• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm pacyfikacyjny

  Przeczytaj także...
  Sejm pacyfikacyjny z 1736 – sejm zwołany 4 kwietnia, otwarty 25 czerwca, a zakończony 9 lipca 1736 r., w Rzeczypospolitej, kończący wojnę domową, jaka miała miejsce po śmierci króla Augusta II Mocnego w 1733 r. Marszałkiem był Wacław Piotr Rzewuski pisarz polny koronny. Sejm pacyfikacyjny 1589 – sejm zwyczajny w Warszawie, obradował od 6 marca do 23 kwietnia 1589 roku, pierwszy w historii Polski sejm pacyfikacyjny. Został zwołany 7 listopada 1588 roku.
  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.

  Sejm pacyfikacyjny – rodzaj sejmu walnego w I Rzeczypospolitej mający na celu doprowadzić do pojednania i uspokojenia w kraju. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pacificatio, które znaczy uspokojenie. Sejm pacyfikacyjny był zwoływany, aby zakończyć okres walk i napięć wewnętrznych powstałych po rozdwojonej elekcji. Sejmami pacyfikacyjnymi były sejmy z lat: 1589, 1673, 1699, 1736.

  Wolna elekcja – wybór monarchy nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. Senatorowie wiedli wiodącą rolę w ustalaniu ostatecznych wyników wolnej elekcji. Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się w roku 1573 we wsi Kamień pod Warszawą, rok po bezpotomnej śmierci ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta II Augusta. Później ustalono stałe miejsce, w którym odbywała się elekcja – była to wieś Wola pod Warszawą, aczkolwiek elekcja, w trakcie której na króla wybrano Augusta III Sasa, również miała miejsce w Kamieniu.Sejmy walne (łac. comitia generalia) – nazwa parlamentu Korony Królestwa Polskiego a od 1569 roku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to zgromadzenie decydujące o ważnych sprawach w państwie. Sejm walny składa się z dwóch izb: senatu i izby poselskiej oraz z trzech stanów sejmujących: króla, posłów i senatorów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sejm pacyfikacyjny (pol.). dziejesejmu.pl. [dostęp 2019-08-19].
  Sejm pacyfikacyjny 1673 – I Rzeczypospolitej został zwołany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 17 listopada 1672 roku do Warszawy.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.759 sek.