• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Semestr - oświata


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.
  Rok szkolny – umowna miara czasu trwania nauki i zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmująca rok począwszy od oznaczonego miesiąca, np. od września. W szkołach wyższych nosi nazwę roku akademickiego.

  Semestr (z łac. semestris od sex = sześć + mensis = miesiąc) – wyodrębniony okres w roku akademickim lub szkolnym. W Polsce jest to najczęściej połowa tego roku.

  Dawniej (do lat siedemdziesiątych XX wieku) rok szkolny był dzielony na okresy, których w ciągu roku było czteryDziennik V klasy Technikum Elektrycznego w Opolu lata 1969-74. Trwały one po około 2,5 miesiąca. Po zakończeniu I i III okresu następowało rozpoczęcie okresów II i IV (nie przysługiwały ferie między nimi), a przerwa przysługiwała jedynie między II i III okresem.

  Kolokwium (łac. colloquium – rozmowa) – ustny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych, na zajęciach ćwiczeniowych oraz na wykładach, na studiach będący podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu.Władysław Kopaliński, właściwie Władysław Jan Stefczyk, przed II wojną światową Jan Sterling (ur. 14 listopada 1907 w Warszawie, zm. 5 października 2007 w Warszawie) – polski leksykograf, tłumacz, wydawca.

  Na koniec semestru wystawiane były oceny (w szkołach) lub organizowane kolokwia i egzaminy (w szkołach wyższych) pozwalające na zaliczenie materiału przerabianego podczas tego okresu (tzw. zaliczenie semestru).

  Zobacz[]

 • trymestr
 • półrocze
 • Bibliografia[]

 • Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1990, wyd. XX, ISBN 83-214-0790-0, s. 461. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją wielu typach szkół, w tym głównie w szkołach wyższych, a także innych instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo weryfikacji kandydatów na duchownych.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.