• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Semihydrofil

  Przeczytaj także...
  Hydrofil (gr. hýder - woda + gr. phileín - lubić) – termin stosowany w ekologii i zoocenologii na określenie gatunków żyjących w środowisku wodnym. Na przykład w odniesieniu do larw Tabanidae, których larwy odbywają cały rozwój w wodzie (zbiornikach wodnych). Termin używany również w chemii w odniesieniu do substancji mających łatwość w przywiązywaniu cząsteczek wody. Takie substancje (hydrofilne) ulegają łatwemu uwodnieniu.Kserofil (gr. xērós – suchy, philéō – lubię) – termin stosowany w ekologii na określenie gatunków rozwijających się w środowisku ubogim w wodę, przystosowanych do warunków o małej wilgotności. Charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną.
  Lignifil - gatunek (lub stadium rozwojowe) rozwijający się w dziuplach drzew i próchniejącym drewnie (np. Tabanus cordiger z rodziny Tabanidae). Termin stosowany w ekologii dla określenia preferencji siedliskowych, stosowany głównie w odniesieniu do bezkręgowców.

  Semihydrofil – gatunek, który w cyklu życiowym rozwija się w środowisku wodnym, później przenosi się do innych siedlisk. Przykładem są larwy bąkowatych, które w początkowym okresie rozwoju rozwijają się w wodzie (zbiornik wodny), późniejsze stadia larwalne rozwijają się w glebie lub w strefie przybrzeznej zbiorników wodnych (większość Tabanidae, żyjących w Polsce).

  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • hydrofil,
 • hydrobiont,
 • kserofil,
 • lignifil,
 • pedofil.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Przemysław Trojan: Fauna Polski t. 8. Tabanidae - ślepaki (Insecta: Diptera), Warszawa. Warszawa: Instytut Zoologii PAN, PWN, 1979, s. 78. ISBN 83-01-00251-4.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Hydrobiont – gatunek ściśle związany ze środowiskiem wodnym, cały cykl życiowy spędzający w zbiornikach wodnych, poza środowiskiem wodnym występujący sporadycznie i raczej przypadkowo. Do hydrobiontów zaliczyć można mięczaki wodne (np. małże), jamochłony, gąbki, skorupiaki, wiele owadów wodnych. Hydrobiontami jest też wiele glonów oraz roślin określanych jako makrofity. Hydrobionty wykazują wiele charakterystycznych przystosowań do życia w wodzie, np. znaczna część zwierząt wodnych przystosowała się do pobierania tlenu rozpuszczonego w wodzie, pokonywania oporu wody, rozmnażania w środowisku wodnym. U roślin przystosowania dotyczą np. sposobu zapłodnienia, rozsiewania nasion.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bąkowate, ślepaki, bąki (Tabanidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek. Dotychczas opisano ponad 3 tys. gatunków z czego w Polsce ok. 50. Mianem "bąka" bywa potocznie określany trzmiel.
  Pedofil – gatunek żyjący (rozwijający się) w glebie. Termin stosowany w ekologii dla określenia jednej z wielu grup, różniących się środowiskiem życia. Do pedofili zaliczyć można wiele larw owadów (np. larw z rodziny Tabanidae), wiele innych bezkręgowców, które cały cykl życiowy spędzają w glebie (np. dżdżownica) lub kręgowców (kret, ślepiec).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.