• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR

  Przeczytaj także...
  Elżbieta Zajączkowska z d. Bielska, poprzednie nazwisko Grosman Owsianka, Wajzer Lola, c. Hersza Wajzera; pseudonimy: Mała Lila (-1920), Owsianka, Rotsztajn, Karlińska (1920-1927), Grosman Lola (1927-1945) (ur. 4 marca 1900 w Piaskach Lubelskich, zm. 4 grudnia 1969) - funkcjonariusz partyjny.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.
  Funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1954 roku Sekretarza Generalnego PZPR) sprawowali kolejno:

  Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Sekretariat KC PZPR), razem z Biurem Politycznym KC PZPR, był w praktyce najwyższą władzą wykonawczą PZPR.

  Sekretariat kierował pracą bieżącą PZPR, głównie w dziedzinie organizowania kontroli wykonania uchwał partii i doboru kadr.

  Sekretariat był powoływany przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kierowany przez I sekretarza KC PZPR.

  Bogusław Kołodziejczak (ur. 15 września 1929 w Swarzędziu) - oficer LWP i wywiadu wojskowego, funkcjonariusz partyjny, dyplomata.Jerzy Andrzej Waszczuk (ur. 21 kwietnia 1937 w Warszawie) – polski polityk, funkcjonariusz partyjny, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji.

  Rolę organu wykonawczego Sekretariatu KC, a więc de facto koordynującego całą Partią, pełniła komórka organizacyjna pod nazwą Biura Sekretariatu KC (1948-1956), Kancelarii Sekretariatu KC (1956-1990).

  Kierownicy Biura Sekretariatu/Kancelarii Sekretariatu KC[]

 • 1948-1949 - Maria Rutkiewiczowa (1917-2007)
 • 1949-1954 - Eugenia Kubowska (1902-1959)
 • 1954 - Stanisław Łapot (1914-1972)
 • 1954-1955 - Eugenia Kubowska
 • 1955 - Paweł Wojas (1905-1978)
 • 1955-1956 - Eugenia Kubowska


 • 1956-1959 - Eugenia Kubowska
 • 1959-1960 - Elżbieta Zajączkowska (1900-1969)
 • 1960-1971 - Stanisław Trepczyński (1924-2002)
 • 1971-1973 - Henryk Marian (1925-)
 • 1973-1980 - Jerzy Waszczuk (1937-)
 • 1980 - Jerzy Wójcik (1936-1981)
 • 1980-1981 - Zbigniew Regucki (1936-)
 • 1981-1982 - Andrzej Barzyk (1937-)
 • 1982-1989 - Bogusław Kołodziejczak (1929-)
 • 1989-1990 - Leszek Grzybowski (1945-)
 • Zobacz też[]

 • KC PZPR
 • Bibliografia[]

 • Włodzimierz Janowski, Aleksander Kochański: Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, 1948-1990, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2000, 166 s., ISBN 83-88490-03-6
 • Stanisław Łapot (ur. 1 grudnia 1914 w Międzylesiu, zm. 21 stycznia 1972 w Warszawie) – polski hutnik szkła i polityk.Maria Rutkiewicz z d. Kamieniecka (ur. 22 lipca 1917 w Brześciu, zm. 27 czerwca 2007) – działaczka komunistyczna, członkini Grupy Inicjatywnej PPR, radiotelegrafistka, kierowniczka Biura Sekretariatu KC PPR i PZPR, sekretarz Zarzągu Głównego ZMP, redaktor naczelna Państwowego Wydawnictwa "Iskry".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eugenia Kubowska, poprzednio: Paulina Szwarcbard, pseudonim: Genka Szwarc (ur. 27 stycznia 1902 w Warszawie, zm. 20 kwietnia 1959 w Warszawie) - funkcjonariusz partyjny.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Stanisław Trepczyński (ur. 7 kwietnia 1924 w Łodzi, zm. 20 czerwca 2002 w Warszawie) – polski dyplomata. Był jednym z najbliższych współpracowników Władysława Gomułki. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Kancelarii Sekretariatu KC PZPR. W latach 70. poświęcił się pracy w dyplomacji, był m.in. wiceministrem spraw zagranicznych w latach 1971–1977, 27. przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1972–1973) oraz ambasadorem Polski we Włoszech i na Malcie (1977-1981).
  Paweł Wojas (ur. 19 kwietnia 1905 w Boguminie - zm. 6 września 1978 w Warszawie) − polski polityk i działacz partyjny.
  Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w skrócie Biuro Polityczne KC PZPR lub z rosyjskiego "Politbiuro") było (razem z Sekretariatem KC PZPR) głównym organem kierowniczym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W jego skład wchodziło zwykle od 9 do 15 członków, posiadających pełne prawo głosu, oraz kilku zastępców członka Biura Politycznego, bez pełnego prawa głosu. Wzorowane na podobnym organie KC KPZR było faktycznym ośrodkiem decyzyjnym władz komunistycznych. Tu zapadały kluczowe decyzje polityczne, a członkowie Biura Politycznego nadzorowali powierzone sobie poszczególne ministerstwa i resorty.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.