• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejsmiczność

  Przeczytaj także...
  Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w postaci niszczących fal powierzchniowych.Strefy sejsmiczne – obszary występowania częstych i silnych trzęsień ziemi. Obszary największej aktywności znajdują się głównie na granicach płyt litosfery, rzadziej w obszarach wewnątrzpłytowych.

  Sejsmiczność – skłonność danego terenu do występowania naturalnych trzęsień ziemi na danym obszarze.

  Ze względu na sejsmiczność danego terenu wyróżnia się obszary:

 • sejsmiczne – częstych i silnych trzęsień ziemi,
 • pensejsmiczne – rzadkich i słabych wstrząsów,
 • asejsmiczne – bez wstrząsów sejsmicznych. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.266 sek.