• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Selektoda

  Przeczytaj także...
  Tetroda jest rodzajem lampy elektronowej posiadającej cztery elektrody: anodę, katodę i dwie siatki umieszczone pomiędzy anodą i katodą.2K2M – lampa elektronowa, pentoda (selektoda) bezpośrednio żarzona produkcji ZSRR. Przeznaczona do zasilania bateryjnego, określana przez producenta jako "małogabarytowa". Skonstruowana przed wybuchem II wojny światowej, stosowana powszechnie podczas tej wojny i bezpośrednio po niej w radzieckim wojskowym sprzęcie łącznościowym jako lampa uniwersalna, m.in. w radiostacji "Север". W okresie powojennym miała też zastosowanie w radiotechnice cywilnej np. w radioodbiorniku "Родина" . Wersja konstrukcyjna tej lampy z tzw. krótką charakterystyką nosi oznaczenie 2Ж2М (2Ż2M).
  Heksoda – lampa próżniowa zawierająca sześć elektrod: anodę, katodę i cztery siatki. Heksody były używane głównie jako mieszacze w odbiornikach radiowych i separatory impulsów w odbiornikach telewizyjnych. Obecnie nie są produkowane.
  Selektoda AF2 produkowana w polskich zakładach Philipsa

  Selektoda (inaczej: lampa regulacyjna) – lampa elektronowa napięciowa (w odróżnieniu do lamp mocy) o regulowanym nachyleniu charakterystyki. Nachylenie to zmienia się w szerokim zakresie w zależności od punktu pracy. Zmiana nachylenia charakterystyki jest możliwa dzięki temu, iż siatka sterująca posiada obszary o różnej gęstości. Lampa ta stosowana była powszechnie w układach wzmacniaczy wielkiej częstotliwości, w szczególności pośredniej częstotliwości odbiorników radiowych i telewizyjnych, z uwagi na możliwość regulacji wzmocnienia (ARW). Niekiedy stosowano także selektody małej częstotliwości, np. w układach automatycznej regulacji poziomu zapisu magnetofonów.

  Siatka - elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą. W triodzie jest jedna siatka, w tetrodzie - dwie siatki, w pentodzie - trzy, w heksodzie cztery, itd. Siatki budowane są zazwyczaj w postaci cienkiego drucika otaczającego katodę o luźno nawiniętych zwojach na "słupkach" z grubszego drutu, unoszących konstrukcję siatki i stanowiących równocześnie wyprowadzenie elektryczne siatki .Trioda – najprostsza i najstarsza lampa wzmacniająca sygnały elektryczne. Ma trzy elektrody – anodę, katodę i siatkę. Trioda umożliwia sterowanie przepływem elektronów z katody do anody przez zmianę napięcia na siatce. Znalazła zastosowanie w licznych układach elektronicznych: wzmacniaczach, generatorach i innych.

  Selektody konstruowano jako triody (np. EC95, EC97, PC900); tetrody (np. E445, E455, RENS1214); pentody (np. E447, AF2, 6K7, EF89, 2K2M) oraz heksody (np. E449, AH1, EH2).

  Magnetofon – urządzenie do wielokrotnego zapisywania i odtwarzania dźwięku na taśmie magnetycznej (urządzenia zapisujące inne sygnały analogowe na taśmie magnetycznej nazywa się zazwyczaj rejestratorami magnetycznymi).Wzmocnienie lub współczynnik wzmocnienia w elektronice, jest to stosunek amplitud lub mocy sygnału analogowego wyjściowego do sygnału wejściowego określony dla danego układu elektronicznego, zazwyczaj wzmacniacza. Wzmocnienie może być również definiowane jako logarytm dziesiętny (rzadziej naturalny) z tego stosunku. Można mieć do czynienia ze wzmocnieniem mocy, napięcia lub natężenia prądu elektrycznego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W polskich magnetofonach ZRK ZK125 i ZK145 stosowano selektodę – pentodę EF83.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opis selektody na stronie „Stare radia”
 • Karta katalogowa selektody 6K7 (ang.)
 • Częstotliwość pośrednia (p.cz., ang. Intermediate frequency, IF) – w odbiornikach superheterodynowych to częstotliwość uzyskana ze zmieszania (zdudnienia) sygnału wysokiej częstotliwości (w.cz.) z anteny odbiornika z częstotliwością drgań generatora – heterodyny.Automatyczna regulacja wzmocnienia, ARW (ang. Automatic Gain Control, AGC) to układ samoczynnie regulujący współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza, szeroko stosowany np. w odbiornikach radiowych i telewizyjnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ZRK (Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka w Warszawie) – nieistniejące obecnie zakłady przemysłowe produkcji elektrotechnicznej w Warszawie w dzielnicy Wola.
  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.