• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekundus z Vittimulo  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Legion albo legia (łac. legio) – podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty. Odpowiednik współczesnej dywizji. W pierwszych trzech wiekach imperium armia rzymska liczyła od 25 do 34 legionów. W wyprawach legionów uczestniczyli również kamieniarze, cieśle, inżynierowie i inni rzemieślnicy.Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.

  Sekundus z Vittimulo, również Sekundus z Salussoli, wł. Secondo di Vittimulo/Salussola, niegdyś Secondo di Ventimiglia (ur. w Tebach w Górnym Egipcie, zm. ok. 286 lub 306 w Vittimulo w Italii) - oficer legendarnej Legii Tebańskiej, primicerius obok św. Maurycego, męczennik i święty Kościoła katolickiego.

  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Górny Egipt (egip. Ta Shemau) – kraina starożytnego Egiptu nazwana tak dla odróżnienia od leżącej na północ od niej krainy Dolnego Egiptu. Za panowania faraonów zwana była "ziemią jęczmienia".

  Pochodził z Tebaidy lub z miasta Teby. Był podkomendnym centuriona św. Maurycego i młodszym oficerem (porucznikiem) chrześcijańskiego legionu stacjonującego w Agaunum (dzisiejsze Saint-Maurice d'Agaune w Szwajcarii). Na wezwanie cesarzy Dioklecjana i Maksymiana opuścił Agaunum by stłumić rebelię Bagaudów.

  W międzyczasie w Agaunum Legia została zdziesiątkowana za odmowę złożenia hołdu cezarowi Maksymianowi jako bogu i złożenie ofiary bogom starorzymskim. Sekundus w drodze powrotnej do obozu z Galii zatrzymał się w Vittimulo położonym w dolinie pomiędzy miastami Salussola a Dorzano. Było to jedno z wielu miejsc dostaw żywności i odpoczynku w nocy, założonych przez Augusta, rozsianych po całym Cesarstwie Rzymskim. Tu otrzymał termin odstąpienia od wiary w Jezusa Chrystusa, a odmówiwszy poniósł śmierć przez ścięcie jako przykład dla towarzyszy.

  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

  Wcześniej sądzono, że Sekundus poniósł śmierć w Ventimiglia, które w starożytności należało (wraz z Vercelli, Biella i Vittimulo) do Ligurii, IX Regionu Italii. Na początku XVII wieku, na podstawie średniowiecznych dokumentów w archiwach kościoła Vercelli, Monsignor Ferrari precyzyjnie zlokalizował miejsce męczeństwa, jako Vittimulo (łac. Victimulum).

  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.28 sierpnia jest 240. (w latach przestępnych 241.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 125 dni.

  Relikwie, świątynie i patronat[ | edytuj kod]

  Przy grobie Sekundusa potajemnie spotykała się i modliła mała miejscowa wspólnota chrześcijańska, która zachowała sobie szczątki męczennika za wiarę jako relikwie. Po edykcie mediolańskim (313) jego kult stał się publicznym i wkrótce wzniesiono pierwszy mały kościół na cześć jego męczeństwa w Bielli. W czasach urzędowania biskupa św. Euzebiusza (+371) w diecezji Vercelli podniesiono go do rangi kościoła parafialnego a Sekundusa obrano za patrona. Tablica pamiątkowa z V lub VI wieku znajduje się obecnie w muzeum Museo di Biella Civico. Drugi kościół wybudowany w Magnano w XI wieku (wł. San Secondo di Magnano) przetrwał do dzisiejszych czasów.

  Susa (łac. Segusium) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn. W starożytności miasto było stolicą rzymskiej prowincji Alpes Cottiae.Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

