• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Barbara Dolniak (ur. 12 września 1960 w Bytomiu) – polska prawniczka, sędzia, od 2015 wicemarszałek Sejmu VIII kadencji.

  Sejm VIII kadencji – skład Sejmu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.

  Kadencja Sejmu[ | edytuj kod]

  Kadencja Sejmu rozpoczęła się 12 listopada 2015, czyli z dniem zebrania się Sejmu na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. 12 listopada posłowie składali ślubowanie, jako pierwszy ślubował marszałek senior Kornel Morawiecki. 26 parlamentarzystów (co stanowiło 5,7% obecnych posłów) złożyło ślubowanie poselskie bez fakultatywnego odwołania się do Boga.

  Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.Małgorzata Maria Kidawa-Błońska z domu Grabska (ur. 5 maja 1957 w Warszawie) – polska polityk i producentka filmowa, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, I wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

  Posiedzenia Sejmu[ | edytuj kod]

  Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy (posłów, Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, członków Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka). Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.Joachim Stanisław Brudziński (ur. 4 lutego 1968 w Świerklańcu) – polski polityk, nauczyciel akademicki, politolog, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.
  Terminarz posiedzeń Sejmu
  1. posiedzenie: 12 XI, 13 XI, 16 XI, 18 XI, 19 XI 2015
  2. posiedzenie: 25 XI, 26 XI 2015
  3. posiedzenie: 2 XII 2015
  4. posiedzenie: 9 XII, 10 XII 2015
  5. posiedzenie: 15 XII, 16 XII, 17 XII 2015
  6. posiedzenie: 21 XII, 22 XII 2015
  7. posiedzenie: 29 XII, 30 XII 2015
  8. posiedzenie: 13 I, 14 I, 15 I 2016
  9. posiedzenie: 27 I, 28 I 2016
  10. posiedzenie: 28 I, 29 I 2016
  11. posiedzenie: 9 II, 10 II, 11 II 2016
  12. posiedzenie: 24 II, 25 II, 26 II 2016
  13. posiedzenie: 9 III, 10 III, 11 III 2016
  14. posiedzenie: 16 III, 17 III, 18 III 2016
  15. posiedzenie: 30 III, 31 III, 1 IV 2016
  16. posiedzenie: 12 IV, 13 IV, 14 IV 2016
  17. posiedzenie: 27 IV, 28 IV, 29 IV 2016
  18. posiedzenie: 11 V, 12 V, 13 V 2016
  19. posiedzenie: 18 V, 19 V, 20 V 2016
  20. posiedzenie: 8 VI, 9 VI, 10 VI 2016
  21. posiedzenie: 21 VI, 22 VI, 23 VI 2016
  22. posiedzenie: 5 VII, 6 VII, 7 VII 2016
  23. posiedzenie: 19 VII, 20 VII, 21 VII, 22 VII 2016
  24. posiedzenie: 5 IX 2016
  25. posiedzenie: 13 IX, 14 IX 2016
  26. posiedzenie: 21 IX, 22 IX, 23 IX 2016
  27. posiedzenie: 4 X, 5 X, 6 X 2016
  28. posiedzenie: 19 X, 20 X, 21 X 2016
  29. posiedzenie: 3 XI, 4 XI 2016
  30. posiedzenie: 15 XI, 16 XI 2016
  31. posiedzenie: 29 XI, 30 XI, 1 XII, 2 XII 2016
  32. posiedzenie: 13 XII, 14 XII, 15 XII 2016
  33. posiedzenie: 16 XII 2016
  34. posiedzenie: 11 I, 12 I, 25 I, 26 I 2017
  35. posiedzenie: 8 II, 9 II, 10 II 2017
  36. posiedzenie: 22 II, 23 II, 24 II 2017
  37. posiedzenie: 8 III, 9 III, 10 III 2017
  38. Posiedzenie: 22 III, 23 III , 24 III 2017
  39. Posiedzenie: 5 IV, 6 IV, 7 IV 2017
  40. Posiedzenie: 20 IV, 21 IV 2017
  41. Posiedzenie: 10 V, 11 V 2017
  42. Posiedzenie: 24 V, 25 V, 26 V 2017
  43. Posiedzenie: 7 VI, 8 VI, 9 VI 2017
