• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Selekcja - zootechnika

  Przeczytaj także...
  Jerzy Zwoliński (ur. 2 kwietnia 1921 w Zakopanem, zm. 30 września 1978 w Poznaniu) – polski profesor, rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu (1972–1978), zootechnik, badacz koni.Rozmnażanie, reprodukcja – właściwy wszystkim organizmom proces życiowy polegający na wytwarzaniu potomstwa przez organizmy rodzicielskie.
  Dobór naturalny (selekcja naturalna) – jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych, poza okresem wymierania.

  Selekcja – terminem tym określa się wybór zwierząt o określonych cechach do rozmnażania; jego skutkiem jest zmiana frekwencji genów w populacji. Celem selekcji jest wydzielenie najlepszych osobników o pożądanych cechach do rozpłodu przy równoczesnym eliminowaniu z dalszej hodowli sztuk gorszych, co umożliwia uzyskanie postępu hodowlanego. Jej podstawę stanowi genetyczna zmienność cech w populacji, występująca nawet u najbardziej ustalonych ras.

  Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.Sztuczna selekcja - proces celowego, dokonywanego przez ludzi wyboru osobników do rozrodu ze względu na daną cechę użytkową. Proces ten jest powszechnie wykorzystywany w hodowli zwierząt.

  Selekcja prowadzona jest przez hodowcę (selekcja sztuczna) na podstawie m.in. zdrowia, oceny pokroju, pochodzenia, dzietności i wartości potomstwa. Rasy powstałe bez ingerencji człowieka to tzw. rasy prymitywne (selekcja naturalna).

  Rasa – dostatecznie liczna grupa organizmów w obrębie jednego gatunku, zdolna do rozmnażania w warunkach naturalnych, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych cechach istotnych dla odróżnienia jej od innych organizmów tego gatunku. Rasa wykształca się samorzutnie lub zostaje wyhodowana przez człowieka w wyniku stosowanych metod hodowlanych.Selekcja stanowi podstawową metodę hodowlaną polegającą na wybieraniu roślin o określonych właściwościach spośród większej populacji roślin. Rośliny takie podlegają selekcji zarówno przez celowe działanie hodowcy przeznaczającego do reprodukcji rośliny o pożądanych cechach (selekcja sztuczna), jak i przez przystosowanie do lokalnych warunków środowiska (selekcja naturalna).

  Zobacz też[]

 • selekcja (hodowla roślin)
 • Bibliografia[]

 • Jerzy Zwoliński: Hodowla koni. Warszawa: Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1977. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.