• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I kadencji

  Przeczytaj także...
  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.Wybory parlamentarne w Polsce w 1952 odbyły się 26 października 1952, na podstawie ordynacji wyborczej przegłosowanej przez sejm 1 sierpnia 1952.
  Stanisław Leon Kulczyński (ur. 9 maja 1895 w Krakowie, zm. 12 lipca 1975 w Warszawie) – polski botanik, działacz polityczny.

  Sejm PRL I kadencjiSejm PRL wybrany w wyborach z 26 października 1952. Okres trwania pełnomocnictw Sejmu trwał od 20 listopada 1952 do 20 listopada 1956.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Andrzej Ajnenkiel (ur. 21 lutego 1931 w Warszawie) – polski historyk i historyk prawa, prof. dr hab., I sekretarz POP PZPR w Instytucie Historii PAN, członek PZPR w latach 1959–1981.

  Do Sejmu wybrano 425 posłów, w tym 74 kobiety (stanowiły 17,41% wszystkich posłów). Tylko 26 posłów zasiadało w poprzednim parlamencie.

  Jan Bohdan Dembowski (ur. 26 grudnia 1889 w Petersburgu, zm. 22 września 1963 w Warszawie) – polski biolog, prezes PAN, marszałek Sejmu PRL.Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.

  Marszałek Sejmu[ | edytuj kod]

 • Jan Dembowski – bezpartyjny
 • Wicemarszałkowie Sejmu[ | edytuj kod]

 • Stanisław KulczyńskiStronnictwo Demokratyczne
 • Franciszek MazurPolska Zjednoczona Partia Robotnicza
 • Józef Ozga-MichalskiZjednoczone Stronnictwo Ludowe
 • Skład polityczny Sejmu na początku kadencji[ | edytuj kod]

 • PZPR – 273 posłów (64,2% wszystkich)
 • ZSL – 90 posłów (21,2%)
 • SD – 25 posłów (5,9%)
 • bezpartyjni – 37 posłów (8,7%)
 • Posłowie według wieku[ | edytuj kod]

 • do 25 lat – 7 (1,65% wszystkich)
 • od 25 do 30 lat – 25 (5,88%)
 • od 31 do 40 lat – 112 (26,35%)
 • od 41 do 50 lat – 168 (39,53%)
 • od 51 do 60 lat – 84 (19,77%)
 • od 61 lat wzwyż – 29 (6,82%)
 • Posłowie według wykształcenia[ | edytuj kod]

 • wyższe – 136 (32% wszystkich)
 • niepełne wyższe – 12 (2,82%)
 • średnie – 81 (19,06%)
 • niepełne średnie – 27 (6,35%)
 • podstawowe – 169 (39,77%)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I kadencji
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Historia Sejmu polskiego, t. III, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Warszawa 1989, s. 302, 304–305.
 • Józef Ozga-Michalski, Józef Ozga Michalski (ur. 8 marca 1919 we wsi Bieliny, zm. 10 lutego 2002 w Warszawie) – pisarz, poeta, wieloletni działacz państwowy okresu PRL.Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek Mazur (właśc. Horodenko) (ur. 1 sierpnia 1895 w Wolkowcach na Podolu, zm. 7 marca 1975 w Warszawie) – działacz PZPR, prawnik, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji.
  Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska centrowa partia polityczna, założona 15 kwietnia 1939. W okresie II wojny światowej działała w ramach Polski Walczącej. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej partia sojusznicza wobec PZPR i posiadająca w każdej kadencji kilkudziesięciu przedstawicieli w Sejmie. W okresie III RP niewielkie ugrupowanie startujące z list różnych komitetów wyborczych, posiadające w różnych kadencjach pojedynczych przedstawicieli w Sejmie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.669 sek.