  Do VIII lub IX wieku relikwie świętego znajdowały się w Vittimulo. W 906 kościół zniszczyli Saraceni, a szczątki przeniesiono do benedyktyńskiego opactwa św. Andrzeja w Novalesa (wł. Abbazia di Novalesa). Jako że oba miasta znajdowały się przy jednej z głównych dróg Alp Kotyjskich (Via Francisca) w obawie przed kolejną inwazją koczowników mnisi uciekli do Turynu zabierając relikwie Sekundusa wraz z innymi relikwiami świętych i rękopisami starożytnych znajdując schronienie w kościele świętych Andrzeja i Klemensa. W 990 roku powrócili do Novalesa, przekazując głowę świętego biskupowi Panteio w Ventimiglia, która przechowywana jest i nadal czczona w miejscowej katedrze. Cząstkę z tego Panteio przekazał do Susy k. Novalesy, jako dowód wdzięczności dla legata papieskiego za poświęcenie kościoła Świętej Maryi znajdującego się w okolicy zbezczeszczonego przez Saracenów klasztoru. Reszta szczątków Sekundusa pozostała w Turynie i znajduje się pod ołtarzem w turyńskiej katedrze św. Jana Chrzciciela.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Primicerius (zniekształcone łac. primus in cera, l. mn. primicerii; gr. primikērios πριμικήριος, l. mn. primikērioi) – w późnoantycznym Rzymie zwierzchnik wydzielonego biura (urzędu) administracji cesarskiej, administrator wyższej rangi.

  W 1505 roku wybudowano w katedrze Vintimiglia ołtarz na cześć świętego i gdy w 1579 panowała w mieście i okolicy wielka epidemia, społeczeństwo modląc się za jego wstawiennictwem uwolniło się od niej.

  W 1602 roku św. Sekundus, w dowód wdzięczności za ocalenie miasta, został patronem Vintmiglia i od tego roku jego święto obchodzone jest 26 sierpnia. Po kolejnej zarazie w okolicy, w 1630 roku, Sekundus został patronem Turynu, a w 1657 powstało bractwo jego imienia.

  Jeszcze na początku X wieku św. Sekundus wspominany był w Vercelli jako patron 28 sierpnia, jednak jego kult stopniowo zanikał z powodu utraty relikwii. W 1000 roku w archiwach diecezji figurował w lokalnym kalendarzu, natomiast w 1504 roku nie został już ujęty w brewiarzu. W 2004 roku przywrócono Sekundusa do kalendarza diecezjalnego Bielli.

  Religia starożytnego Rzymu – zbiór wierzeń i rytuałów praktykowanych w starożytnym Rzymie w formie kultu. Z powodu dużego zróżnicowania obrzędów, niektórzy mogą mówić o religiach starożytnego Rzymu. W wyniku podbojów prowadzonych przez Imperium rzymskie, religia ta rozprzestrzeniła się na cały jego obszar.Decymacja (łac. dziesiątkowanie) – kara stosowana w armiach starożytnych oraz w niektórych wojskach nowożytnych państw autorytarnych polegająca na zabiciu (ścięciu lub rozstrzelaniu) co dziesiątego żołnierza ukaranego oddziału.

  Święty Sekundus jest patronem przeciw zarazie obok świętych: Rocha, Sebastiana, Fabiana i Karola.

  Nie należy mylić Sekundusa z Vittimulo z wcześniej zmarłym Sekundusem, męczennikiem straconym w Asti 30 marca ok. 119 roku.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Katedra Metropolitalna Św. Jana Chrzciciela w Turynie (wł. Duomo di Torino) – najważniejszy kościół katolicki Turynu. Znana z przechowywanego w jej bocznej kaplicy Całunu Turyńskiego.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.
  Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).
  Karol Boromeusz, wł. Carlo Borromeo (ur. 2 października 1538, zm. 3 listopada 1584 w Mediolanie) − włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (1560-1584), święty Kościoła katolickiego, franciszkański tercjarz.
  Liguria – region administracyjny w zachodnich Włoszech, o powierzchni 5416 km², 1,7 miliona mieszkańców i ze stolicą w Genui (727000 mieszkańców). Gęstość zaludnienia 325 osób na km². Od południa oblana jest przez wody Morza Liguryjskiego, od zachodu graniczy z Francją, od północy z Piemontem, a od wschodu z regionami: Emilia-Romania i Toskania.
  Tebaida, gr. Θηβαίς Thebais, dopełniacz Θηβαίδος Thebaidos - region w starożytnym Egipcie, do którego należało 13 wysuniętych najbardziej na południe nomów Górnego Egiptu, od Abydos do Asuanu. Nazwa regionu pochodziła od starożytnej egipskiej stolicy, Teb.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.