  44. Posiedzenie: 20 VI, 21 VI, 22 VI 2017
  45. Posiedzenie: 5 VII, 7 VII, 12 VI 2017
  46. Posiedzenie: 18 VII, 19 VII, 20 VII 2017
  47. Posiedzenie: 12 IX, 13 IX, 14 IX, 15 IX 2017
  48. Posiedzenie: 27 IX, 28 IX, 29 IX 2017
  49. Posiedzenie: 10 X, 11 X, 12 X, 13 X 2017
  50. Posiedzenie: 25 X, 26 X, 27 X 2017
  51. Posiedzenie: 8 XI, 9 XI 2017
  52. Posiedzenie: 22 XI, 23 XI, 24 XI 2017
  53. Posiedzenie: 6 XII, 7 XII, 8 XII 2017
  54. Posiedzenie: 12 XII, 13 XII, 14 XII, 15 XII 2017
  55. Posiedzenie: 9 I, 10 I 2018
  56. Posiedzenie: 11 I 2018
  57. Posiedzenie: 25 I, 26 I 2018
  58. Posiedzenie: 6 II, 7 II, 8 II 2018
  59. Posiedzenie: 27 II, 28 II, 1 III, 6 III 2018
  60. Posiedzenie: 20 III, 21 III, 22 III 2018
  61. Posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 13 IV 2018
  62. Posiedzenie: 8 V, 9 V, 10 V, 11 V 2018
  63. Posiedzenie: 5 VI, 6 VI, 7 VI 2018
  64. Posiedzenie: 14 VI, 15 VI 2018
  65. Posiedzenie: 27 VI 2018
  66. Posiedzenie: 3 VII, 4 VII, 5 VII 2018
  67. Posiedzenie: 18 VII, 19 VII, 20 VII 2018
  68. Posiedzenie: 12 IX, 13 IX 2018
  69. Posiedzenie: 2 X, 3 X, 4 X 2018
  70. Posiedzenie: 23 X, 24 X 2018
  71. Posiedzenie: 7 XI, 8 XI, 9 XI 2018
  72. Posiedzenie: 21 XI, 22 XI, 23 XI 2018
  73. Posiedzenie: 5 XII, 6 XII, 7 XII 2018
  74. Posiedzenie: 12 XII, 13 XII, 14 XII 2018
  75. Posiedzenie: 28 XII 2018
  76. Posiedzenie: 16 I, 17 I 2019
  77. Posiedzenie: 30 I, 31 I, 20 II, 21 II, 22 II 2019
  78. Posiedzenie: 13 III, 14 III, 15 III 2019
  79. Posiedzenie: 3 IV, 4 IV 2019
  80. Posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 25 IV, 26 IV 2019
  81. Posiedzenie: 15 V, 16 V 2019
  82. Posiedzenie: 12 VI, 13 VI, 14 VI 2019
  83. Posiedzenie: 3 VII, 4 VII 2019
  84. Posiedzenie: 17 VII, 18 VII, 19 VII 2019
  85. Posiedzenie: 31 VII, 9 VIII, 30 VIII 2019
  86. Posiedzenie: 11 IX, 15 X, 16 X 2019
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Koalicja Obywatelska (KO) – koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, powołana przed wyborami samorządowymi w 2018 (komitet nosił wówczas nazwę Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), następnie w różnych formach kontynuowana (na wybory parlamentarne w 2019 komitet przyjął nazwę Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni).
  Senat IX kadencji – skład Senatu IX kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.
  Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – kryzys polityczny, który rozpoczął się w 2015 podwójnym wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. W wyniku kryzysu doszło do zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i do manifestacji zwolenników i przeciwników zmian w TK.
  Nowoczesna Ryszarda Petru (Nowoczesna, zapis stylizowany: .Nowoczesna) – polska partia polityczna o charakterze liberalnym, powołana w 2015 przez ekonomistę Ryszarda Petru.
  Małgorzata Maria Gosiewska z domu Kierat (ur. 22 lipca 1966 w Gdańsku) – polska polityk, urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm V i VII kadencji.
  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.
  Konwent Seniorów (łac. conventus - zgromadzenie, senior - starszy) – organ Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.