sprawować swój urząd przez maksymalnie dwie kadencje z rzędu. W wyborach stosuje się ordynację większościową. Cały kraj stanowi jeden okręg wyborczy.
  Senat - izba wyższa bikameralnego parlamentu Pakistanu. Izbą niższą jest Zgromadzenie Narodowe. Senat liczy 100 senatorów. Kadencja trwa 5 lat. Obecnie przewodniczącym jest Farooq Hamid Naek.
  Senat Republiki Południowej Afryki (ang. Senate of South Africa, afr. Die Senaat van Suid-Afrika) − nieistniejąca już izba wyższa południowoafrykańskiego parlamentu, funkcjonująca w latach 1910-1980 i 1994-1997.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.689 sek.