• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Władysław (Ladislaus) Taczanowski (ur. 1 marca 1819 w Jabłonnie k. Lublina – zm. 17 stycznia 1890 w Warszawie) – polski ornitolog. Władysław Taczanowski pochodził ze starej wielkopolskiej rodziny szlacheckiej Taczanowskich. W młodości studiował w Paryżu. W latach 1840-1855 był domownikiem u biskupa Walentego BaranowskiegoDrop (zwyczajny), drop wielki (Otis tarda) – gatunek dużego ptaka z rodziny dropi (Otididae), będący jedynym przedstawicielem rodzaju Otis. W zależności od podgatunku zamieszkuje:

  Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – ogólnopolska organizacja pozarządowa stowarzyszająca ornitologów, której głównym celem jest propagowanie ornitologii. Założona podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu Ornitologów, który odbył się w Warszawie 26-27 listopada 1957.

  Historia stowarzyszenia[ | edytuj kod]

  Stworzenie sekcji ornitologicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zainicjowali petycją członkowie Koła Ornitologów Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, którą skierowali 15 grudnia 1954 do Zarządu Głównego P.T.Zool. W petycji autorzy zwracali uwagę na to, że: ... wobec wielkiego zastoju nauk ornitologicznych w Polsce w porównaniu do wieku ubiegłego, oraz do rozwoju tej nauki w pozostałych krajach Europy w ostatnich latach ..., dla zmienienia tego stanu rzeczy na lepsze, członkowie Koła uważają za stosowne powołać do życia przy P.T.Zool. ... Sekcję Ornitologiczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego ... Dalej w tym piśmie jako cele Sekcji postulowano m.in. ... a) propaganda wiedzy ornitologicznej wśród całego społeczeństwa; b) stworzenie na terenie całego kraju sieci przyrodników zapoznanych z ornitologią.

  Zimorodek zwyczajny, zimorodek (Alcedo atthis) – gatunek niewielkiego ptaka rybożernego z rodziny zimorodkowatych (Alcedinidae).Zbigniew Jakubiec (ur. 28 października 1941 w Tarnobrzegu) – polski doktor habilitowany nauk biologicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ekologii i zoologii. Jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w Katedrze Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Docent i pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, członek Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, współpracował również z Solidarnością Walczącą.

  Trzy lata później zorganizowano Pierwszy Krajowy Zjazd Ornitologów. 26-27 listopada 1957 na zjazd do Warszawy przybyło około stu uczestników, m.in. Zygmunt Czarnecki, Kazimierz Albion Dobrowolski, Bronisław Ferens, Ryszard Graczyk, Mieczysław Józefik, Jan Pinowski, Sergiusz Riabinin, Stefan Strawiński. Podczas spotkania wygłaszano referaty i zaprezentowano film Włodzimierza Puchalskiego.

  Kraina palearktyczna (Palearktyka) – kraina zoogeograficzna obejmująca cały kontynent europejski, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, Afrykę powyżej zwrotnika Raka, Półwysep Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej, Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą i te regiony Azji, które leżą na północ od Himalajów. Jest największą powierzchniowo krainą zoogeograficzną.Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

  Po stworzeniu organizacji liczba członków zwiększała się z 109 w 1957, do ok. 300 w latach 1972-1975 i ok. 450 – zrzeszonych w 14 regionalnych kołach – w 1995. Podczas wzrostu rejestrowań regionalnych i ogólnopolskich organizacji ornitologicznych w drugiej połowie lat 80. Sekcja Ornitologiczna spełniała rolę integratora krajowej społeczności ornitologów.

  Ludwik Tomiałojć (ur. 1 stycznia 1939 w Michałkoniach k. Wilna) – profesor zwyczajny w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Rady Programowej Zielonego Instytutu. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, działacz partii Zieloni.Polskie Towarzystwo Zoologiczne (ang. Polish Zoological Society), w skrócie PTZool – organizacja pozarządowa, stowarzyszenie zrzeszające polskich zoologów, założone w 1937.

  Dla wymiany doświadczeń i badań naukowych służyły organizowane przez Sekcję zjazdy oraz spotkania Sekcji, które odbywały się w ramach cyklicznych zjazdów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

  Ogólnopolskimi działaniami Sekcji były m.in.:

 • Liczenie zimujących ptaków wodnych prowadzone od 1965 w ramach programu międzynarodowego, ostatnio głównie w programach regionalnych;
 • Inwentaryzacja występowania w Polsce dropia, głuszca, remiza, zimorodka (w latach 1960.);
 • Zbieranie materiału do europejskiego atlasu rozmieszczenia ptaków Polski przyjęte na zjeździe Sekcji w 1972 r. jako jej główne zadanie badawcze;
 • Wydawanie, od 1960 r., głównego krajowego czasopisma ornitologicznego Ornis Polonica (w latach 1960–2009 pod nazwą "Notatki Ornitologiczne")
 • Formalna weryfikacja krajowych stwierdzeń faunistycznych prowadzona od 1972 r. przez Komisję Faunistyczną, która do 2006 r. wydała ok. 9 tys. orzeczeń. Komisja zorganizowała też (2001 r., w Juracie) międzynarodową konferencję Stowarzyszenia Europejskich Komisji Rzadkości, opracowała polskie nazewnictwo ptaków Palearktyki Zachodniej oraz współdziałała w opracowaniu polskiego nazewnictwa ptaków świata;
 • Patronowanie działalności (do 1974 r.) terenowej stacji ornitologicznej Świdwie k. Szczecina;
 • Prowadzenie w latach 1980. i 1990. szkółek ornitologicznych;
 • Odrestaurowanie (w 1985 r.) i opieka nad grobem Władysława Taczanowskiego na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Sergiusz Riabinin (ur. 25 grudnia 1918 w Mariupolu, zm. 20 czerwca 1997 w Lublinie) – poeta, biolog i przyrodnik. Twórca teoretyczny i metodologiczny nowoczesnej fenologii.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Włodzimierz Puchalski (ur. 6 marca 1909 w Mostach Wielkich koło Lwowa, zm. 19 stycznia 1979 na Wyspie Króla Jerzego) – polski przyrodnik, myśliwy, fotograf, reżyser filmów przyrodniczych.
  Zygmunt Czarnecki (ur. 1930, zm. 1982) – polski ornitolog, jeden z założycieli Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i jej przewodniczący w latach 1972-1975.
  Jan Paweł Bednorz (zm. 18 października 2013) – polski biolog, prof. dr hab., specialista w zakresie ekologii, ornitologii, zoogeografii i zoologii, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni kierownik Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.