• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejny - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Gmina Puńsk (do 1952 gmina Sejwy) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim; siedzibą gminy jest Puńsk.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Berżniki – obecnie wieś, a dawniej miasteczko. Miejscowość położona jest w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny na Pojezierzu Suwalskim.

  Sejnygmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim; siedzibą gminy są Sejny.

  W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 4 089 osób.

  Babańce – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny. We wsi zachowały się znakomicie zachowane przykłady dawnego budownictwa ludowego m.in. z XIX w.Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.

  Położenie[]

  Gmina Sejny leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Od północy graniczy z gminą Puńsk, od zachodu z gminą Krasnopol, od południa z gminą Giby, granicę wschodnią tworzy granica z Litwą. Całość gminy znajduje się w dorzeczu Niemna. Pod względem ukształtowania jest to obszar pagórkowaty z 26 jeziorami o czystych wodach., siecią strumieni i małych rzek.

  Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenia północnopolskie, ostatnie zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało od 115 tys. lat temu do 11,7 tys. lat b2k (przed rokiem 2000). Poprzedza je interglacjał eemski, a po nim nastąpił holocen – interglacjał współczesny. Ostatnie zlodowacenie jest różnie nazywane, w zależności od regionów geograficznych: w północnej Europie Środkowej jest to zlodowacenie północnopolskie (zlodowacenie bałtyckie, Wisły lub Vistulian, Wisła, wisła), w systemie alpejskim – Würm, w Ameryce Północnej – Wisconsin.Żeremie – konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. Zależnie od właściwości terenu żeremia mogą być zlokalizowane w jamie wyrytej w stromym brzegu, lecz częściej bywają lokalizowane na podwyższeniach, w obszarze zabagnionym. Żeremia osiągają 1 do 3 metrów wysokości i średnicę do 12 metrów. Są budowane z gałęzi drzew, roślinności miękkiej i mułu. Do ich wnętrza bobry dostają się umieszczonym pod wodą wejściem (lub kilkoma). Na zewnątrz, nad wodę, mniej lub bardziej wystają dachy żeremi, przez które do wnętrza dociera powietrze. Zwykle zimą poziom wody jest najniższy i wtedy bobrowe domki są najbardziej widoczne. W lecie bobry mają większe możliwości regulowania poziomu wody i żeremia są mniej widoczne.

  Zabytki i atrakcje[]

  W północnej części sandru suwalsko-augustowskiego zbudowanego z piasków złożonych w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego leży rezerwat. Jest to obszar lasu chronionego z rzadkimi gatunkami ssaków i trzy śródleśne jeziorka.

  Na terenie gminy spotkać można pomniki przyrody oraz pozostałości po trzecyh parkach dworskich.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gospodarstwo agroturystyczne – gospodarstwo rolne, które oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich. Goście mają możliwość mieszkania wraz z rodziną wiejską, poznania jej obyczajów i codziennych zajęć, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami i produkcją rolną. Gospodarstwo dostarcza zdrowej i świeżej żywności. Mieszkając w nim można poznać życie wiejskie. Każda wieś ma swój odrębny charakter - społeczność, własne sklepy, kościół, rozrywki i obyczaje, a turyści mają możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą, kontaktu z mieszkańcami, doświadczenia przestrzeni, swobody i świeżego powietrza. Zapewnione są tu często rozrywki typu jazda konna lub prace polowe. W niektórych gospodarstwach agroturystycznych wypoczynek może być połączony z pracą na rzecz gospodarza, jako zapłatą za nocleg. W zależności od lokalizacji, występują możliwości uprawiania sportów letnich lub zimowych, zbierania runa leśnego, łowienia ryb, fotografowania przyrody, itp.

  We wsi Berżniki znajduje się cmentarz wojenny z okresu 1914-1918, pochowanych jest 153 żołnierzy niemieckich i 358 żołnierzy rosyjskich. Znajduje się tu również zabytkowy XIX-wieczny kościół parafialny. Na terenie gminy znajdują się żeremia bobra europejskiego oraz rzadkie gatunki fauny i flory.

  Gawiniańce (Gawieniańce) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Klimat[]

  Lokalny klimat zróżnicowany jest rzeźbą terenu, rodzajem gruntu, zaleganiem wód i istniejącym zagospodarowaniem terenu.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2005 powierzchnia gminy wynosi 218,01 km², z tego użytki rolne zajmują 67 procent, użytki leśne 27 procent (58,92 km²), a wody zajmują 14,82 km². Powierzchnię 1266,4 km² zajmuje rezerwat.

  Gmina stanowi 25,47 procent powierzchni powiatu.

  Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr wschodni (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  W skład gminy wchodzi 48 sołectw. Gmina jest typowo rolnicza.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2008:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Sejny w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Sejny.png

  Wspólnoty wyznaniowe[]

   Osobny artykuł: Religia w Sejnach.
 • Kościół rzymskokatolicki: 1 parafia
 • Struktura rolnictwa[]

  Korzystne warunki środowiskowe oraz korzystna struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych daje możliwość produkcji rolnej metodami ekologicznymi i łączenia jej z agroturystyką. Obecnie na terenie gminy działa kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Dominującą rolę w strukturze gospodarstw rolnych zajmują gospodarstwa typu farmerskiego. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 12 hektarów.

  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.Gmina Krasnopol – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Gmina Sejny w roku 2000 posiadała 1269 płatników podatku rolnego.

  Miejscowości[]

  Babańce, Berżniki, Berżniki-Folwark, Berżałowce, Berżałowce-Gajówka, Bosse, Bubele, Burbiszki, Degucie, Dubowo, Dusznica, Dworczysko, Gawieniańce, Grudziewszczyzna, Gryszkańce, Hołny Mejera, Hołny Wolmera, Jenorajście, Jodeliszki, Kielczany, Klejwy, Klejwy (Klejwy), Kolonia, Kolonia Sejny, Konstantynówka, Krasnogruda, Krasnowo, Krejwińce, Lasanka, Łumbie, Markiszki, Marynowo, Marynowo-Kolonia, Nowosady, Nożegary, Ogrodniki, Olszanka, Poćkuny, Podlaski, Posejanka, Posejny, Półkoty, Rachelany, Radziucie, Radziuszki, Rynkojeziory, Sumowo, Sztabinki, Świackie, Wigrańce, Wigrańce-Leśniczówka, Zaleskie, Zaruby, Żegary.

  Radziucie – wieś nad jeziorem Gaładuś, w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.Jenorajście – wieś w Polsce nad jeziorem Gaładuś, położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.

  Sąsiednie gminy[]

  Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny. Gmina sąsiaduje z Litwą.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Sejny – miasteczko na kresach
 • Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Krasnogruda – wieś nad jeziorem Hołny w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejny – miasto i gmina w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sejneńskim. Położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad Marychą (lewy dopływ Czarnej Hańczy).
  Powiat sejneński – powiat w Polsce (województwo podlaskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sejny. Powiat sejneński jest najmniej zaludnionym powiatem w Polsce.
  Religia w Sejnach – artykuł zawiera listę kościołów i związków wyznaniowych działających w Sejnach i ich gminie.
  Gmina Giby (lit. Gibų valsčius; dawn. gmina Pokrowsk) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.
  Żegary – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny. Żegary są otoczone 6 jeziorami. Jedno z nich, Gaładuś, leży na granicy Polski i Litwy.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.096 sek.