• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejsmologia górnicza

  Przeczytaj także...
  Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w postaci niszczących fal powierzchniowych.Dyslokacja tektoniczna (t. deformacja tektoniczna) - proces przemieszczania mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, zachodzący pod wpływem ruchów tektonicznych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy.
  Górotwór – ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze. Stanem naprężeń w górotworze przed i po wykonaniu wyrobisk zajmuje się mechanika górotworu.

  Sejsmologia górnicza – dział sejsmologii ukierunkowany na wykorzystanie metod sejsmicznych w kopalniach.

  Działalność górnicza narusza równowagę w górotworze i co prowadzi powstania naprężeń, odkształcenia i ewentualnego wyzwolenia akumulowanej energii w postaci wstrząsu połączonego z z trwałą deformacją. Sejsmologia górnicza zajmuje się obserwacjami wstrząsów, powstałych wskutek działalności człowieka i ich interpretacją. Wykorzystuje sprzęt i aparaturę podobną do tej stosowanej w badaniach trzęsień ziemi.

  Podstawowym pomiarem jest określenie parametrów źródła wstrząsu: lokalizacja źródła, obliczenie energii sejsmicznej i teoretycznego modelu mechanizmu wstrząsu. Na podstawie tego ocenia się stan zagrożenia tąpaniami oraz przewiduje się możliwość ich wystąpienia. Na podstawie tych obserwacji można zapobiegać wypadkom, np. przez rozładowanie naprężeń.

  Aparaturą wykorzystywaną w sejsmologii górniczej są sejsmometry i nadajniki, a także odbiorniki, rejestratory oraz komputery.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.